جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دارزین

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دارزین


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥١:٤٧

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دارزین (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر دارزین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دارزین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارزین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دارزین

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دارزین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارزین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دارزین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارزین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دارزین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠١:١٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٣٥:١٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٥:٠٨١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٤:٥٩١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٣٢١٢:٣٤:٥١١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:١٨٢٣:٥٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٤:٤٣١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٢:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٣٧٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٤:٥٦١٢:٣٤:٢٩١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:١٧٢٣:٥١:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٤:٢٣١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥١:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٤:١٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٣٦٢٣:٥١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٤:١٢١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٦٢٣:٥١:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٤:٠٨١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٤:٠٤١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٠:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٨:١١١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٣:٥٧١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٠:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٣:٥٥١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٠:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٩:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٣:٥٢١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٩:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٣١٢٣:٤٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:١٠٢٣:٤٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٤:٠١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١١٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٣٤:١٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٢٢٣:٤٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٤:١٨١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارزین

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دارزین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دارزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دارزین

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دارزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارزین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دارزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دارزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دارزین

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٤:١٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٩:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٤:١٤١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٩:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٤:١٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٩:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٣:٤٩:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٤:٣١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٩:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤٩:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣٣٢٣:٤٩:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٩:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٥:٠١١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٤٢٢٣:٤٩:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٥:٠٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٩:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٥:١٨١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٩:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٥:٢٧١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٢٢٢٣:٤٩:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٩:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣٥:٤٧١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٩:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٨:١١١٢:٣٥:٥٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٩:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٠:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٦:٣١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٠:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٠:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٠:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٠:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٧:١٩١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٠:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٧:٣١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥١:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٧:٤٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥١:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥١:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥١:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٨:٢٢١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥١:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥١:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٢:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٩:٠١١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٢:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٩:١٤١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٨٢٣:٥٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دارزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دارزین شهر دارزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دارزین شهر دارزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دارزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارزین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دارزین

دارزین ۱، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بم در استان کرمان و در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمان قرار دارد.

شهر دارزین در ویکیپدیا

شهر دارزین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دارزین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دارزین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دارزین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دارزین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دارزین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دارزین
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دارزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارزین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دارزین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دارزین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دارزین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دارزین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دارزین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دارزین
زمان پخش اذان زنده به افق دارزین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دارزین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دارزین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دارزین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دارزین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو