جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خیمه گاه

پیان | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خیمه گاه


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥١
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٥

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خیمه گاه (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای خیمه گاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خیمه گاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیمه گاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

امام رضا (ع)
یك شب درد سر هر گناهی را برطرف می‌كند مگر گناهان كبیره را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خیمه گاه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خیمه گاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیمه گاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خیمه گاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیمه گاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خیمه گاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٨:١٣١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٤:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٧:٥٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٣:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٣:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٢:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٢:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٢:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٢:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢١:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٠١١٣:٠٧:١٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:١٥١٣:٠٧:١٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٥:٣١١٣:٠٧:١٥١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٨٠٠:٢١:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٧:١٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٠:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٣١١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خیمه گاه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خیمه گاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خیمه گاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیمه گاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خیمه گاه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خیمه گاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیمه گاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیمه گاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خیمه گاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیمه گاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیمه گاه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٩:٥٩١٣:١٧:٢٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٠:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٧:٢٥٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣١:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٥١٣:١٧:٢٦٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣١:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢١:٥٤١٣:١٧:٢٦٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣١:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٧:٢٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣١:٣١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٣:١١١٣:١٧:٢٥٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣١:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٧:٢٤٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣١:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣١:٥٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٧:١٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣١:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٧:١٦٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٢:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٧:١٢٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٢:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٢:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٢:١٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٢:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٦:٥١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣٢:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٢:٢٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٦:٣٧٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٢:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣١:٠٧١٣:١٦:٢٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٢:٢٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣١:٤٦١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٢:٢٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٦:١١١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٧:٥١٠٠:٣٢:٢٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٦:٠١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٤٩٠٠:٣٢:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٥:٥٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٢:١٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٥:٣٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:٣٢:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٥:٢٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٢:١٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٤١١٣:١٥:١٦١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٣٢٠٠:٣٢:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٦:٢٠١٣:١٥:٠٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٢:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٤:٥٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:١٨٠٠:٣١:٥٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣١:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٨:١٦١٣:١٤:٢٢١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣١:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٤:٠٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣١:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٣:٥٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٣١:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیمه گاه روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیمه گاه روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خیمه گاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیمه گاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خیمه گاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خیمه گاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خیمه گاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خیمه گاه

روستای خیمه گاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خیمه گاه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خیمه گاه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خیمه گاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیمه گاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خیمه گاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خیمه گاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خیمه گاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خیمه گاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خیمه گاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خیمه گاه
افق شرعی امروز فردا خیمه گاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خیمه گاه
زمان پخش اذان زنده به افق خیمه گاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو