جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خیل سبزه

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خیل سبزه


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٤٢
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥٧

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خیل سبزه (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای خیل سبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خیل سبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمی‌شوند (یعنی قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتی انفاق می‌كند،‌ منّت می‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسی كه پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند كه نفرینش می‌كنند) و كسی كه همیشه شراب می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خیل سبزه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خیل سبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:١٠١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٤٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٧:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٦:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢١:٥١٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢١:٤٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٥:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣١:٣٩١٣:٢١:٣٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٥:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٣٤٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٤:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢١:٢٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٤:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٤:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:٢٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٣:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:١٨١٣:٢١:١٦٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:١٣٠٠:٣٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢١:١٥٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٢١:١٤٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٢:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:١٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢١:٢٦١٣:٢١:١٦٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١١٠٦:١٨:١١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:١٥٠٠:٣٢:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٧:٠٣١٣:٢١:٤١٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خیل سبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خیل سبزه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٨:٠٢١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣٢:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٧:٢٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٢:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٦:٥٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٣٢:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣٢:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٥:٥٤١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٢:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٣٢:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣١:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٣١:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٤:١٢١٣:٢٢:٢٣٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:١٣٠٠:٣١:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٢:٠١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٢:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٣:١٢١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٢:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٣٢:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٢:٤٠١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٣:٥٤٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٢:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٣٢:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٢:١٥١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٣٢:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٣٢:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١١:٥٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٦:٠٢٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٢:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١١:٥٠١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٢:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١١:٤٤١٣:٢٤:١٧٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٣٢:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:١١:٤٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٢:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١١:٣٨١٣:٢٤:٤١٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٣٣:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:١١:٣٨١٣:٢٤:٥٤٢٠:٣٨:١٧٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٣:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٦:١١:٣٩١٣:٢٥:٠٦٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٣:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٦:١١:٤١١٣:٢٥:١٩٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣٣:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٦:١١:٤٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٣٩:٢٢٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٣:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١١:٥٠١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:٢٨٠٠:٣٣:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٦:١١:٥٧١٣:٢٥:٥٧٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٤٧٠٠:٣٤:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٦:١٠٢٠:٤٠:١٦٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٤:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٢:١٦١٣:٢٦:٢٣٢٠:٤٠:٣١٢١:٠١:١٩٠٠:٣٤:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:٤٠:٤٥٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خیل سبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خیل سبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خیل سبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خیل سبزه

روستای خیل سبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خیل سبزه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خیل سبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خیل سبزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خیل سبزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خیل سبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خیل سبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خیل سبزه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خیل سبزه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خیل سبزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خیل سبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو