جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

سطر | سنقر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز داشتی بلاغ


اذان صبح: ٠٥:٤١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:١٦
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٢:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٠٢

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ (شهرستان سنقر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای داشتی بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای داشتی بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
از مرد آزاده، چشم داشت ایستادگی و پایداری را دارند، نه فرمانبرداری كوركورانه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داشتی بلاغ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشتی بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشتی بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داشتی بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٧:٥٨١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٢٠٠٠:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:٣١١٣:١٧:٢٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣١:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣١:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣١:٢٠١٣:١٧:١١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٣١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٠:١٦١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:١٣١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٨:١١١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٠:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:١٠١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٥:١١١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٩:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٩:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٦:٢١٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢١:٢٩١٣:١٦:١٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٨:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٦:١٦٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٨:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٦:١٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٦:١٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٨:٠٨١٣:١٦:١٣٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٢١١٣:١٦:١٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٦:٣٥١٣:١٦:١٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٧:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٥:٥١١٣:١٦:١٥٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٠٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٢٨١٣:١٦:١٩٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٣:٤٨١٣:١٦:٢٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٧:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٣:١٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١١:٥٩١٣:١٦:٣٤٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٤١٠٠:٢٦:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٢٥١٣:١٦:٣٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشتی بلاغ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای داشتی بلاغ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای داشتی بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشتی بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای داشتی بلاغ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:١٠١٢:٣٢:٢٨١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:١٥٢٣:٤٩:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢١:٣٤١٢:٣٢:٤١١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:١٣٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:٥٦١٢:٣٢:٥٢١٧:٤٥:١٠١٨:٠٤:١٢٢٣:٥٠:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٣:٠٣١٧:٤٦:١٠١٨:٠٥:١٠٢٣:٥٠:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٤:٢٣٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٣:١٢١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠٩٢٣:٥٠:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٣:٤٩٠٧:١٨:٥٣١٢:٣٣:٢١١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:٠٧٢٣:٥٠:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٣:١٢٠٧:١٨:٠٩١٢:٣٣:٢٩١٧:٤٩:١٣١٨:٠٨:٠٥٢٣:٥٠:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٧:٢٣١٢:٣٣:٣٦١٧:٥٠:١٣١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥١:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٦:٣٥١٢:٣٣:٤٣١٧:٥١:١٤١٨:١٠:٠٢٢٣:٥١:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥١:١٤٠٧:١٥:٤٧١٢:٣٣:٤٨١٧:٥٢:١٤١٨:١١:٠٠٢٣:٥١:٢٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٤:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٥٧٢٣:٥١:٣١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٤:٠٥١٢:٣٣:٥٧١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٥٥٢٣:٥١:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٣:١١١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٥:١٤١٨:١٣:٥٢٢٣:٥١:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٢:١٧١٢:٣٤:٠٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٤٩٢٣:٥١:٥٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١١:٢١١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٤٦٢٣:٥١:٥٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٦:٣٦٠٧:١٠:٢٤١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٤٣٢٣:٥١:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٩:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٤٠٢٣:٥٢:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٨:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٣٦٢٣:٥٢:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٧:٢٥١٢:٣٤:٠٢١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٣٢٢٣:٥٢:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٦:٢٣١٢:٣٤:٠٠١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٢٨٢٣:٥٢:٠٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٥:٢٠١٢:٣٣:٥٧١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٢٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٤:١٦١٢:٣٣:٥٣١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:١٩٢٣:٥٢:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٣:١٠١٢:٣٣:٤٩١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:١٤٢٣:٥٢:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٣:٤٤١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٠٩٢٣:٥١:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٠:٥٧١٢:٣٣:٣٨١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٥:٠٣٢٣:٥١:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٦:٥٩٠٦:٥٩:٤٨١٢:٣٣:٣٢١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٥٧٢٣:٥١:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٨:٣٩١٢:٣٣:٢٥١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٦:٥١٢٣:٥١:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٧:٢٩١٢:٣٣:١٨١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤٥٢٣:٥١:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٦:١٨١٢:٣٣:٠٩١٨:١٠:٣٠١٨:٢٨:٣٩٢٣:٥١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داشتی بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داشتی بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای داشتی بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشتی بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داشتی بلاغ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٥:١٠١٢:٣٠:٥٩١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٦:٢٦٢٣:٤٧:٤١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٤:٤٥١٢:٣١:١٦١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٧:٢٤٢٣:٤٨:٠١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٤:١٧١٢:٣١:٣٢١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٨:٢٢٢٣:٤٨:٢١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:٤٨١٢:٣١:٤٧١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٣:١٧١٢:٣٢:٠٢١٧:٤١:٠٦١٨:٠٠:١٨٢٣:٤٨:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٢:١٥١٧:٤٢:٠٧١٨:٠١:١٦٢٣:٤٩:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:١٠١٢:٣٢:٢٨١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:١٥٢٣:٤٩:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢١:٣٤١٢:٣٢:٤١١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:١٣٢٣:٤٩:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:٥٦١٢:٣٢:٥٢١٧:٤٥:١٠١٨:٠٤:١٢٢٣:٥٠:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٣:٠٣١٧:٤٦:١٠١٨:٠٥:١٠٢٣:٥٠:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٣٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٣:١٢١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠٩٢٣:٥٠:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٩٠٧:١٨:٥٣١٢:٣٣:٢١١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:٠٧٢٣:٥٠:٤٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:١٨:٠٩١٢:٣٣:٢٩١٧:٤٩:١٣١٨:٠٨:٠٥٢٣:٥٠:٥٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٧:٢٣١٢:٣٣:٣٦١٧:٥٠:١٣١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥١:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٦:٣٥١٢:٣٣:٤٣١٧:٥١:١٤١٨:١٠:٠٢٢٣:٥١:١٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٥:٤٧١٢:٣٣:٤٨١٧:٥٢:١٤١٨:١١:٠٠٢٣:٥١:٢٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٤:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٥٧٢٣:٥١:٣١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٤:٠٥١٢:٣٣:٥٧١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٥٥٢٣:٥١:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٣:١١١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٥:١٤١٨:١٣:٥٢٢٣:٥١:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٢:١٧١٢:٣٤:٠٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٤٩٢٣:٥١:٥٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١١:٢١١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٤٦٢٣:٥١:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٦٠٧:١٠:٢٤١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٤٣٢٣:٥١:٥٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٩:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٤٠٢٣:٥٢:٠١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٨:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٣٦٢٣:٥٢:٠٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٧:٢٥١٢:٣٤:٠٢١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٣٢٢٣:٥٢:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٦:٢٣١٢:٣٤:٠٠١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٢٨٢٣:٥٢:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٥:٢٠١٢:٣٣:٥٧١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٢٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٤:١٦١٢:٣٣:٥٣١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:١٩٢٣:٥٢:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٣:١٠١٢:٣٣:٤٩١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:١٤٢٣:٥٢:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٣:٤٤١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٠٩٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داشتی بلاغ روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای داشتی بلاغ روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داشتی بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داشتی بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داشتی بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داشتی بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داشتی بلاغ

روستای داشتی بلاغ بر روی نقشه

روستای داشتی بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داشتی بلاغ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای داشتی بلاغ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای داشتی بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق داشتی بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داشتی بلاغ
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ داشتی بلاغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشتی بلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق داشتی بلاغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشتی بلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق داشتی بلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داشتی بلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو