جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دالاب

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دالاب


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٢

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دالاب (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای دالاب)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دالاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دالاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
آن كه مدام از كمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید، دوست خوبی برای تو نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دالاب

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دالاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دالاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دالاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دالاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دالاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٢٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٦:١٦١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٦:٠٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣١:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٥:٥٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣١:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٥:٤٨١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٣٠٠:٣١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٥:٤٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣١:٢٥١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٠:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٣٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١١٠٠:٢٩:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٩:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٩:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٤:٥١١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٨:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٨:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:١٩١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٨:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢١:٣١١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٨:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٩:١٦١٣:١٤:٤١٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٨:٣٣١٣:١٤:٤٢٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٧:٥٢١٣:١٤:٤٣٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٧:١٢١٣:١٤:٤٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:٣٤١٣:١٤:٤٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٥:٥٧١٣:١٤:٥١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٥:٢٢١٣:١٤:٥٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٤:٤٨١٣:١٤:٥٨٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٧:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٤:١٥١٣:١٥:٠٣٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٦:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٣:٤٤١٣:١٥:٠٨٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دالاب

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دالاب

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دالاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دالاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دالاب

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٢٠٠٧:٢٠:٢٤١٢:١٩:٤٠١٧:١٨:٥٩١٧:٣٨:٣٢٢٣:٣٦:٢١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢٠:٤٤١٢:٢٠:٠٩١٧:١٩:٣٩١٧:٣٩:١١٢٣:٣٦:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢١:٠٢١٢:٢٠:٣٨١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٧:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢١:١٨١٢:٢١:٠٧١٧:٢١:٠٢١٧:٤٠:٣٣٢٣:٣٧:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢١:٣٣١٢:٢١:٣٦١٧:٢١:٤٥١٧:٤١:١٥٢٣:٣٨:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢١:٤٦١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٨:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٣:١٥١٧:٤٢:٤٢٢٣:٣٩:٢٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٢٨٢٣:٣٩:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٤:١٤٢٣:٤٠:١٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٣:٥٤١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٥:٠١٢٣:٤٠:٤٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٤:٢٠١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤١:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٣٧٢٣:٤١:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٥:١١١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:٢٦٢٣:٤٢:١١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٥:٣٦١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:١٦٢٣:٤٢:٣٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٢:٢١١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٣:٠٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٦:٢٤١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٥٨٢٣:٤٣:٣١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٧:٣١:٣٧١٧:٥٠:٤٩٢٣:٤٣:٥٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:٤٢٢٣:٤٤:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٧:٣١١٧:٣٣:٢٦١٧:٥٢:٣٤٢٣:٤٤:٤٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٧:٥٢١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٢٧٢٣:٤٥:١١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢١:٢٣١٢:٢٨:١٢١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٢١٢٣:٤٥:٣٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٦:١٣١٧:٥٥:١٥٢٣:٤٥:٥٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٨:٥١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٦:٠٩٢٣:٤٦:١٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٠:٣٠١٢:٢٩:١٠١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٦:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢٩:٢٧١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٥٨٢٣:٤٧:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٠١٠٧:١٩:٤٦١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٥٤٢٣:٤٧:٢٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٤٥٠٧:١٩:٢١١٢:٣٠:٠٠١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٧:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٠:١٦١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٨:٠٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٨:٢٧١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٨:١٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٥٧١٢:٣٠:٤٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٣٥٢٣:٤٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دالاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دالاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دالاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دالاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دالاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دالاب

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢٩:٢٧١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٥٨٢٣:٤٧:٠٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:١٩:٤٦١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٥٤٢٣:٤٧:٢٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:١٩:٢١١٢:٣٠:٠٠١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٧:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٠:١٦١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٨:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٨:٢٧١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٨:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٥٧١٢:٣٠:٤٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٣٥٢٣:٤٨:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٧:٢٦١٢:٣٠:٥٧١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٣١٢٣:٤٨:٥٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:١٦:٥٣١٢:٣١:٠٩١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٢٦٢٣:٤٩:٠٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٦:١٨١٢:٣١:٢١١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٢٢٢٣:٤٩:٢٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠١٠٧:١٥:٤٢١٢:٣١:٣١١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٩:٣٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٥:٠٤١٢:٣١:٤١١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٩:٤٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٤:٢٤١٢:٣١:٥٠١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٨:٠٨٢٣:٥٠:٠١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٣:٤٣١٢:٣١:٥٨١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٩:٠٣٢٣:٥٠:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٢٠٧:١٣:٠١١٢:٣٢:٠٥١٧:٥١:٣١١٨:٠٩:٥٨٢٣:٥٠:٢٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٢:١٧١٢:٣٢:١١١٧:٥٢:٢٨١٨:١٠:٥٣٢٣:٥٠:٣٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١١:٣٢١٢:٣٢:١٧١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٤٧٢٣:٥٠:٤٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٠:٤٥١٢:٣٢:٢٢١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٤٢٢٣:٥٠:٤٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:٠٩:٥٦١٢:٣٢:٢٥١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٣٦٢٣:٥٠:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٩:٠٧١٢:٣٢:٢٩١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٣٠٢٣:٥١:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٨:١٦١٢:٣٢:٣١١٧:٥٧:١٠١٨:١٥:٢٣٢٣:٥١:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٧:٢٤١٢:٣٢:٣٢١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:١٧٢٣:٥١:١٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٦:٣٠١٢:٣٢:٣٣١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:١٠٢٣:٥١:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٥:٣٥١٢:٣٢:٣٣١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:٠٣٢٣:٥١:١٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٤:٣٩١٢:٣٢:٣٢١٨:٠٠:٥٠١٨:١٨:٥٦٢٣:٥١:٢٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:٤٢١٢:٣٢:٣١١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٤٨٢٣:٥١:٢١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٢:٤٤١٢:٣٢:٢٩١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٤١٢٣:٥١:٢٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠١:٤٥١٢:٣٢:٢٦١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٣٣٢٣:٥١:٢١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٠:٤٤١٢:٣٢:٢٢١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٢٤٢٣:٥١:٢٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٦:٥٩:٤٢١٢:٣٢:١٨١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:١٦٢٣:٥١:١٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٦:٥٨:٤٠١٢:٣٢:١٣١٨:٠٦:١٢١٨:٢٤:٠٧٢٣:٥١:١٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دالاب روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دالاب روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دالاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دالاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دالاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دالاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دالاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دالاب

روستای دالاب بر روی نقشه

روستای دالاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دالاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دالاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دالاب
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دالاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دالاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دالاب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دالاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق دالاب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دالاب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دالاب
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دالاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دالاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دالاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دالاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دالاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو