جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خینویه

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خینویه


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٥١:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خینویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای خینویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خینویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خینویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

كیم وو چونگ
نوآوری‌های بزرگ، نتیجه‌ی انباشتن نوآوری‌های كوچكِ بسیار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خینویه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خینویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خینویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خینویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خینویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خینویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٧٠٠:١١:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٩:١٠١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٠٣٠٠:١١:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٨:١٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:١١:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٥٠٠:١١:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٢٠٠:١٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:١٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:١٤١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤١٠٠:١٠:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٢٨١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٩:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٢:٤٣١٢:٥١:٤٩١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٩:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٥٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٩:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:١٧١٢:٥١:٤٠١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٩:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٣٥١٢:٥١:٣٧١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٩:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢١٠٠:٠٩:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:١٥١٢:٥١:٣٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٨:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥١:٣٠١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٨:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥١:٢٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٨:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٥١:٢٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥١:٣١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٨:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٥:١٢١٢:٥١:٣٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٨:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥١:٣٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٥١:٣٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥١:٤١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٨:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥١:٤٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٨:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٥٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٥٥١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خینویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خینویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خینویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خینویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خینویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خینویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خینویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خینویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خینویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خینویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خینویه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٨٠٠:١١:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٧:١٦١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:١١:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٢:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٢:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٢:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٢:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:١١٠٠:١٣:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٣٠٠:١٣:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٣:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٩:١٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٩:٤١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٤:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٥:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٠:٠١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥١٠٠:١٥:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٥:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٥:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٦:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٢٠٠:١٦:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٦٠٠:١٦:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٩٠٠:١٦:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠١:٠٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٠٠٠:١٦:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠١:١١١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٧:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٠:٢٠١٣:٠١:١٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٨٠٠:١٧:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٠:٥٠١٣:٠١:٢١١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٧:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١١:٢١١٣:٠١:٢٦١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٧:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١١:٥٢١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٧:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٢:٢٣١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٨:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٢:٥٤١٣:٠١:٣٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خینویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خینویه روستای خینویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خینویه روستای خینویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خینویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خینویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خینویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خینویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خینویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خینویه

روستای خینویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خینویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خینویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خینویه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خینویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای خینویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خینویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خینویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خینویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خینویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خینویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خینویه
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ خینویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ خینویه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خینویه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خینویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا خینویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خینویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو