جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دارخوین

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دارخوین


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٠١:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٣٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دارخوین (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر دارخوین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر دارخوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارخوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

مادر ترزا
كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچك با عشق زیاد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دارخوین

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دارخوین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دارخوین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٤:١٢١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٤:٠٢١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٣:٥٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٣:٤٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٣:٣٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٣:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:١٦١٣:١٣:١٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٣:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٩:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٩:٣١١٣:١٣:٠٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٢:٥٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٦:١٥١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٢:٤١٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:٣٩٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٧:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٥٧١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٠:٤١١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:٣١١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٥٨١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٧:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٥٦١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٧:٢٧١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٥٩١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر دارخوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر دارخوین

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٠٨:٤٦١٨:١٢:١٨١٨:٢٩:٢١٢٣:٢٩:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٠٨:٢٥١٨:١١:٠١١٨:٢٨:٠٤٢٣:٢٩:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٠٨:٠٤١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٦:٤٨٢٣:٢٨:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٦:٣١١٢:٠٧:٤٤١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٥:٣٢٢٣:٢٨:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٧:٠٦١٢:٠٧:٢٣١٨:٠٧:١٣١٨:٢٤:١٦٢٣:٢٨:٠٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٧:٤١١٢:٠٧:٠٣١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٧:٤٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٨:١٧١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٤:٤١١٨:٢١:٤٥٢٣:٢٧:٢٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٣:٢٦١٨:٢٠:٣٠٢٣:٢٧:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٠٩:٢٨١٢:٠٦:٠٤١٨:٠٢:١١١٨:١٩:١٥٢٣:٢٦:٤٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٠:٥٧١٨:١٨:٠١٢٣:٢٦:٢٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٠:٤١١٢:٠٥:٢٥١٧:٥٩:٤٣١٨:١٦:٤٧٢٣:٢٦:١١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١١:١٧١٢:٠٥:٠٧١٧:٥٨:٢٩١٨:١٥:٣٤٢٣:٢٥:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١١:٥٤١٢:٠٤:٤٨١٧:٥٧:١٥١٨:١٤:٢١٢٣:٢٥:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٢:٣١١٢:٠٤:٣٠١٧:٥٦:٠٢١٨:١٣:٠٩٢٣:٢٥:١٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٢:٠٤:١٣١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٥٧٢٣:٢٤:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٣:٤٦١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٣:٣٨١٨:١٠:٤٥٢٣:٢٤:٤١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٤:٢٤١٢:٠٣:٣٩١٧:٥٢:٢٦١٨:٠٩:٣٥٢٣:٢٤:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٥:٠٣١٢:٠٣:٢٢١٧:٥١:١٥١٨:٠٨:٢٥٢٣:٢٤:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٥:٤١١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٧:١٥٢٣:٢٣:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٦:٢٠١٢:٠٢:٥١١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٦:٠٦٢٣:٢٣:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٧:٠٠١٢:٠٢:٣٦١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٤:٥٨٢٣:٢٣:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٧:٣٩١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٣:٥١٢٣:٢٣:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٨:١٩١٢:٠٢:٠٨١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٢:٤٤٢٣:٢٢:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٩:٠٠١٢:٠١:٥٤١٧:٤٤:٢٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٢٢:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:١٩:٤١١٢:٠١:٤٢١٧:٤٣:١٧١٨:٠٠:٣٤٢٣:٢٢:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٠:٢٢١٢:٠١:٢٩١٧:٤٢:١٢١٧:٥٩:٣٠٢٣:٢٢:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:٠٣١٢:٠١:١٨١٧:٤١:٠٧١٧:٥٨:٢٦٢٣:٢١:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢١:٤٥١٢:٠١:٠٧١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٧:٢٤٢٣:٢١:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٢:٢٨١٢:٠٠:٥٧١٧:٣٩:٠١١٧:٥٦:٢٣٢٣:٢١:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٣:١١١٢:٠٠:٤٧١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٣٢٣:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دارخوین

دارخُوین شهری در بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است. شهر دارخوین با ادغام سه روستای بزرگ البوبالد، دارخوین و یوخان در سال ۱۳۸۷ به شهر تبدیل شد

شهر دارخوین در ویکیپدیا

شهر دارخوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دارخوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دارخوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دارخوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دارخوین
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارخوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دارخوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دارخوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دارخوین
زمان پخش اذان مستقیم به افق دارخوین
افق شرعی امروز فردا دارخوین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دارخوین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دارخوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دارخوین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دارخوین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو