جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خینویه

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خینویه


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خینویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای خینویه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خینویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خینویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
هرچه بیشتر خود را بشناسیم، به شناخت بیش‌تر دیگران می‌رسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خینویه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خینویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خینویه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خینویه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خینویه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خینویه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٥:٢٤١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٥:٠٩١٩:١٩:٥٩١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٨:٤٤١٢:٥٤:٤١١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٤:١٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:١٣٠٠:١٣:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٥:٤٧١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٣:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٢:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٣٢٠٠:١٢:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٣:١٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٠٧٠٠:١٢:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٢:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١٨٠٠:١١:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٥٣٠٠:١١:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٩٠٠:١١:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٠٥٠٠:١١:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤١٠٠:١٠:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٢:١٣١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:١٨٠٠:١٠:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:١١١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٠:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٣٨١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:٤٩١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٢٦١٢:٥١:٤٠١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٩:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:٠٣١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٢٠٠:٠٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥١:٣٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٨:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خینویه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خینویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خینویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خینویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خینویه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خینویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خینویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خینویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خینویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خینویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خینویه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥١:٤٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٨:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٥٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٨:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٥٥١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٨:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٢:٠١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٨:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٨:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٢:١٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠١:١١١٢:٥٢:٢١١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٨:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٨:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٨:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٨:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٨:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٨:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٨:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٨:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٨:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٩:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٤:١٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٩:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٩:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٩:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٤:٥١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٩:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٩:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٥:١٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠١٠٠:١٠:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٠:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٥:٤٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤١٠٠:١٠:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٠٠٠:١٠:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١٧٠٠:١٠:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٦:٢١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١١:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٣٠٠:١١:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خینویه روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خینویه روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خینویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خینویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خینویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خینویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خینویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خینویه

روستای خینویه بر روی نقشه

روستای خینویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خینویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خینویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خینویه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خینویه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خینویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خینویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خینویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خینویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خینویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خینویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خینویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا خینویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خینویه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خینویه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خینویه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خینویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خینویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو