جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دارخوین

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دارخوین


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٣٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دارخوین (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر دارخوین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دارخوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارخوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

پائولو كوئیلو
لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دارخوین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دارخوین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دارخوین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دارخوین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٤:١٢١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٤:٠٢١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٣:٥٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٣:٤٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٣:٣٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٣:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:١٦١٣:١٣:١٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٣:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٩:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٩:٣١١٣:١٣:٠٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٢:٥٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٦:١٥١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٢:٤١٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:٣٩٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٧:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٥٧١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٠:٤١١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:٣١١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٥٨١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٧:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٥٦١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٧:٢٧١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٥٩١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارخوین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دارخوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دارخوین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دارخوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دارخوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:٥٩١٣:١٨:١٢٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٠:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٤:١٣١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:١٢٠٠:٣٠:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٢٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٠:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١٨:٥١٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣١:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٥:٠٢١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣١:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٥:٢١١٣:١٩:١٦٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣١:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:٤٠١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣١:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٦:٠١١٣:١٩:٤١٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣١:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٦:٢٣١٣:١٩:٥٣٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٢:١٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٢:٢٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٢:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٣:١٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٣:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٨:٥٣١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٣:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٩:٢١١٣:٢١:١٠٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:١٢٠٠:٣٣:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٩:٤٩١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٤:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢٠:١٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٤:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٤:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢١:١٩١٣:٢١:٤٦٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٤:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:٥٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٥:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٢:٠١٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٥:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٥:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٥:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٦:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٦:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٦:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٦:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٦:١٧١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٦:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٢:٤١٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٦:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دارخوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دارخوین شهر دارخوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دارخوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دارخوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دارخوین

دارخُوین شهری در بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است. شهر دارخوین با ادغام سه روستای بزرگ البوبالد، دارخوین و یوخان در سال ۱۳۸۷ به شهر تبدیل شد

شهر دارخوین در ویکیپدیا

شهر دارخوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دارخوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دارخوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دارخوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دارخوین
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر دارخوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دارخوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دارخوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دارخوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دارخوین
جدول اوقات شرعی امروز فردا دارخوین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دارخوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دارخوین
زمان پخش اذان مستقیم به افق دارخوین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دارخوین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دارخوین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دارخوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو