جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر داران

فریدن | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز داران

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:٢٩

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داران (شهرستان فریدن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر داران)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر داران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر داران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داران

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داران ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر داران (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داران ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٢:٤٣١٣:١١:٢١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٣٠٠:٢٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥١:٢٦١٣:١١:٠٤١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:٢٩:١١
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٠:٠٨١٣:١٠:٤٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٨:٤٩
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٠:٣٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٧:٣٥١٣:١٠:١٣١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١١٠٠:٢٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٥:٠٣١٣:٠٩:٤١١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٧:٢١
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١١٠٠:٢٦:٣٧
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤١:١٩١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٦:١٦
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٥:٥٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٨:٢٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٥:٣٣
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٥:١٢
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٤:٥١
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٣١
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٤:١١
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٥١
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:٣١
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٣:١٢
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٢:٥٣
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٦:١٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٢:١٦
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢١:٥٨
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢١:٤٠
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:١١١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢١:٠٧
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٠:٥١
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر داران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر داران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر داران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داران

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر داران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر داران

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر داران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر داران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر داران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر داران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر داران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر داران

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر داران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر داران شهر داران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر داران شهر داران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر داران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر داران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر داران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر داران

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٥:٣٨١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٦:١٧١٣:١٤:٥١٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:٤٨
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٦:٥٧١٣:١٤:٥١٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٧:٥٧
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٧:٣٧١٣:١٤:٥١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٨:٠٦
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٨:١٧١٣:١٤:٥١٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:١٤
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٣:١٤:٤٩٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٨:٢٢
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:٣٩١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٨:٢٩
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٢٠١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٨:٣٦
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:٠١١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٨:٤٢
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٤٢١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٨:٤٧
١١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٨:٥٢
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٨:٥٦
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٩:٠٠
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٤:١٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٩:٠٣
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٣:١٤:١٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٩:٠٥
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٥:٥١١٣:١٤:٠٥٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢٩:٠٧
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٩:٠٨
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٧:١٤١٣:١٣:٤٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٩:٠٨
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٩:٠٨
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٣:٣١١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٩:٠٧
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٩:١٩١٣:١٣:٢١١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٩:٠٦
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٣:١٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٩:٠٣
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٢:٥٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٩:٠١
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣١:٢٣١٣:١٢:٤٨١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٢:٣٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٨:٥٣
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٢:٢٢١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٨:٤٨
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٢:٠٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٨:٤٢
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٠٦١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٨:٣٦
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٤٧١٣:١١:٤١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٨:٢٩
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٥:٢٧١٣:١١:٢٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٨:٢٢
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:١١:١١١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٨:١٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر داران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر داران شهر داران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر داران شهر داران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داران

داران مرکز شهرستان فریدن یکی از شهرستانهای استان اصفهان است. داران در غرب استان اصفهان و در منطقه‌ای کوهستانی از رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد. مردم این شهر باتوجه به اینکه در مرکزفریدن واقع شده‌است

شهر داران در ویکیپدیا

شهر داران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داران بر روی نقشه

شهر داران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داران
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر داران + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر داران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر داران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر داران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر داران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داران ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی امروز فردا داران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق داران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق داران ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ داران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داران
زمان پخش اذان آنلاین به افق داران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو