جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داش دیبی

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز داش دیبی


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١٢
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٥

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داش دیبی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای داش دیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای داش دیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داش دیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردوسی
آزادگان را كاهلی بنده می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داش دیبی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داش دیبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داش دیبی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:١٠١٣:١٣:١٢١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٢:٥٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٤:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٩:٤٤١٣:١٢:١٨٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٨:٣٣١٣:١٢:١١٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٧:٢٤١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٢:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٦:١٦١٣:١١:٥٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٢:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٥:٠٩١٣:١١:٥٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٢:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٤:٠٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢١:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:٤٣٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢١:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١١:٥٥١٣:١١:٣٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٠:٥٣١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٠:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:١١:٣٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٠:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٧:٥٥١٣:١١:٢٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٢٧٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:١٠٠٠:١٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٥:١١١٣:١١:٢٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٤:١٩١٣:١١:٢٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٩:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:١١:٢٩٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٩:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٢:٤٠١٣:١١:٣١٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠٧٠٦:٠١:٥٣١٣:١١:٣٣٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٨:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٦٠٦:٠١:٠٧١٣:١١:٣٦٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:١١:٤٠٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٧٠٠:١٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٩:٤١١٣:١١:٤٤٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٩:٠٠١٣:١١:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٦:٢٢٠٠:١٨:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٨:٢١١٣:١١:٥٤٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٧:١٤٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٧:١٧٠٧:٣٠:٢٦١٢:١٦:٢٥١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٣:٣٥٢٣:٣٠:٠٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٣٠:٤٣١٢:١٦:٥٥١٧:٠٣:١١١٧:٢٤:١٦٢٣:٣٠:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٣٠:٥٩١٢:١٧:٢٤١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٤:٥٩٢٣:٣١:٠٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٨:١٣٠٧:٣١:١٢١٢:١٧:٥٣١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٥:٤٣٢٣:٣١:٣٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٣١:٢٤١٢:١٨:٢٢١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٦:٢٨٢٣:٣٢:٠٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٣١:٣٣١٢:١٨:٥٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٧:١٥٢٣:٣٢:٣٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٣١:٤١١٢:١٩:١٨١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣٣:٠٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٣١:٤٦١٢:١٩:٤٥١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٨:٥٢٢٣:٣٣:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٩:١٣٠٧:٣١:٤٩١٢:٢٠:١٣١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٩:٤٢٢٣:٣٤:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٩:٢٠٠٧:٣١:٥٠١٢:٢٠:٣٩١٧:٠٩:٣٩١٧:٣٠:٣٣٢٣:٣٤:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٣١:٤٩١٢:٢١:٠٦١٧:١٠:٣٤١٧:٣١:٢٦٢٣:٣٥:٠١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٩:٢٨٠٧:٣١:٤٦١٢:٢١:٣١١٧:١١:٢٩١٧:٣٢:١٩٢٣:٣٥:٢٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٣١:٤١١٢:٢١:٥٧١٧:١٢:٢٥١٧:٣٣:١٤٢٣:٣٥:٥٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٣١:٣٤١٢:٢٢:٢١١٧:١٣:٢٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٦:٢٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٣١:٢٤١٢:٢٢:٤٦١٧:١٤:٢١١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٦:٥٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٩:٢٣٠٧:٣١:١٣١٢:٢٣:٠٩١٧:١٥:٢١١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٧:١٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٩:١٧٠٧:٣٠:٥٩١٢:٢٣:٣٢١٧:١٦:٢١١٧:٣٧:٠١٢٣:٣٧:٤٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٩:٠٩٠٧:٣٠:٤٣١٢:٢٣:٥٥١٧:١٧:٢٢١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٨:١١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٣٠:٢٥١٢:٢٤:١٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:٥٩٢٣:٣٨:٣٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٤٨٠٧:٣٠:٠٦١٢:٢٤:٣٧١٧:١٩:٢٦١٧:٣٩:٥٩٢٣:٣٩:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٩:٤٤١٢:٢٤:٥٨١٧:٢٠:٣٠١٧:٤١:٠٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٩:٢٠١٢:٢٥:١٨١٧:٢١:٣٣١٧:٤٢:٠١٢٣:٣٩:٤٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٨:٥٤١٢:٢٥:٣٧١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٣:٠٣٢٣:٤٠:١١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٨:٢٧١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٤:٠٦٢٣:٤٠:٣٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٧:٥٧١٢:٢٦:١٣١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٥:٠٩٢٣:٤٠:٥٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٧:٢٥١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٦:١٢٢٣:٤١:١٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٦:٥٢١٢:٢٦:٤٦١٧:٢٧:٠١١٧:٤٧:١٦٢٣:٤١:٣٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٦:١٦١٢:٢٧:٠١١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤١:٥٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٧:١٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤٢:١٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٥:٠٠١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٠:٢٢١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٧:٥٧١٢:٢٦:١٣١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٥:٠٩٢٣:٤٠:٥٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٧:٢٥١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٦:١٢٢٣:٤١:١٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٦:٥٢١٢:٢٦:٤٦١٧:٢٧:٠١١٧:٤٧:١٦٢٣:٤١:٣٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٦:١٦١٢:٢٧:٠١١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤١:٥٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٧:١٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤٢:١٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٥:٠٠١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٠:٢٢١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٢:٣١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٧:٤٣١٧:٣١:٢٩١٧:٥١:٣٣٢٣:٤٢:٤٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٢:٣٨٢٣:٤٣:٠٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٢٠٧:٢٢:٥٢١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٣:٤٣٢٣:٤٣:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٥٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٨:١٧١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:٤٨٢٣:٤٣:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢١:١٧١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٥٣٢٣:٤٣:٤٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٠:٢٧١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٦:٥٨٢٣:٤٤:٠١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٩:٣٦١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٨:١٦١٧:٥٨:٠٤٢٣:٤٤:١٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٨:٤٣١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٤:٢٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٧:٤٨١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:١٤٢٣:٤٤:٣٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٦:٥٢١٢:٢٩:٠٢١٧:٤١:٤٠١٨:٠١:١٩٢٣:٤٤:٤٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٥٤١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٢:٤٧١٨:٠٢:٢٤٢٣:٤٤:٥١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٤:٥٥١٢:٢٩:١١١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٣:٢٩٢٣:٤٤:٥٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٣:٥٤١٢:٢٩:١٤١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٤:٣٣٢٣:٤٥:٠٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٥٢١٢:٢٩:١٦١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٥:٣٨٢٣:٤٥:١١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١١:٤٩١٢:٢٩:١٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٥:١٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٠:٤٤١٢:٢٩:١٩١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٧:٤٦٢٣:٤٥:٢٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٢٩:١٩١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٨:٥١٢٣:٤٥:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٩:١٨١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٩:٥٤٢٣:٤٥:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٧:٢١١٢:٢٩:١٦١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٥٨٢٣:٤٥:٢٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:١١١٢:٢٩:١٤١٧:٥٢:٤٧١٨:١٢:٠٢٢٣:٤٥:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٥:٠٠١٢:٢٩:١١١٧:٥٣:٥٣١٨:١٣:٠٥٢٣:٤٥:٢٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٣:٤٨١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٤:٥٨١٨:١٤:٠٨٢٣:٤٥:٢٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٣٥١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٦:٠٣١٨:١٥:١١٢٣:٤٥:٢٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:٢٠١٢:٢٨:٥٨١٧:٥٧:٠٨١٨:١٦:١٤٢٣:٤٥:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داش دیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داش دیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داش دیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داش دیبی

روستای داش دیبی بر روی نقشه

روستای داش دیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داش دیبی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داش دیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داش دیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داش دیبی
زمان پخش اذان زنده به افق داش دیبی
زمان پخش اذان مستقیم به افق داش دیبی
افق شرعی امروز فردا داش دیبی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داش دیبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا داش دیبی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داش دیبی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ داش دیبی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو