جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دالاب

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دالاب

اذان صبح: ٠٥:٠١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٥٢

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دالاب (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای دالاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دالاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دالاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
آدم خودباور هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای انسانی را زیر پا نمی گذارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دالاب

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دالاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دالاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دالاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دالاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دالاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٩:٣٩١٣:١٨:٣٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٨:٢٦١٣:١٨:٢٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٣٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:١٤١٣:١٨:٠٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٣٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٧:٥٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٤:٥١١٣:١٧:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:١١٠٠:٣٤:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٧:٢٧١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٣٤:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٠١٣:١٧:١٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٣:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤١:٢١١٣:١٧:٠٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٠٠٠:٣٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٠:١٣١٣:١٦:٥١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:١٧٠٠:٣٣:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٦:٣٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٣٢:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٦:٢٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٢:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٦:١٨١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٣٨٠٠:٣٢:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٦:٠٨١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٥:٥٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٣٠٠:٣١:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٥:٤٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣١:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٥:٤١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٤٧٠٠:٣٠:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣١:٣٩١٣:١٥:٣٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٥:١٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٠٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٥:١٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٩:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:١١١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٢:٣١١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٤٣١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دالاب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دالاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دالاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دالاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دالاب

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دالاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دالاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دالاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دالاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دالاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دالاب

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دالاب روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دالاب روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دالاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دالاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دالاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دالاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دالاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دالاب

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٤:٤٨١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٧:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٧:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٧:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٨:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢٤:٥١٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٨:١٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٤:٥٠٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣٨:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٤:٤٧٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٨:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٨:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٨:٤٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٨:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٤:٣١٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٨:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٣:٤٠١٣:٢٤:٢٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٨:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٤:١٩٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٨:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٤:١٢٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٩:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:٤٦١٣:٢٤:٠٥٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٩:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٩:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٣:٤٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٩:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٩:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٣٣١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٩:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٨:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٨:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٣٨١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٨:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٤١:١٩١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٨:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٢:٠١١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٨:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣٨:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٨:٣٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢١:٥٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٢٩٠٠:٣٨:٣٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٤:٤٥١٣:٢١:٣٩١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٨:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:٢١:٢٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣٨:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دالاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دالاب روستای دالاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دالاب روستای دالاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دالاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دالاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دالاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دالاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دالاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دالاب

روستای دالاب بر روی نقشه

روستای دالاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دالاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دالاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دالاب
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دالاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دالاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دالاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دالاب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دالاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دالاب
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دالاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دالاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دالاب
زمان پخش اذان زنده به افق دالاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق دالاب
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دالاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دالاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو