جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خیل سبزه

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خیل سبزه

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٠٧
اذان مغرب: ٢١:٠١:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٣٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خیل سبزه (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای خیل سبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خیل سبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خیل سبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

مثل ایرلندی
فرد كنجكاو در نیمه‌ی راه خردمندی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خیل سبزه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خیل سبزه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خیل سبزه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٣٠١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٤١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:١٥١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٤٠٠:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٥٣٠٠:٤٠:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٤:١٣١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:٤٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٨:٣٢١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٦:٠٦١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٨:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٣:٤٥١٣:٢٣:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٨:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٣٧:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٩:١١١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٧:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٦:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٧:٠١١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٦:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٦:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٤:٥٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٥:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢١:٥١٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢١:٤٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣٥:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣١:٥٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٩:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٨:٠٦١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٢١:٢٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٦:٢١١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢١:١٦٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٤:٤١١٣:٢١:١٥٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خیل سبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خیل سبزه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خیل سبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خیل سبزه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خیل سبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خیل سبزه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠١:٤٢٠٠:٣٤:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:١٢:٥١١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤١:٠٦٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٥:١١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٣:٠٦١٣:٢٧:١٢٢٠:٤١:١٦٢١:٠٢:٠٣٠٠:٣٥:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٧:٢٥٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:١٠٠٠:٣٥:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١٣:٤١١٣:٢٧:٣٨٢٠:٤١:٣١٢١:٠٢:١٦٠٠:٣٥:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٤:٠١١٣:٢٧:٥١٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٦:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٤:٢١١٣:٢٨:٠٣٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٦:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٤١:٤١٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٦:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٨:٢٧٢٠:٤١:٤١٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٦:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٥:٣٠١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤١:٤٠٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٧:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٨:٥١٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:١٧٠٠:٣٧:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٩:٠٢٢٠:٤١:٣٢٢١:٠٢:١١٠٠:٣٧:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٦:٥٠١٣:٢٩:١٣٢٠:٤١:٢٥٢١:٠٢:٠٣٠٠:٣٨:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٧:١٨١٣:٢٩:٢٣٢٠:٤١:١٧٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٨:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٩:٣٤٢٠:٤١:٠٧٢١:٠١:٤٢٠٠:٣٨:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٨:١٨١٣:٢٩:٤٤٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠١:٢٩٠٠:٣٨:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٩:٥٣٢٠:٤٠:٤٣٢١:٠١:١٤٠٠:٣٩:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٩:٢٢١٣:٣٠:٠٢٢٠:٤٠:٢٨٢١:٠٠:٥٧٠٠:٣٩:٢١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٩:٥٥١٣:٣٠:١١٢٠:٤٠:١٢٢١:٠٠:٣٩٠٠:٣٩:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٣٠:١٩٢٠:٣٩:٥٤٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٩:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٢١:٠٤١٣:٣٠:٢٧٢٠:٣٩:٣٤٢٠:٥٩:٥٧٠٠:٤٠:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٣٠:٣٥٢٠:٣٩:١٢٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٤٠:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢٢:١٦١٣:٣٠:٤٢٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٤٠:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:٣٠:٤٨٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٨:٤١٠٠:٤٠:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٣:٣١١٣:٣٠:٥٥٢٠:٣٧:٥٩٢٠:٥٨:١٣٠٠:٤١:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٣١:٠٠٢٠:٣٧:٣١٢٠:٥٧:٤٢٠٠:٤١:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٤:٤٩١٣:٣١:٠٥٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:١٠٠٠:٤١:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٥:٢٨١٣:٣١:١٠٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٤١:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٣١:١٤٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٠١٠٠:٤٢:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٦:٤٩١٣:٣١:١٧٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٤٢:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٧:٣٠١٣:٣١:٢٠٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٤٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خیل سبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خیل سبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خیل سبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خیل سبزه

روستای خیل سبزه بر روی نقشه

روستای خیل سبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خیل سبزه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خیل سبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خیل سبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خیل سبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خیل سبزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خیل سبزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خیل سبزه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خیل سبزه
جدول اوقات شرعی امروز فردا خیل سبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خیل سبزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خیل سبزه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو