جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای داشبلاغ

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز داشبلاغ

اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٠١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داشبلاغ (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای داشبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای داشبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داشبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جبران خلیل جبران
به رویاها ایمان بیاورید كه دروازه های ابدیت اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داشبلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داشبلاغ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشبلاغ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای داشبلاغ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشبلاغ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٠:٤٠١٣:١٣:٥٩١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٩:٢٠١٣:١٣:٤٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٨:٠١١٣:١٣:٣١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٨:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٣:١٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:٥١١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١١٠٠:٢٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٢:٥١١٣:١٢:٣٩١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:٣٦١٣:١٢:٢٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٠:٢١١٣:١٢:١٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٦:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٥:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:١١:٥٥١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٥:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٤٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٥:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٥:٣٢١٣:١١:٣٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٤:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٤:٢٣١٣:١١:٢٦١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:١٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٤:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:١٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:١١:٠٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:١١٠٠:٢٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٣:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٤٩١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٧:٤٦١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٢:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٤٤١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٢:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٤٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢١:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٢:٤٩١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢١:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:١٠:٠٦١٣:١٠:١٩٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٩:١٥١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای داشبلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای داشبلاغ

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای داشبلاغ

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشبلاغ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای داشبلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٧:٤١١٣:١٦:٤٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٢٠٠:٣١:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٨:٢٩١٣:١٦:٣٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٣١:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٩:١٧١٣:١٦:١٤١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٨٠٠:٣١:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١١٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٥:٥٧١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٣١:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣١:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٤١:٣٩١٣:١٥:٢٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٠:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٥:٠٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:٣٠:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٣:١٤١٣:١٤:٤٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣٠:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٤:٠١١٣:١٤:٢٩١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٣٠:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٤:١٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣٣٠٠:٣٠:١٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:١٣:٥١١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣٠:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٣:٣١١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٩:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٣:١٢١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٩:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٢:٥٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٩:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٨:٤٢١٣:١٢:٣٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٩:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:٢٨١٣:١٢:١١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢٨:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:١٥١٣:١١:٥١١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:١٦٠٠:٢٨:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥١:٠٢١٣:١١:٣٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٨:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥١:٤٨١٣:١١:٠٩١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٢٨:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٢:٣٥١٣:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٤٧٠٠:٢٧:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٢٢١٣:١٠:٢٧١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٧:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٤:٠٨١٣:١٠:٠٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢٧:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٤:٥٥١٣:٠٩:٤٥١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:١٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٦٠٠:٢٦:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:١٥٠٠:٢٦:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:١٦١٣:٠٨:٤١١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٦:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٨:٠٣١٣:٠٨:١٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:١٥٠٠:٢٥:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٨:٥٠١٣:٠٧:٥٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٤٠٠:٢٥:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:٣٧١٣:٠٧:٣٧١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:١٤٠٠:٢٥:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٢٤١٣:٠٧:١٥١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٤٤٢٣:٥٥:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:١١١٢:٠٦:٥٤١٨:١٢:٠٢١٨:٣٠:١٤٢٣:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داشبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داشبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داشبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داشبلاغ

روستای داشبلاغ بر روی نقشه

روستای داشبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داشبلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای داشبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داشبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق داشبلاغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق داشبلاغ
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ داشبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داشبلاغ
زمان پخش اذان آنلاین به افق داشبلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داشبلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو