جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

سطر | سنقر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز داشتی بلاغ


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٢١:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٨

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ (شهرستان سنقر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای داشتی بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای داشتی بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

لئوناردو داوینچی
كار همیشگی و پی در پی سبب می‌شود كه نیروی سنجش و ارزیابی خود را از دست بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داشتی بلاغ

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشتی بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشتی بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داشتی بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٢:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:٣١١٣:١٧:٢٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣١:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣١:٢٠١٣:١٧:١١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٣١:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٠:١٦١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:١٣١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٨:١١١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:١٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:١٠١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٩:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٥:١١١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٩:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٦:٢١٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢١:٢٩١٣:١٦:١٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٨:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٦:١٦٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٨:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٦:١٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٨:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٦:١٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٨:٠٨١٣:١٦:١٣٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٢١١٣:١٦:١٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٦:٣٥١٣:١٦:١٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٥:٥١١٣:١٦:١٥٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٠٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٢٨١٣:١٦:١٩٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٣:٤٨١٣:١٦:٢٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٧:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٣:١٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١١:٥٩١٣:١٦:٣٤٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٤١٠٠:٢٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٢٥١٣:١٦:٣٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشتی بلاغ

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای داشتی بلاغ

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشتی بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای داشتی بلاغ

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٤:٥٦١٣:٢٥:٢٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٢٨٠٠:٤٣:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٣:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٤٢:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٢:٠٩١٣:٢٤:٥١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:٤٢:٣٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٤٥١٣:٢٤:٣٣١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٤٢:١٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٥:٢٦٠٧:٠٩:٢٢١٣:٢٤:١٥١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤١٠٠:٤١:٤٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٥٩١٣:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:٤١:٢٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٦:٣٦١٣:٢٣:٣٩١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٨٠٠:٤١:٠٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٥:١٣١٣:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٤٠:٤٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٣:٥١١٣:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٠:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٣٩:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:١١٠٧:٠١:٠٧١٣:٢٢:٢٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٣٩:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٩:٤٦١٣:٢٢:١٢١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:٣٩:٠٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢١:٥٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٨:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٧:٠٤١٣:٢١:٣٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٨:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٥:٤٤١٣:٢١:٢٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٨:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢١:٠٦١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٧:٣٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٠:٥٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣٧:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٦:٥٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٠:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣٦:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٩:١١١٣:٢٠:٠٤١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٦:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٧:٥٤١٣:١٩:٥٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:٣٨١٣:١٩:٣٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٥٠٠:٣٥:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٩:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣٥:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٩:٠٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٨:٥٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٤:٢٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٤٠١٣:١٨:٤٣١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣٤:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٥٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٨:٣١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٩:١٦١٣:١٨:١٩١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٣:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٨:٠٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:٣٣:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٧:٥٨١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٢٠٠٠:٣٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داشتی بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای داشتی بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشتی بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشتی بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای داشتی بلاغ

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٣:١٨١٢:٢٧:١٤١٨:٣١:٤٤١٨:٤٩:٣٧٠٠:١٥:٢٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٢٠٧:٢١:٥٤١٣:٢٦:٥٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢٦٠٠:٤٥:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٠:٣٠١٣:٢٦:٣٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١٤٠٠:٤٤:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٣٠٧:١٩:٠٧١٣:٢٦:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:٤٤:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٧:٤٣١٣:٢٦:٠٣١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥١٠٠:٤٣:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٣٠٧:١٦:١٩١٣:٢٥:٤٥١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٣٩٠٠:٤٣:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٤:٥٦١٣:٢٥:٢٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٢٨٠٠:٤٣:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٣:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٤٢:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٢:٠٩١٣:٢٤:٥١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:٤٢:٣٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٤٥١٣:٢٤:٣٣١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٤٢:١٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٦٠٧:٠٩:٢٢١٣:٢٤:١٥١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤١٠٠:٤١:٤٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٥٩١٣:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:٤١:٢٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٦:٣٦١٣:٢٣:٣٩١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٨٠٠:٤١:٠٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٥:١٣١٣:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٤٠:٤٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٣:٥١١٣:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٠:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٣٩:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠١:٠٧١٣:٢٢:٢٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٣٩:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٩:٤٦١٣:٢٢:١٢١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:٣٩:٠٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢١:٥٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٨:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٧:٠٤١٣:٢١:٣٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٨:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٥:٤٤١٣:٢١:٢٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٨:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢١:٠٦١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٧:٣٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٠:٥٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣٧:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٦:٥٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٠:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣٦:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٩:١١١٣:٢٠:٠٤١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٦:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٧:٥٤١٣:١٩:٥٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:٣٨١٣:١٩:٣٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٥٠٠:٣٥:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٩:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣٥:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٩:٠٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٤:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٨:٥٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای داشتی بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای داشتی بلاغ روستای داشتی بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای داشتی بلاغ روستای داشتی بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داشتی بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داشتی بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داشتی بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داشتی بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داشتی بلاغ

روستای داشتی بلاغ بر روی نقشه

روستای داشتی بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داشتی بلاغ
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای داشتی بلاغ + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای داشتی بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشتی بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق داشتی بلاغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق داشتی بلاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق داشتی بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داشتی بلاغ
افق شرعی امروز فردا داشتی بلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشتی بلاغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشتی بلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داشتی بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داشتی بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو