جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دارزین

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دارزین

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٧
اذان ظهر: ١١:٢١:٠٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٠
اذان مغرب: ١٧:١٠:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٥٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دارزین (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر دارزین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دارزین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دارزین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر دارزین

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دارزین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارزین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دارزین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارزین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دارزین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٣٧:٤٧١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٥٢٣:٥٧:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١١:٣٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:١٢٢٣:٥٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٣١١٢:٣٧:١٩١٩:٠٤:٣٢١٩:٢١:٤٩٢٣:٥٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٩:٢٨١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٢٧٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٨:٢٥١٢:٣٦:٥١١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٠٤٢٣:٥٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٧:٢٣١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٤٢٢٣:٥٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٦:٢٢١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٢٠٢٣:٥٥:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٣٦:١٣١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٦:٠١١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥٤:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:١٤٢٣:٥٤:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٣:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٣:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٥:١٩١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٣:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٥:٠٩١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٣:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٥:٠٠١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٢:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٤:٥٢١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٢:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٤:٤٤١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٢:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٤:٢٩١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٠٥٢٣:٥١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٤:٢٣١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٤:١٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥١:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٤:١٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥١:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٤:٠٨١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥١:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٤:٠٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٣:٥٧١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٣:٥٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٣:٥٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارزین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دارزین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دارزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دارزین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دارزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارزین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دارزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارزین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارزین شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارزین شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دارزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارزین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارزین

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٣:٢٣١١:٢١:٥٦١٧:٠٠:٠٧١٧:١٧:١٥٢٢:٤٣:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٤:٠٣١١:٢١:٤٨١٦:٥٩:١٠١٧:١٦:٢٠٢٢:٤٢:٤٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٤:٤٤١١:٢١:٤٠١٦:٥٨:١٤١٧:١٥:٢٥٢٢:٤٢:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٥:٢٥١١:٢١:٣٣١٦:٥٧:١٩١٧:١٤:٣٢٢٢:٤٢:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٦:٠٦١١:٢١:٢٧١٦:٥٦:٢٥١٧:١٣:٤٠٢٢:٤٢:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٤٨١١:٢١:٢١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٢:٤٨٢٢:٤٢:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٧:٣١١١:٢١:١٧١٦:٥٤:٤١١٧:١١:٥٨٢٢:٤٢:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٤٨:١٣١١:٢١:١٣١٦:٥٣:٥٠١٧:١١:٠٩٢٢:٤١:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٤٨:٥٧١١:٢١:٠٩١٦:٥٣:٠٠١٧:١٠:٢٢٢٢:٤١:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٤٩:٤٠١١:٢١:٠٧١٦:٥٢:١٢١٧:٠٩:٣٥٢٢:٤١:٤٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٠:٢٤١١:٢١:٠٥١٦:٥١:٢٥١٧:٠٨:٥٠٢٢:٤١:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥١:٠٨١١:٢١:٠٤١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٨:٠٥٢٢:٤١:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥١:٥٣١١:٢١:٠٤١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٧:٢٣٢٢:٤١:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٢:٣٨١١:٢١:٠٥١٦:٤٩:١١١٧:٠٦:٤١٢٢:٤١:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٣:٢٤١١:٢١:٠٦١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٦:٠١٢٢:٤١:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٤:٠٩١١:٢١:٠٨١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٥:٢٢٢٢:٤١:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٤:٥٦١١:٢١:١٢١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٤:٤٥٢٢:٤١:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٥:٤٢١١:٢١:١٦١٦:٤٦:٣١١٧:٠٤:٠٩٢٢:٤١:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٦:٢٩١١:٢١:٢١١٦:٤٥:٥٤١٧:٠٣:٣٤٢٢:٤١:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٧:١٦١١:٢١:٢٧١٦:٤٥:١٩١٧:٠٣:٠١٢٢:٤١:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٨:٠٣١١:٢١:٣٣١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٢:٢٩٢٢:٤١:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٨:٥١١١:٢١:٤١١٦:٤٤:١٣١٧:٠١:٥٩٢٢:٤١:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٩:٣٩١١:٢١:٤٩١٦:٤٣:٤٢١٧:٠١:٣٠٢٢:٤١:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٠:٢٧١١:٢١:٥٩١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:٠٣٢٢:٤١:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠١:١٥١١:٢٢:٠٩١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٠:٣٧٢٢:٤٢:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٢:٠٤١١:٢٢:٢٠١٦:٤٢:١٩١٧:٠٠:١٣٢٢:٤٢:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٢:٥٢١١:٢٢:٣٢١٦:٤١:٥٥١٦:٥٩:٥١٢٢:٤٢:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٣:٤١١١:٢٢:٤٤١٦:٤١:٣٢١٦:٥٩:٣٠٢٢:٤٢:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٤:٣٠١١:٢٢:٥٨١٦:٤١:١٠١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٢:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٥:١٩١١:٢٣:١٢١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٨:٥٢٢٢:٤٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارزین شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارزین شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دارزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارزین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دارزین

دارزین ۱، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بم در استان کرمان و در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمان قرار دارد.

شهر دارزین در ویکیپدیا

شهر دارزین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دارزین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دارزین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دارزین بر روی نقشه

شهر دارزین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دارزین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دارزین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دارزین
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دارزین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دارزین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دارزین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دارزین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دارزین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دارزین
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دارزین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دارزین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دارزین
زمان پخش اذان آنلاین به افق دارزین
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دارزین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دارزین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو