جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی

افرینه | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دارگل خیرعلی

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٠٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دارگل خیرعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دارگل خیرعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دارگل خیرعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام جعفر صادق (ع)
خداوند حرمى دارد كه مكه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (علیه السلام) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (علیه السلام) است

اوقات شرعی ماه جاری روستای دارگل خیرعلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دارگل خیرعلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دارگل خیرعلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دارگل خیرعلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دارگل خیرعلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:١٠١٣:١٨:١٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٣٥:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٨:٠١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٧:٤٧١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٣٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٧:٣٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٤:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٢٠١٣:١٧:٢٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٣:٠٩١٣:١٧:٠٧١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٩١٣:١٦:٥٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٣:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٦:٤٢١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٣٠٠:٣٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٩:٤١١٣:١٦:٣٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٢:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٦:١٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥٨٠٠:٣٢:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٦:٠٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:٣١:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٦:٢٠١٣:١٥:٥٧١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٥:١٥١٣:١٥:٤٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣١:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٤:١١١٣:١٥:٣٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣١:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٥:٢٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٠:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٥:٢٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٠:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣١:٠٤١٣:١٥:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٠:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٩:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٩:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٩:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٦:١٤١٣:١٤:٤١٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٨:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢١:٥٣١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٠٥١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٠:١٨١٣:١٤:٢١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دارگل خیرعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دارگل خیرعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دارگل خیرعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارگل خیرعلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دارگل خیرعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دارگل خیرعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دارگل خیرعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دارگل خیرعلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دارگل خیرعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دارگل خیرعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دارگل خیرعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دارگل خیرعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دارگل خیرعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دارگل خیرعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دارگل خیرعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دارگل خیرعلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دارگل خیرعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دارگل خیرعلی روستای دارگل خیرعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دارگل خیرعلی روستای دارگل خیرعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دارگل خیرعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دارگل خیرعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دارگل خیرعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دارگل خیرعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دارگل خیرعلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٩:٥٣٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٩:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٩:١٩١٣:٢٠:٠٦٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:١٣٠٠:٢٩:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٩:٣٥١٣:٢٠:١٩٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٢٣٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٠:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣١:١٦٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٠:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٠:٢٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٠:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٠:٤٨١٣:٢١:١٠٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣٠:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١١:١٠١٣:٢١:٢٢٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣١:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١١:٣٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣١:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:١١:٥٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣١:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:١٢:٢١١٣:٢١:٥٧٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٤١٠٠:٣١:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٢:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٣:١٣١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣١:١٦٢٠:٥١:٢٩٠٠:٣٢:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٣:٤١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣١:٠٩٢٠:٥١:٢١٠٠:٣٢:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٣:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٣٣:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٣:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٣:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٦:١٢١٣:٢٣:١٨٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٣:٢٦٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٧:١٩١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٤:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٣:٤٢٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٤:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٣:٤٩٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٨:٤٨٠٠:٣٥:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٣:٥٥٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣٥:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٩:٤٠١٣:٢٤:٠١٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٣٥:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٤:٠٧٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٤:١٢٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٣٥:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٣٦:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٦:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:١٧٠٠:٣٦:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دارگل خیرعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دارگل خیرعلی روستای دارگل خیرعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دارگل خیرعلی روستای دارگل خیرعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دارگل خیرعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دارگل خیرعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دارگل خیرعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دارگل خیرعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دارگل خیرعلی

روستای دارگل خیرعلی بر روی نقشه

روستای دارگل خیرعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دارگل خیرعلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دارگل خیرعلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دارگل خیرعلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دارگل خیرعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دارگل خیرعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دارگل خیرعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دارگل خیرعلی
افق شرعی امروز فردا دارگل خیرعلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دارگل خیرعلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دارگل خیرعلی
زمان پخش اذان زنده به افق دارگل خیرعلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دارگل خیرعلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دارگل خیرعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دارگل خیرعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دارگل خیرعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو