جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دابودشت(درویش خیل)


اذان صبح: ٠٥:٤١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:١١:٠١
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٤١

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه پدر و مادر خود را راضی كند، حقیقتاً‌ خداوند را نیز راضی كرده است و كسی كه پدر و مادر خود را خشمگین سازد، حقیقتاً خدا را خشمگین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٨:١٨١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٣٨٠٠:١١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٨:٠٧١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١١:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:١٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٧:١٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٧:١٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٩:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٦:٥٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٨:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٦:٤١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٧:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٢٠٠:٠٧:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:١٦٠٠:٠٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٠٦:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٦:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٠٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٦:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٠٦:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٣٥٠٠:٠٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٥١:٤١١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٦:٣٩٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٦:٤٢٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٠٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥٦:٥٠٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٦:٥٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٠٥:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٠٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٩:٥٩٠٧:١٠:٥٦١٢:٠١:٣١١٦:٥٢:١٠١٧:١٢:٤٢٢٣:١٦:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:١١:١٤١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٢٢٢٣:١٦:٤٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٠:٣٩٠٧:١١:٣١١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٣:٣٤١٧:١٤:٠٤٢٣:١٧:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٠:٥٧٠٧:١١:٤٥١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٤:١٨١٧:١٤:٤٧٢٣:١٧:٤٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤١:١٤٠٧:١١:٥٨١٢:٠٣:٢٧١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٣١٢٣:١٨:١٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٢:٠٩١٢:٠٣:٥٥١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:١٧٢٣:١٨:٤٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤١:٤١٠٧:١٢:١٧١٢:٠٤:٢٣١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٠٣٢٣:١٩:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤١:٥٣٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٤:٥١١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٥١٢٣:١٩:٤٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٢:٠٣٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٥:١٨١٦:٥٨:١٧١٧:١٨:٤٠٢٣:٢٠:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٢:١١٠٧:١٢:٣٢١٢:٠٥:٤٥١٦:٥٩:٠٩١٧:١٩:٣٠٢٣:٢٠:٤٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٢:١٧٠٧:١٢:٣٢١٢:٠٦:١١١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٢١٢٣:٢١:١١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١٢:٣١١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٠:٥٤١٧:٢١:١٢٢٣:٢١:٤٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٢:٢٨١٢:٠٧:٠٢١٧:٠١:٤٩١٧:٢٢:٠٥٢٣:٢٢:٠٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٢:٢٢١٢:٠٧:٢٧١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٣:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٨:١٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٤:٤٨٢٣:٢٣:٢٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٢:١٩٠٧:١١:٥٥١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٥:٤٤٢٣:٢٣:٥٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٢:١٤٠٧:١١:٤١١٢:٠٩:٠٠١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٦:٤٠٢٣:٢٤:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١١:٢٦١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٧:٣٧٢٣:٢٤:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤١:٥٧٠٧:١١:٠٩١٢:٠٩:٤٣١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٣٥٢٣:٢٥:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤١:٤٦٠٧:١٠:٥٠١٢:١٠:٠٣١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٥:٣٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:١٠:٢٩١٢:١٠:٢٣١٧:١٠:٣٥١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٥:٥٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤١:١٨٠٧:١٠:٠٦١٢:١٠:٤٢١٧:١١:٣٧١٧:٣١:٣١٢٣:٢٦:١٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٤١١٢:١١:٠١١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٣١٢٣:٢٦:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٩:١٤١٢:١١:١٨١٧:١٣:٤١١٧:٣٣:٣١٢٣:٢٧:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٨:٤٦١٢:١١:٣٥١٧:١٤:٤٤١٧:٣٤:٣٢٢٣:٢٧:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٨:١٥١٢:١١:٥١١٧:١٥:٤٨١٧:٣٥:٣٢٢٣:٢٧:٤٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٧:٤٣١٢:١٢:٠٧١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٣٣٢٣:٢٨:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٧:٠٩١٢:١٢:٢١١٧:١٧:٥٥١٧:٣٧:٣٥٢٣:٢٨:٢٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٦:٣٣١٢:١٢:٣٥١٧:١٨:٥٩١٧:٣٨:٣٦٢٣:٢٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٨:٢٧١١:٥٨:٣٢١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٩:١٠٢٣:١٣:١٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٨:٥٦١١:٥٩:٠٢١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٩:٤٢٢٣:١٣:٤٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٩:٢٤١١:٥٩:٣٢١٦:٤٩:٤١١٧:١٠:١٥٢٣:١٤:١٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٩:٥٠١٢:٠٠:٠٢١٦:٥٠:١٦١٧:١٠:٤٩٢٣:١٤:٤٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:١٠:١٣١٢:٠٠:٣١١٦:٥٠:٥٢١٧:١١:٢٥٢٣:١٥:١٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:١٠:٣٦١٢:٠١:٠١١٦:٥١:٣٠١٧:١٢:٠٣٢٣:١٥:٤٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:١٠:٥٦١٢:٠١:٣١١٦:٥٢:١٠١٧:١٢:٤٢٢٣:١٦:١٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:١١:١٤١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٢٢٢٣:١٦:٤٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:١١:٣١١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٣:٣٤١٧:١٤:٠٤٢٣:١٧:١٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:١١:٤٥١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٤:١٨١٧:١٤:٤٧٢٣:١٧:٤٦
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:١١:٥٨١٢:٠٣:٢٧١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٣١٢٣:١٨:١٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٢:٠٩١٢:٠٣:٥٥١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:١٧٢٣:١٨:٤٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:١٢:١٧١٢:٠٤:٢٣١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٠٣٢٣:١٩:١٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٤:٥١١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٥١٢٣:١٩:٤٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٥:١٨١٦:٥٨:١٧١٧:١٨:٤٠٢٣:٢٠:١٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١١٠٧:١٢:٣٢١٢:٠٥:٤٥١٦:٥٩:٠٩١٧:١٩:٣٠٢٣:٢٠:٤٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١٢:٣٢١٢:٠٦:١١١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٢١٢٣:٢١:١١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١٢:٣١١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٠:٥٤١٧:٢١:١٢٢٣:٢١:٤٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٢:٢٨١٢:٠٧:٠٢١٧:٠١:٤٩١٧:٢٢:٠٥٢٣:٢٢:٠٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٢:٢٢١٢:٠٧:٢٧١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:٣٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٣:٠٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٨:١٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٤:٤٨٢٣:٢٣:٢٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٩٠٧:١١:٥٥١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٥:٤٤٢٣:٢٣:٥٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:١١:٤١١٢:٠٩:٠٠١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٦:٤٠٢٣:٢٤:٢٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١١:٢٦١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٧:٣٧٢٣:٢٤:٤٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:١١:٠٩١٢:٠٩:٤٣١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٣٥٢٣:٢٥:٠٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:١٠:٥٠١٢:١٠:٠٣١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٥:٣٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:١٠:٢٩١٢:١٠:٢٣١٧:١٠:٣٥١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٥:٥٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:١٠:٠٦١٢:١٠:٤٢١٧:١١:٣٧١٧:٣١:٣١٢٣:٢٦:١٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٤١١٢:١١:٠١١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٣١٢٣:٢٦:٤١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دابودشت(درویش خیل)

دابودَشت از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش دابودشت شهرستان آمل قرار دارد. جمعیت «دابودشت» در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۰۹۶ نفر گزارش شده‌است [۱].

شهر دابودشت(درویش خیل) در ویکیپدیا

شهر دابودشت(درویش خیل)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دابودشت(درویش خیل)
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دابودشت(درویش خیل)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان پخش اذان مستقیم به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دابودشت(درویش خیل)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو