جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دابودشت(درویش خیل)


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٤:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:١٠
اذان مغرب: ١٧:١٣:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٥٦

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:١٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٧:١٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٧:١٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٦:٥٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٨:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٦:٤١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٢٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:١٦٠٠:٠٧:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٠٦:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٦:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٠٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٦:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٠٦:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٣٥٠٠:٠٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٥١:٤١١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٠٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٦:٣٩٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٦:٤٢٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٠٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥٦:٥٠٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٦:٥٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٠٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٠٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٧:٠٥١٢:٥٧:٠٥٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٨:١٦٠٠:٠٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٤:١١١١:٤٤:٣٤١٧:١٤:٢٧١٧:٣٣:٠٦٢٣:٠٢:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٥:٠٧١١:٤٤:٢٥١٧:١٣:١٤١٧:٣١:٥٥٢٣:٠٢:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٦:٠٤١١:٤٤:١٨١٧:١٢:٠٢١٧:٣٠:٤٥٢٣:٠٢:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٧:٠٢١١:٤٤:١١١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٣٧٢٣:٠١:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٥٩١١:٤٤:٠٥١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٢٩٢٣:٠١:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٨:٥٨١١:٤٤:٠٠١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٢٣٢٣:٠١:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٩:٥٦١١:٤٣:٥٦١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:١٨٢٣:٠١:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٠:٥٥١١:٤٣:٥٢١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:١٥٢٣:٠١:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢١:٥٤١١:٤٣:٤٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:١٢٢٣:٠١:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٥٣١١:٤٣:٤٧١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:١١٢٣:٠١:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٣:٥٢١١:٤٣:٤٥١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:١١٢٣:٠١:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٥٢١١:٤٣:٤٥١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٣٢٣:٠٠:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٥٢١١:٤٣:٤٥١٧:٠١:١١١٧:٢٠:١٦٢٣:٠٠:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٦:٥٣١١:٤٣:٤٦١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٢١٢٣:٠٠:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١١:٤٣:٤٨١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٢٧٢٣:٠٠:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٥٤١١:٤٣:٥٠١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٣٤٢٣:٠٠:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٩:٥٤١١:٤٣:٥٤١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:٤٣٢٣:٠٠:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٥٥١١:٤٣:٥٨١٦:٥٦:٣٦١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٠:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣١:٥٦١١:٤٤:٠٣١٦:٥٥:٤٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٠:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٢:٥٧١١:٤٤:٠٩١٦:٥٤:٥٧١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٠:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٤:١٦١٦:٥٤:١٠١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٠:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٤:٢٣١٦:٥٣:٢٤١٧:١٢:٥٢٢٣:٠٠:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٦:٠١١١:٤٤:٣٢١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:١١٢٣:٠١:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٧:٠٢١١:٤٤:٤١١٦:٥١:٥٨١٧:١١:٣١٢٣:٠١:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٠٤١١:٤٤:٥١١٦:٥١:١٨١٧:١٠:٥٣٢٣:٠١:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:٠٥١١:٤٥:٠٢١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:١٧٢٣:٠١:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٠:٠٦١١:٤٥:١٤١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٤٣٢٣:٠١:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤١:٠٧١١:٤٥:٢٧١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٩:١٠٢٣:٠١:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٥:٤١١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٨:٤٠٢٣:٠١:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٥:٥٥١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٨:١١٢٣:٠١:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دابودشت(درویش خیل)

دابودَشت از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش دابودشت شهرستان آمل قرار دارد. جمعیت «دابودشت» در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۰۹۶ نفر گزارش شده‌است [۱].

شهر دابودشت(درویش خیل) در ویکیپدیا

شهر دابودشت(درویش خیل)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دابودشت(درویش خیل)
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان پخش اذان زنده به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دابودشت(درویش خیل) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دابودشت(درویش خیل)
افق شرعی امروز فردا دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو