جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خوی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز خوی


اذان صبح: ٠٦:١١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٢:١٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:١٦
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خوی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر خوی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر خوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مری كرایستل ماكالوسو
اگر شادمانی، پس توانگری. شادمانی، نیازی به حساب بانكی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خوی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣٩:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٧٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٧:٥٥٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٩:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٨:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣٤:٠٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٧:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٩٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٢٠:١٠١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٤:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٩:١٥١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٤:١٧٢٠:٥٥:١٨٠٠:٣٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٣:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢١٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٣٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٦:٤٠٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٩:٣١٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٤٠٦:١٣:٤٠١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠١:٤٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٦:٥٢٢٠:٤١:١٢٢١:٠٢:٤١٠٠:٣٢:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢١٠٦:١٢:١٩١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٣٣٠٠:٣٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر خوی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر خوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر خوی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٢:٥٧٠٧:٤٦:٤٠١٢:٣١:٢٩١٧:١٦:٢٢١٧:٣٧:٣٧٢٣:٤٤:٥٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٣:١٧٠٧:٤٦:٥٨١٢:٣١:٥٨١٧:١٧:٠٥١٧:٣٨:١٨٢٣:٤٥:٢٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٣:٣٥٠٧:٤٧:١٣١٢:٣٢:٢٨١٧:١٧:٤٨١٧:٣٩:٠١٢٣:٤٥:٥٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٣:٥٢٠٧:٤٧:٢٦١٢:٣٢:٥٧١٧:١٨:٣٤١٧:٣٩:٤٥٢٣:٤٦:٢١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٤:٠٨٠٧:٤٧:٣٨١٢:٣٣:٢٥١٧:١٩:٢٠١٧:٤٠:٣١٢٣:٤٦:٥١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٤:٢١٠٧:٤٧:٤٧١٢:٣٣:٥٤١٧:٢٠:٠٩١٧:٤١:١٨٢٣:٤٧:٢١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٤:٣٣٠٧:٤٧:٥٤١٢:٣٤:٢٢١٧:٢٠:٥٨١٧:٤٢:٠٦٢٣:٤٧:٥١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٤:٤٣٠٧:٤٧:٥٩١٢:٣٤:٤٩١٧:٢١:٤٩١٧:٤٢:٥٦٢٣:٤٨:٢٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٤:٥١٠٧:٤٨:٠١١٢:٣٥:١٦١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٣:٤٦٢٣:٤٨:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٤:٥٨٠٧:٤٨:٠٢١٢:٣٥:٤٣١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٤:٣٨٢٣:٤٩:١٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:٠٢٠٧:٤٨:٠٠١٢:٣٦:٠٩١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٥:٣١٢٣:٤٩:٤٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٧:٥٧١٢:٣٦:٣٥١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٦:٢٥٢٣:٥٠:١٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:٠٦٠٧:٤٧:٥١١٢:٣٧:٠٠١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٧:٢٠٢٣:٥٠:٤٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٧:٤٣١٢:٣٧:٢٥١٧:٢٧:٢١١٧:٤٨:١٦٢٣:٥١:١٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:٠٢٠٧:٤٧:٣٣١٢:٣٧:٤٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٩:١٣٢٣:٥١:٣٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٤:٥٨٠٧:٤٧:٢١١٢:٣٨:١٣١٧:٢٩:٢٠١٧:٥٠:١١٢٣:٥٢:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٤:٥١٠٧:٤٧:٠٧١٢:٣٨:٣٦١٧:٣٠:٢١١٧:٥١:٠٩٢٣:٥٢:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٤:٤٣٠٧:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٥٨١٧:٣١:٢٢١٧:٥٢:٠٨٢٣:٥٢:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٤:٣٣٠٧:٤٦:٣٢١٢:٣٩:٢٠١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٣:٠٨٢٣:٥٣:٢٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٤:٢١٠٧:٤٦:١١١٢:٣٩:٤١١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥٣:٤٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:٠٧٠٧:٤٥:٤٩١٢:٤٠:٠١١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٥:١١٢٣:٥٤:١٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٣:٥١٠٧:٤٥:٢٤١٢:٤٠:٢١١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٦:١٣٢٣:٥٤:٣٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٣:٣٤٠٧:٤٤:٥٨١٢:٤٠:٤٠١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٧:١٥٢٣:٥٤:٥٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:١٤٠٧:٤٤:٢٩١٢:٤٠:٥٩١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٨:١٩٢٣:٥٥:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٢:٥٣٠٧:٤٣:٥٩١٢:٤١:١٦١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٩:٢٢٢٣:٥٥:٤٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٢:٣٠٠٧:٤٣:٢٦١٢:٤١:٣٣١٧:٤٠:٠١١٨:٠٠:٢٦٢٣:٥٦:٠٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:٠٥٠٧:٤٢:٥٢١٢:٤١:٤٩١٧:٤١:٠٨١٨:٠١:٣١٢٣:٥٦:٢٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١١:٣٨٠٧:٤٢:١٦١٢:٤٢:٠٥١٧:٤٢:١٦١٨:٠٢:٣٥٢٣:٥٦:٤٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:٠٩٠٧:٤١:٣٨١٢:٤٢:١٩١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٣:٤١٢٣:٥٧:٠١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٠:٣٨٠٧:٤٠:٥٨١٢:٤٢:٣٣١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٤:٤٦٢٣:٥٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر خوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خوی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٣٠٧:٤٣:٥٩١٢:٤١:١٦١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٩:٢٢٢٣:٥٥:٤٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٣٠٠٧:٤٣:٢٦١٢:٤١:٣٣١٧:٤٠:٠١١٨:٠٠:٢٦٢٣:٥٦:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٥٠٧:٤٢:٥٢١٢:٤١:٤٩١٧:٤١:٠٨١٨:٠١:٣١٢٣:٥٦:٢٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٨٠٧:٤٢:١٦١٢:٤٢:٠٥١٧:٤٢:١٦١٨:٠٢:٣٥٢٣:٥٦:٤٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٠٩٠٧:٤١:٣٨١٢:٤٢:١٩١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٣:٤١٢٣:٥٧:٠١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٣٨٠٧:٤٠:٥٨١٢:٤٢:٣٣١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٤:٤٦٢٣:٥٧:١٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٦٠٧:٤٠:١٦١٢:٤٢:٤٦١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٥:٥١٢٣:٥٧:٣٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٩:٣٢١٢:٤٢:٥٨١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٦:٥٧٢٣:٥٧:٥٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٥٠٧:٣٨:٤٧١٢:٤٣:١٠١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٨:٠٣٢٣:٥٨:٠٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٨٠٧:٣٧:٥٩١٢:٤٣:٢٠١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٩:٠٩٢٣:٥٨:٢٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٧:١٠١٢:٤٣:٣٠١٧:٥٠:١٥١٨:١٠:١٥٢٣:٥٨:٣٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٦٠٧:٣٦:٢٠١٢:٤٣:٣٩١٧:٥١:٢٤١٨:١١:٢١٢٣:٥٨:٤٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٣٠٧:٣٥:٢٧١٢:٤٣:٤٧١٧:٥٢:٣٢١٨:١٢:٢٧٢٣:٥٩:٠٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٨٠٧:٣٤:٣٣١٢:٤٣:٥٤١٧:٥٣:٤١١٨:١٣:٣٣٢٣:٥٩:١١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤١٠٧:٣٣:٣٨١٢:٤٤:٠٠١٧:٥٤:٥٠١٨:١٤:٣٩٢٣:٥٩:٢١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٣٠٧:٣٢:٤٠١٢:٤٤:٠٦١٧:٥٥:٥٩١٨:١٥:٤٥٢٣:٥٩:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٣١:٤٢١٢:٤٤:١١١٧:٥٧:٠٧١٨:١٦:٥١٢٣:٥٩:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١١٠٧:٣٠:٤١١٢:٤٤:١٤١٧:٥٨:١٦١٨:١٧:٥٧٢٣:٥٩:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٨٠٧:٢٩:٤٠١٢:٤٤:١٧١٧:٥٩:٢٤١٨:١٩:٠٢٢٣:٥٩:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٣٠٧:٢٨:٣٧١٢:٤٤:٢٠١٨:٠٠:٣٢١٨:٢٠:٠٨٢٣:٥٩:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٦٠٧:٢٧:٣٢١٢:٤٤:٢١١٨:٠١:٤٠١٨:٢١:١٣٠٠:٠٠:٠٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٦:٢٦١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٤٨١٨:٢٢:١٨٠٠:٠٠:٠٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٥:١٩١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٥٥١٨:٢٣:٢٣٠٠:٠٠:١١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٤:١٠١٢:٤٤:٢١١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٤:٢٨٠٠:٠٠:١٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٣:٠٠١٢:٤٤:٢٠١٨:٠٦:١٠١٨:٢٥:٣٣٠٠:٠٠:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢١:٤٩١٢:٤٤:١٧١٨:٠٧:١٦١٨:٢٦:٣٨٠٠:٠٠:١٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٠:٣٧١٢:٤٤:١٤١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٧:٤٢٠٠:٠٠:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٩:٢٤١٢:٤٤:١١١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٨:٤٦٠٠:٠٠:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٨:١٠١٢:٤٤:٠٧١٨:١٠:٣٥١٨:٢٩:٥٠٠٠:٠٠:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٦:٥٤١٢:٤٤:٠٢١٨:١١:٤١١٨:٣٠:٥٤٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خوی شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خوی شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خوی

خوی یکی از شهرهای مهم و بزرگ استان آذربایجان غربی ایران است. جمعیت شهر خوی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵برابر با۱۹۸٬۸۴۵نفر است. شهرستان خوی در شمال غربی‌ترین نقطه ایران و آذربایجان در مرز کشور ترکیه واقع شده‌است

شهر خوی در ویکیپدیا

شهر خوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خوی بر روی نقشه

شهر خوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خوی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر خوی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر خوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خوی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خوی دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ خوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوی
زمان پخش اذان آنلاین به افق خوی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خوی
زمان پخش اذان مستقیم به افق خوی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو