جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خیمه گاه

پیان | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خیمه گاه


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خیمه گاه (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای خیمه گاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خیمه گاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خیمه گاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلبرت انیشتین
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خیمه گاه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خیمه گاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیمه گاه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خیمه گاه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیمه گاه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خیمه گاه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:١١:١٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٠:٥٥١٩:٤٠:١١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:٥٩١٣:١٠:٤١١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٠:٢٧١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٨:٤١١٣:١٠:١٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٠:٠١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٧:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٦:٢٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:١٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٥:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣١:٠١١٣:٠٨:٥١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٥:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٨:٤١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٥:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٤:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٤:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٤:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٧:٥٩١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٣:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٣:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢١:٢١١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٢:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٢:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٢:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:١٢١٣:٠٧:١٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢١:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٧:١٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢١:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٧:١٥١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خیمه گاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خیمه گاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خیمه گاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیمه گاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خیمه گاه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خیمه گاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیمه گاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خیمه گاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیمه گاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیمه گاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خیمه گاه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٠:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٠:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٠:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٨:١٤٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٠:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٨:٣٩٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٠:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٠:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢٠:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢١:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٤:٢١١٣:١٠:٠٢٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢١:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٤:١٧١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢١:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٤:١٤١٣:١٠:٢٥٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢١:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٤:١٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢١:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:١٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢١:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٤:١٥١٣:١١:٠٢٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥١٠٠:٢٢:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:١٨١٣:١١:١٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٢:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٢٣١٣:١١:٢٨٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٤:٢٩١٣:١١:٤١٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٢:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:٣٦١٣:١١:٥٤٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٢:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٢:٠٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٣:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٤:٥٥١٣:١٢:٢٠٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٢٣:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٥:٠٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خیمه گاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خیمه گاه روستای خیمه گاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خیمه گاه روستای خیمه گاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خیمه گاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیمه گاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خیمه گاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خیمه گاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خیمه گاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خیمه گاه

روستای خیمه گاه بر روی نقشه

روستای خیمه گاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خیمه گاه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خیمه گاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خیمه گاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خیمه گاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خیمه گاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خیمه گاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خیمه گاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق خیمه گاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خیمه گاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خیمه گاه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خیمه گاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خیمه گاه
افق شرعی امروز فردا خیمه گاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خیمه گاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو