جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خیل سبزه

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خیل سبزه


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٤٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خیل سبزه (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای خیل سبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خیل سبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

مثل فرانسوی
خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خیل سبزه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خیل سبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خیل سبزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:١٠١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٤٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٧:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٦:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢١:٥١٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢١:٤٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٥:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣١:٣٩١٣:٢١:٣٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٥:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٣٤٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٤:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢١:٢٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٤:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٤:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:٢٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٣:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:١٨١٣:٢١:١٦٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:١٣٠٠:٣٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢١:١٥٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٢١:١٤٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٢:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:١٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢١:٢٦١٣:٢١:١٦٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١١٠٦:١٨:١١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:١٥٠٠:٣٢:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٧:٠٣١٣:٢١:٤١٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خیل سبزه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خیل سبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خیل سبزه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خیل سبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خیل سبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٣:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٧:٢١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٤٣:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٧:٠٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٣٠٠٠:٤٣:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١١٠٠:٤٣:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٦:٣١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٦:٥١٠٠:٤٣:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢٦:١٤١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٣١٠٠:٤٢:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٥:٢٥١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:١٠٠٠:٤٢:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٦:٠٨١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٤٢:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٦:٥١١٣:٢٥:١٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٢٧٠٠:٤٢:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٧:٣٤١٣:٢٥:٠١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٥٠٠:٤٢:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:١٧١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٤١:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٠٠١٣:٢٤:٢٢١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٩٠٠:٤١:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٩:٤٣١٣:٢٤:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤١:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٣:٤٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:٤١:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠١:٠٨١٣:٢٣:٢٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٤١:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠١:٥١١٣:٢٣:٠٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٢٠٠:٤٠:٤٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٢:٤٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٤٠:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٣:١٥١٣:٢٢:٢١١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٥٢٠٠:٤٠:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٣:٥٨١٣:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:٤٠:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٤:٤٠١٣:٢١:٣٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٩:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٥:٢٢١٣:٢١:١٨١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٣٩:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٠٩٠٠:٣٩:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٣٠٠:٣٨:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٧:٢٩١٣:٢٠:١٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٧٠٠:٣٨:٣٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٨٠٧:٠٨:١٢١٣:١٩:٥٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٥١٠٠:٣٨:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:٠٨:٥٤١٣:١٩:٣١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣٨:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٨٠٧:٠٩:٣٧١٣:١٩:٠٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٥٨٠٠:٣٧:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٠:١٩١٣:١٨:٤٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣٧:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١١:٠٢١٣:١٨:٢٦١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣٧:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١١:٤٥١٣:١٨:٠٥١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٦:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٢٨١٢:١٧:٤٤١٨:٢٢:٢٦١٨:٤٠:١٥٢٣:٣٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خیل سبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خیل سبزه روستای خیل سبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خیل سبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خیل سبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خیل سبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خیل سبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خیل سبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خیل سبزه

روستای خیل سبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خیل سبزه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خیل سبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خیل سبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خیل سبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خیل سبزه
زمان پخش اذان مستقیم به افق خیل سبزه
جدول اوقات شرعی امروز فردا خیل سبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خیل سبزه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خیل سبزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خیل سبزه
زمان پخش اذان زنده به افق خیل سبزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خیل سبزه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خیل سبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو