جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داشبلاغ

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز داشبلاغ


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:١٣
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٥:١٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داشبلاغ (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای داشبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای داشبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

روزا لوكزامبورگ
آزادی یعنی آزادی دگراندیشان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داشبلاغ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داشبلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشبلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داشبلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داشبلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٥١١٣:١٢:٠٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٧:٣٨١٣:١١:٥٣١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:١١:٤٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٥:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٥:١٦١٣:١١:٣٤١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٤:٠٧١٣:١١:٢٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٤:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٢:٥٨١٣:١١:١٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢١:٥١١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٣:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:٣٩١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٣:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٨:٣٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٢:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٢:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٦:٣٠١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٢:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٥:٣٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٣١١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢١:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٣:٣٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٢:٣٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٠٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٤٧١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢١:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:١٩٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٨:١٣١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٠:١٩٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٠:٢٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:١٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٠:٢٤٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٠:٢٧٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٠:٣٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٠٣٠٠:١٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٠:٤٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:١٩:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٣٠٦:٠١:٥٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٤٠٠٠:١٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای داشبلاغ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای داشبلاغ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:٥١٠٧:١٩:١٦١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٤:١٣١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٢١٠٧:١٨:٣٧١٢:٢٦:٤٦١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٣:٠٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٧:٥٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣٦:٢١١٧:٥٥:٤٧٢٣:٤٣:١٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٧:١٤١٢:٢٧:٠٨١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٤٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٦:٣٠١٢:٢٧:١٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٣:٤٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٧:٢٧١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٨:٥١٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٤:٥٧١٢:٢٧:٣٥١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٥٢٢٣:٤٤:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٤:٠٨١٢:٢٧:٤٢١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٣:١٧١٢:٢٧:٤٨١٧:٤٢:٤٤١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٤:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٢:٢٥١٢:٢٧:٥٤١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٤:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١١:٣٢١٢:٢٧:٥٨١٧:٤٤:٥١١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٤:٤٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٥٧٢٣:٤٤:٥٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٩:٤٠١٢:٢٨:٠٥١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٥:٥٨٢٣:٤٥:٠١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٨:٤٣١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٥٨٢٣:٤٥:٠٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٧:٤٣١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٥٨٢٣:٤٥:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٦:٤٣١٢:٢٨:١٠١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٨:٥٨٢٣:٤٥:١٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٥:٤١١٢:٢٨:١٠١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٥:١٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:٥٨٢٣:٤٥:٢٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٣:٣٤١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٥٧٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٢:٢٨١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٥٦٢٣:٤٥:٢٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠١:٢٢١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٥:١٢١٨:١٣:٥٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٥٤٢٣:٤٥:٢١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٩:٠٥١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٥٣٢٣:٤٥:١٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٧:٥٥١٢:٢٧:٤٩١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٥١٢٣:٤٥:١٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٦:٤٤١٢:٢٧:٤٤١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٤٩٢٣:٤٥:١٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:١١٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٧:٣٨١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٥:٠٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٤:٢٠١٢:٢٧:٣١١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٤٤٢٣:٤٥:٠٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٤٢٢٣:٤٤:٥٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٥١١٢:٢٧:١٥١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای داشبلاغ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٦:٤٤١٢:٢٧:٤٤١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٤٩٢٣:٤٥:١٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٧:٣٨١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٥:٠٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٤:٢٠١٢:٢٧:٣١١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٤٤٢٣:٤٥:٠٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٤٢٢٣:٤٤:٥٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٥١١٢:٢٧:١٥١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٤:٥٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٠:٣٦١٢:٢٧:٠٦١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:٣٥٢٣:٤٤:٤٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٩:١٩١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٤:٣٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٠٢١٢:٢٦:٤٧١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤٤:٢٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٦:٤٤١٢:٢٦:٣٦١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:٢٤٢٣:٤٤:١٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٥:٢٥١٢:٢٦:٢٥١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٦:١٩٢٣:٤٤:٠٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٠٦١٢:٢٦:١٣١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٧:١٥٢٣:٤٣:٥٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:٤٥١٢:٢٦:٠١١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٨:١٠٢٣:٤٣:٤٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٢٤١٢:٢٥:٤٩١٨:١٠:٤٦١٨:٢٩:٠٥٢٣:٤٣:٣١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٠٣١٢:٢٥:٣٦١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:٥٩٢٣:٤٣:١٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:٤١١٢:٢٥:٢٢١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٥٤٢٣:٤٣:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٧:١٨١٢:٢٥:٠٨١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٤٨٢٣:٤٢:٥٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٥:٥٥١٢:٢٤:٥٤١٨:١٤:٢٦١٨:٣٢:٤٢٢٣:٤٢:٣٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:٣١١٢:٢٤:٣٩١٨:١٥:٢١١٨:٣٣:٣٥٢٣:٤٢:٢٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٠٧١٢:٢٤:٢٤١٨:١٦:١٥١٨:٣٤:٢٩٢٣:٤٢:٠٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣١:٤٢١٢:٢٤:٠٨١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:٢٢٢٣:٤١:٤٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٠:١٧١٢:٢٣:٥٣١٨:١٨:٠٢١٨:٣٦:١٥٢٣:٤١:٣٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٨:٥٢١٢:٢٣:٣٦١٨:١٨:٥٥١٨:٣٧:٠٨٢٣:٤١:١٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٧:٢٦١٢:٢٣:٢٠١٨:١٩:٤٨١٨:٣٨:٠١٢٣:٤٠:٥٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٦:٠٠١٢:٢٣:٠٣١٨:٢٠:٤١١٨:٣٨:٥٤٢٣:٤٠:٣٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٤:٣٤١٢:٢٢:٤٧١٨:٢١:٣٤١٨:٣٩:٤٧٢٣:٤٠:١٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٣:٠٧١٢:٢٢:٣٠١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:٣٩٢٣:٣٩:٥٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢١:٤٠١٢:٢٢:١٢١٨:٢٣:١٩١٨:٤١:٣٢٢٣:٣٩:٣٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٠:١٤١٢:٢١:٥٥١٨:٢٤:١١١٨:٤٢:٢٤٢٣:٣٩:١٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٨:٤٦١٢:٢١:٣٧١٨:٢٥:٠٤١٨:٤٣:١٧٢٣:٣٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای داشبلاغ روستای داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داشبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داشبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داشبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داشبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داشبلاغ

روستای داشبلاغ بر روی نقشه

روستای داشبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داشبلاغ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داشبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داشبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ داشبلاغ دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ داشبلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق داشبلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داشبلاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داشبلاغ
افق شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داشبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق داشبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داشبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو