جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر داشبلاغ

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز داشبلاغ

اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٣٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داشبلاغ (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر داشبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر داشبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داشبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چیزی كه در راه مسلمانان، اذیّت و آزار به وجود می‌آورد را دور كن تا كارهای نیك تو زیاد شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داشبلاغ

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داشبلاغ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داشبلاغ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر داشبلاغ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داشبلاغ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٧:٤٧١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٣٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٧:٣٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٣:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٤:٢٢١٣:١٧:١٨١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣٣:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٧:٠٤١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٣٢:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٥١١٣:١٦:٥١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠١٠٠:٣٢:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٦:٣٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥١٠٠:٣١:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٦:٢٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣١:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٦:١٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣١:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٦:٠١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:٣٠:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٥:٥٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٥:٣٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٠:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٥:٢٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٩:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٢:١٥١٣:١٥:١٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٩:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣١:٠٧١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٩:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٠:٠١١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٩:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٤:٥١٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٨:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٨:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٨:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٧:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٣:٤١١٣:١٤:١٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٤:١٢٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:٤٤١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٦:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٩:٥٢١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٨:٥٧١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٦:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٨:٠٤١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:١٣١٣:١٣:٥٤٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٢٢١٣:١٣:٥٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر داشبلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر داشبلاغ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داشبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داشبلاغ

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داشبلاغ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر داشبلاغ

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٩:٣٦١٢:٠١:٥٦١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٠٥٢٣:٢٠:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٠:٢٩١٢:٠١:٤٨١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:٥٨٢٣:٢٠:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣١:٢٢١٢:٠١:٤٠١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٠:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٢:١٦١٢:٠١:٣٣١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٩:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:١٠١٢:٠١:٢٧١٧:٢٩:١٦١٧:٤٧:٤١٢٣:١٩:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٠٤١٢:٠١:٢١١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣٨٢٣:١٩:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٤:٥٩١٢:٠١:١٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٣٦٢٣:١٩:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠١:١٢١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٣٥٢٣:١٩:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٥٠١٢:٠١:٠٩١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٩:٢١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٧:٤٥١٢:٠١:٠٧١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٢:٣٧٢٣:١٩:١٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٨:٤١١٢:٠١:٠٥١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٤١٢٣:١٩:١٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:٣٧١٢:٠١:٠٤١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٤٥٢٣:١٩:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٠:٣٤١٢:٠١:٠٤١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:٥١٢٣:١٩:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٣١١٢:٠١:٠٥١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:٥٨٢٣:١٩:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٢٨١٢:٠١:٠٦١٧:١٩:٢٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٨:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٣:٢٥١٢:٠١:٠٩١٧:١٨:٢٨١٧:٣٧:١٧٢٣:١٨:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٤:٢٣١٢:٠١:١٢١٧:١٧:٣٧١٧:٣٦:٢٩٢٣:١٨:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٢٠١٢:٠١:١٦١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:٤٢٢٣:١٨:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:١٨١٢:٠١:٢١١٧:١٦:٠١١٧:٣٤:٥٧٢٣:١٨:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:١٧١٢:٠١:٢٧١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:١٣٢٣:١٩:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٨:١٥١٢:٠١:٣٤١٧:١٤:٣٠١٧:٣٣:٣١٢٣:١٩:٠٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٩:١٣١٢:٠١:٤١١٧:١٣:٤٧١٧:٣٢:٥١٢٣:١٩:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٠:١٢١٢:٠١:٥٠١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:١٢٢٣:١٩:١١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥١:١٠١٢:٠١:٥٩١٧:١٢:٢٧١٧:٣١:٣٥٢٣:١٩:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٠٩١٢:٠٢:٠٩١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٥٩٢٣:١٩:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٧:١١:١٣١٧:٣٠:٢٦٢٣:١٩:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٤:٠٦١٢:٠٢:٣٢١٧:١٠:٣٨١٧:٢٩:٥٤٢٣:١٩:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٤١٢:٠٢:٤٥١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٢٤٢٣:١٩:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٦:٠٢١٢:٠٢:٥٨١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٨:٥٥٢٣:١٩:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٧:٠١١٢:٠٣:١٢١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٨:٢٨٢٣:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داشبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داشبلاغ

داش بلاغ (قروه)، روستایی از توابع بخش چهاردولی شهرستان قروه در استان کردستان ایران است

شهر داشبلاغ در ویکیپدیا

شهر داشبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داشبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داشبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داشبلاغ بر روی نقشه

شهر داشبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داشبلاغ
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر داشبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داشبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق داشبلاغ
زمان پخش اذان زنده به افق داشبلاغ
افق شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ داشبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ داشبلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داشبلاغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داشبلاغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو