جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دارحوض

رباط | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دارحوض


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:١٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤٢
نیمه شب: ٢٣:١٩:١٦

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دارحوض (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای دارحوض)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای دارحوض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دارحوض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
خداوند حرمى دارد كه مكه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (علیه السلام) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (علیه السلام) است

اوقات شرعی ماه جاری روستای دارحوض

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دارحوض در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دارحوض ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دارحوض (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دارحوض ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دارحوض ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٣:٢٥١٣:١٤:٣٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٢:٢١١٣:١٤:٣٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٣١:١٧١٣:١٤:٢١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:١٤١٣:١٤:١٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٩:١٣١٣:١٤:٠٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:١٢١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٨:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٧:١٣١٣:١٣:٥١٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٨:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٦:١٤١٣:١٣:٤٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٥:١٧١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٤:٢١١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٧:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٣٩١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٥٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٦:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٠٩١٣:١٣:١٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٨:٢١١٣:١٣:١٥٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٧:٣٥١٣:١٣:١٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٦:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٦:٥٠١٣:١٣:١٤٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٣:١٣:١٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٥:٢٥١٣:١٣:١٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٤:٤٤١٣:١٣:١٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٤:٠٥١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٣:٢٨١٣:١٣:٢٣٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:٥١١٣:١٣:٢٧٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٥:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٢:١٧١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٠٠٦:١١:٤٤١٣:١٣:٣٦٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢١٠٦:١١:١٢١٣:١٣:٤١٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٠:٤٢١٣:١٣:٤٦٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دارحوض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دارحوض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دارحوض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دارحوض

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دارحوض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دارحوض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دارحوض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دارحوض

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دارحوض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دارحوض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دارحوض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دارحوض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دارحوض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای دارحوض

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای دارحوض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دارحوض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای دارحوض

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٧:٣٦١٢:٠١:١٥١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٢:٢٦٢٣:٢٠:٢٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠١:٠٧١٧:٣٣:٢١١٧:٥١:٢٢٢٣:٢٠:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٩:١٧١٢:٠٠:٥٩١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:١٩٢٣:٢٠:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:٠٧١٢:٠٠:٥٣١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:١٦٢٣:١٩:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٠:٥٩١٢:٠٠:٤٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:١٥٢٣:١٩:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣١:٥٠١٢:٠٠:٤١١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:١٦٢٣:١٩:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٢:٤٢١٢:٠٠:٣٧١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٦:١٧٢٣:١٩:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:١٩٢٣:١٩:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٤:٢٧١٢:٠٠:٣٠١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٢٣٢٣:١٩:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٢٠١٢:٠٠:٢٨١٧:٢٥:١٢١٧:٤٣:٢٨٢٣:١٩:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:١٣١٢:٠٠:٢٧١٧:٢٤:١٦١٧:٤٢:٣٥٢٣:١٩:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٧:٠٦١٢:٠٠:٢٦١٧:٢٣:٢٢١٧:٤١:٤٣٢٣:١٩:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:٠٠١٢:٠٠:٢٦١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٠:٥٢٢٣:١٩:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٥٤١٢:٠٠:٢٧١٧:٢١:٣٧١٧:٤٠:٠٢٢٣:١٩:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٤٩١٢:٠٠:٢٩١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٩:١٤٢٣:١٩:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٠:٤٣١٢:٠٠:٣٢١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:٢٧٢٣:١٩:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤١:٣٨١٢:٠٠:٣٥١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٤٢٢٣:١٩:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٢:٣٣١٢:٠٠:٣٩١٧:١٨:٢٤١٧:٣٦:٥٨٢٣:١٩:٠١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٠:٤٥١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:١٦٢٣:١٩:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٢٣١٢:٠٠:٥٠١٧:١٦:٥٦١٧:٣٥:٣٥٢٣:١٩:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٥:١٩١٢:٠٠:٥٧١٧:١٦:١٥١٧:٣٤:٥٦٢٣:١٩:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٦:١٤١٢:٠١:٠٥١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:١٨٢٣:١٩:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:١٠١٢:٠١:١٣١٧:١٤:٥٧١٧:٣٣:٤٢٢٣:١٩:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٠٦١٢:٠١:٢٣١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٠٨٢٣:١٩:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٩:٠١١٢:٠١:٣٣١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:٣٥٢٣:١٩:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٩:٥٧١٢:٠١:٤٤١٧:١٣:١٢١٧:٣٢:٠٤٢٣:١٩:٣٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٠:٥٣١٢:٠١:٥٦١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٣٥٢٣:١٩:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥١:٤٩١٢:٠٢:٠٩١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٠٧٢٣:١٩:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠٢:٢٢١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٤٢٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٣:٤٠١٢:٠٢:٣٧١٧:١١:١٦١٧:٣٠:١٨٢٣:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دارحوض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای دارحوض روستای دارحوض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای دارحوض روستای دارحوض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دارحوض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دارحوض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دارحوض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دارحوض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دارحوض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دارحوض

روستای دارحوض بر روی نقشه

روستای دارحوض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دارحوض

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دارحوض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دارحوض
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای دارحوض + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای دارحوض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دارحوض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دارحوض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دارحوض رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دارحوض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دارحوض
افق شرعی امروز فردا دارحوض دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دارحوض ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دارحوض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دارحوض دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دارحوض ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دارحوض دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دارحوض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو