جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر داشبلاغ

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز داشبلاغ


اذان صبح: ٠٥:١٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٠٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داشبلاغ (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر داشبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر داشبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر داشبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

گوستاولوبون
مقام هر فرد در زندگی بسته به آنچه كه می داند نیست، بلكه بستگی دارد به آنچه كه می خواهد و آنچه كه می تواند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داشبلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داشبلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داشبلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر داشبلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داشبلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٥:٢٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٥:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٩:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٤:٥١٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٨:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٧:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٧:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٤:١٧٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٧:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٤:١٢٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢١:٣١١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٦:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٩:٣٩١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٨:٤٥١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٧:٥٢١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٦:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٧:٠١١٣:١٣:٥٣٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٦:١١١٣:١٣:٥٢٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٥:٢٢١٣:١٣:٥٢٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٤:٣٥١٣:١٣:٥٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٣:٤٩١٣:١٣:٥٣٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٣:٠٥١٣:١٣:٥٤٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٢:٢٢١٣:١٣:٥٦٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٤:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١١:٤٠١٣:١٣:٥٨٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٠٠١٣:١٤:٠١٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٨٠٦:١٠:٢٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٤:٠٩٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٢٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٩:١٠١٣:١٤:١٣٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٤:١٩٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٢٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داشبلاغ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر داشبلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر داشبلاغ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داشبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داشبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر داشبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داشبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داشبلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٠:١٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣٦:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٩:٥٩١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:٣٥:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٩:٤٣١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٥:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٥:٢١١٣:١٩:٢٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٥:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٩:٠٩١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٦٠٠:٣٥:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:٥٠١٣:١٨:٥٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٣٥:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:٣٤١٣:١٨:٣٤١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٣٥:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٨:١٨١٣:١٨:١٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٤:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:٠٢١٣:١٧:٥٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٣٤:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٧:٣٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٤:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٠:٣٠١٣:١٧:٢٠١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥١٠٠:٣٤:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥١:١٤١٣:١٧:٠٠١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٣٤:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥١:٥٨١٣:١٦:٤١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠١٠٠:٣٣:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٤٢١٣:١٦:٢١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٣٦٠٠:٣٣:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٢٥١٣:١٦:٠١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:١١٠٠:٣٣:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٥:٤٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤٥٠٠:٣٣:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٤:٥٣١٣:١٥:٢٠١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٣٢:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٥:٣٦١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٥٣٠٠:٣٢:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٦:١٩١٣:١٤:٣٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٢:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٧:٠٣١٣:١٤:١٧١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٥٩٠٠:٣٢:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٣:٥٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣١:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٨:٣٠١٣:١٣:٣٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٠٥٠٠:٣١:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:١٣١٣:١٣:١٣١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٣٨٠٠:٣١:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٢:٥٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:١١٠٠:٣١:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٠:٤٠١٣:١٢:٣٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠١:٢٤١٣:١٢:٠٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:١٧٠٠:٣٠:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٢:٠٧١٣:١١:٤٧١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٤٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٢:٥١١٣:١١:٢٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٣:٣٥١٣:١١:٠٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٤:١٩١٣:١٠:٤٣١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٩:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٥:٠٣١٢:١٠:٢٢١٨:١٥:٠٧١٨:٣٣:٠١٢٣:٢٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر داشبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داشبلاغ شهر داشبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داشبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داشبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داشبلاغ

داش بلاغ (قروه)، روستایی از توابع بخش چهاردولی شهرستان قروه در استان کردستان ایران است

شهر داشبلاغ در ویکیپدیا

شهر داشبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داشبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داشبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داشبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داشبلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر داشبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر داشبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داشبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ داشبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ داشبلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق داشبلاغ
افق شرعی امروز فردا داشبلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داشبلاغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داشبلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق داشبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داشبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو