جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دارخوین

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دارخوین

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١٤
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠٩

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دارخوین (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر دارخوین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دارخوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دارخوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سُرور و شادمانی مؤمن در چهره‌ی اوست و اندوهش در قلبش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دارخوین

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دارخوین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دارخوین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٤٩:٥٦١٣:١٦:٣٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٠٨٠٠:٣٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٦:١٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠١:٤٩٠٠:٣٤:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٧:٤١١٣:١٦:٠٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٤:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٦:٣٤١٣:١٥:٥٠١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٤:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٥:٣٦١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٣:٥١٠٠:٣٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٥:٢٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٣٣:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٣:١٨١٣:١٥:١١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٣٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٢:١٤١٣:١٤:٥٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٣٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:١١١٣:١٤:٤٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٢:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٤:٣٥١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٢:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٤:٢٤١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣١:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٤:١٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٤:٠٤١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣١:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٣:٥٤١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٠٦٠٠:٣٠:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٥:١٠١٣:١٣:٤٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٠:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:١٣١٣:١٣:٣٧١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٣٠٠٠:٣٠:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٣:١٧١٣:١٣:٢٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٠:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٢:٢١١٣:١٣:٢٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٩:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣١:٢٧١٣:١٣:١٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٣:٠٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٩:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٣:٠٣١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٩:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:٥٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٩:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٧:١٣١٣:١٢:٤٩١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٢:٤١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:١١١٣:١٢:٣٩٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دارخوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دارخوین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارخوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارخوین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارخوین شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دارخوین شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارخوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارخوین

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٣:٤٥١٢:٠٠:٤٢١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٣٩٢٣:٢١:٠٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٤:٢٩١٢:٠٠:٣٣١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٤٠٢٣:٢٠:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٥:١٣١٢:٠٠:٢٦١٧:٣٥:١٥١٧:٥٢:٤٢٢٣:٢٠:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٥:٥٧١٢:٠٠:١٩١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٤٦٢٣:٢٠:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٠٠:١٢١٧:٣٣:١٩١٧:٥٠:٥١٢٣:٢٠:٣١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٢٧١٢:٠٠:٠٧١٧:٣٢:٢٣١٧:٤٩:٥٦٢٣:٢٠:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٨:١٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٣١:٢٨١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٠:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٨:٥٩١١:٥٩:٥٨١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٨:١١٢٣:٢٠:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٩:٤٥١١:٥٩:٥٥١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٠:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٣٢١١:٥٩:٥٢١٧:٢٨:٥١١٧:٤٦:٣١٢٣:١٩:٥٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣١:١٩١١:٥٩:٥٠١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٥:٤٣٢٣:١٩:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٢:٠٦١١:٥٩:٥٠١٧:٢٧:١١١٧:٤٤:٥٦٢٣:١٩:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٢:٥٤١١:٥٩:٤٩١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:١٠٢٣:١٩:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٣:٤٢١١:٥٩:٥٠١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٩:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٣٠١١:٥٩:٥٢١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٢:٤٢٢٣:١٩:٤١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٥:١٩١١:٥٩:٥٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:٠١٢٣:١٩:٤٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٦:٠٨١١:٥٩:٥٧١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:٢١٢٣:١٩:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٦:٥٧١٢:٠٠:٠٢١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٠:٤٢٢٣:١٩:٤١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٧:٤٧١٢:٠٠:٠٧١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٠٥٢٣:١٩:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٨:٣٧١٢:٠٠:١٢١٧:٢١:٢٨١٧:٣٩:٢٩٢٣:١٩:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٩:٢٧١٢:٠٠:١٩١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٨:٥٤٢٣:١٩:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٠:١٨١٢:٠٠:٢٧١٧:٢٠:١٧١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٩:٥٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤١:٠٨١٢:٠٠:٣٥١٧:١٩:٤٤١٧:٣٧:٥٠٢٣:١٩:٥٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤١:٥٩١٢:٠٠:٤٤١٧:١٩:١٢١٧:٣٧:٢١٢٣:٢٠:٠٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٢:٥٠١٢:٠٠:٥٥١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٠:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٣:٤١١٢:٠١:٠٦١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٢٦٢٣:٢٠:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٤:٣٢١٢:٠١:١٧١٧:١٧:٤٦١٧:٣٦:٠١٢٣:٢٠:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٥:٢٣١٢:٠١:٣٠١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٣٨٢٣:٢٠:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:١٤١٢:٠١:٤٤١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:١٦٢٣:٢٠:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٧:٠٥١٢:٠١:٥٨١٧:١٦:٣٤١٧:٣٤:٥٦٢٣:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دارخوین

دارخُوین شهری در بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است. شهر دارخوین با ادغام سه روستای بزرگ البوبالد، دارخوین و یوخان در سال ۱۳۸۷ به شهر تبدیل شد

شهر دارخوین در ویکیپدیا

شهر دارخوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دارخوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دارخوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دارخوین بر روی نقشه

شهر دارخوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دارخوین
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دارخوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دارخوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دارخوین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دارخوین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دارخوین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دارخوین
زمان پخش اذان آنلاین به افق دارخوین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دارخوین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دارخوین
زمان پخش اذان مستقیم به افق دارخوین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو