جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای داش دیبی

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز داش دیبی

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٤٣

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داش دیبی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای داش دیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای داش دیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داش دیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

نیچه
دانایی بسیار داشتن ما را جوان نگه می دارد، اما بایستی این را نیز برتابیم كه از این بابت ما را پیرتر از آنچه هستیم بپندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داش دیبی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داش دیبی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای داش دیبی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داش دیبی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤١:٠٦١٣:١٥:٢٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٩:٤١١٣:١٥:٠٧١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٨:١٧١٣:١٤:٥٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٨:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٤:٣٩١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٤:٢٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٤:١٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٧:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٤:٠٠١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣١:٢٥١٣:١٣:٤٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٣:٣٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٦:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٣:٢٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٣:١٤١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٥:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٦:١١١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٤:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٤:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٣:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢١:١٢١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٢:١٨٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٣:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٢:١١٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٧:٤٠١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٦:٣١١٣:١١:٥٨٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٥:٢٤١٣:١١:٥٢٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٤:١٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢١:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٣:١٣١٣:١١:٤٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٠٠٠:٢١:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٢:٠٩١٣:١١:٣٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢١:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:١١:٠٧١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:١٠:٠٦١٣:١١:٣٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٩:٠٧١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:٢٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٧:١٢١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داش دیبی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای داش دیبی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای داش دیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای داش دیبی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای داش دیبی روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای داش دیبی روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای داش دیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای داش دیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داش دیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای داش دیبی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٩:٤٢١٣:٢١:٣٥٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٤:١١٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٢:١٦٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٢٩:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١١:١٩١٣:٢١:٣٨٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٢٩:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٢١:٣٩٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥١:٤١٠٠:٢٩:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:١٢:٥٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٩:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٣:٤٧١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٠:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٣٠:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٥:٢٧١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٣٠:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٦:١٨١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٣٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٧:٠٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣٠:٤٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٠:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٨:٥١١٣:٢١:٢١٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣١:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٢١:١٦٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣١:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢١:١٠٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣١:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٢١:٢٦١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣١:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣١:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣١:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢٤:٠٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣١:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٤:٥٥١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣١:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣١:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٠:١٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣١:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣١:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٩:٥٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣١:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٩:١٨١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣١:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٣٠:١٠١٣:١٩:٣١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣١:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٩:١٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣١:٤٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣١:٥٦١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢١٠٠:٣١:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣١:٣٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٣:٤١١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣١:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٨:٢٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:١١٠٠:٣١:٣١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٨:١٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣١:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای داش دیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای داش دیبی روستای داش دیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داش دیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داش دیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داش دیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داش دیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داش دیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داش دیبی

روستای داش دیبی بر روی نقشه

روستای داش دیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داش دیبی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داش دیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای داش دیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داش دیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق داش دیبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داش دیبی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ داش دیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق داش دیبی
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ داش دیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داش دیبی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ داش دیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق داش دیبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داش دیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو