جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داش دیبی

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز داش دیبی


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:١٧
نیمه شب: ٢٣:٢١:٥٨

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داش دیبی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای داش دیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای داش دیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داش دیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

لیندا مور
رویاهایت را دنبال كن... زیرا جستجوی همان رویاهاست كه به زندگی، ارزش زندگی می بخشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داش دیبی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داش دیبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داش دیبی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٢:٥٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٩:٤٤١٣:١٢:١٨٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٨:٣٣١٣:١٢:١١٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٧:٢٤١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٦:١٦١٣:١١:٥٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٥:٠٩١٣:١١:٥٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٢:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٤:٠٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:٤٣٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١١:٥٥١٣:١١:٣٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٠:٥٣١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:١١:٣٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٧:٥٥١٣:١١:٢٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٠:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٩:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٢٧٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:١٠٠٠:١٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٥:١١١٣:١١:٢٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٤:١٩١٣:١١:٢٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٩:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:١١:٢٩٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٢:٤٠١٣:١١:٣١٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠٧٠٦:٠١:٥٣١٣:١١:٣٣٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٦٠٦:٠١:٠٧١٣:١١:٣٦٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:١١:٤٠٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٧٠٠:١٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٩:٤١١٣:١١:٤٤٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٩:٠٠١٣:١١:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٦:٢٢٠٠:١٨:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٨:٢١١٣:١١:٥٤٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٧:١٤٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠١:٠٥١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:١٩٢٣:١٦:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٣:٥٦١٢:٠١:٢١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:٥١٢٣:١٦:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٤:٥٨١٢:٠١:٣٨١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:٢٥٢٣:١٦:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٦:٠١١٢:٠١:٥٥١٦:٥٧:٣٣١٧:١٨:٠١٢٣:١٦:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٧:٠٢١٢:٠٢:١٤١٦:٥٧:٠٨١٧:١٧:٤٠٢٣:١٦:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٨:٠٣١٢:٠٢:٣٣١٦:٥٦:٤٦١٧:١٧:٢٠٢٣:١٧:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٩:٠٤١٢:٠٢:٥٣١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:٠٢٢٣:١٧:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:١٠:٠٤١٢:٠٣:١٤١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٤٧٢٣:١٧:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:١١:٠٣١٢:٠٣:٣٥١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٣٣٢٣:١٨:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٨٠٧:١٢:٠١١٢:٠٣:٥٧١٦:٥٥:٣٨١٧:١٦:٢١٢٣:١٨:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:١٢:٥٩١٢:٠٤:١٩١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:١٢٢٣:١٨:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:١٣:٥٥١٢:٠٤:٤٣١٦:٥٥:١٧١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١٤:٥١١٢:٠٥:٠٦١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٥٩٢٣:١٩:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:١٥:٤٦١٢:٠٥:٣١١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٥٥٢٣:١٩:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٦:٤٠١٢:٠٥:٥٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٥٤٢٣:٢٠:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٧:٣٢١٢:٠٦:٢١١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٥٤٢٣:٢٠:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٨:٢٤١٢:٠٦:٤٧١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٥٧٢٣:٢٠:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٩:١٤١٢:٠٧:١٣١٦:٥٥:٠٤١٧:١٦:٠٢٢٣:٢١:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:٢٠:٠٣١٢:٠٧:٤٠١٦:٥٥:٠٩١٧:١٦:٠٨٢٣:٢١:٣٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:٢٠:٥١١٢:٠٨:٠٧١٦:٥٥:١٦١٧:١٦:١٧٢٣:٢١:٥٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:٢١:٣٧١٢:٠٨:٣٥١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:٢٨٢٣:٢٢:٢٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:٢٢:٢٢١٢:٠٩:٠٣١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:٤٠٢٣:٢٢:٥٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:٢٣:٠٦١٢:٠٩:٣١١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:٥٥٢٣:٢٣:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:٢٣:٤٨١٢:١٠:٠٠١٦:٥٦:٠٧١٧:١٧:١١٢٣:٢٣:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:٢٤:٢٩١٢:١٠:٢٩١٦:٥٦:٢٤١٧:١٧:٣٠٢٣:٢٤:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٥:٠٨١٢:١٠:٥٨١٦:٥٦:٤٤١٧:١٧:٥٠٢٣:٢٤:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٥:٤٦١٢:١١:٢٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٨:١٣٢٣:٢٥:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢٦:٢٢١٢:١١:٥٧١٦:٥٧:٣٠١٧:١٨:٣٧٢٣:٢٥:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٦:٥٦١٢:١٢:٢٧١٦:٥٧:٥٦١٧:١٩:٠٣٢٣:٢٦:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٧:٢٩١٢:١٢:٥٦١٦:٥٨:٢٤١٧:١٩:٣١٢٣:٢٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داش دیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داش دیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داش دیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داش دیبی

روستای داش دیبی بر روی نقشه

روستای داش دیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داش دیبی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داش دیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داش دیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق داش دیبی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داش دیبی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق داش دیبی
زمان پخش اذان مستقیم به افق داش دیبی
جدول اوقات شرعی امروز فردا داش دیبی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داش دیبی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ داش دیبی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داش دیبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو