جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خوی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز خوی


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٣٢:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣١

سه شنبه ١٩ فروردین ١٣٩٩
١٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٧ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خوی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ فروردین ٩٩ شهر خوی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز سلامتی (روز جهانی بهداشت)

مثل فارسی
كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خوی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٧٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٧:٥٥٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٨:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣٤:٠٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٧:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٩٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٦:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٢٠:١٠١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٤:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٩:١٥١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٤:١٧٢٠:٥٥:١٨٠٠:٣٤:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣٣:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢١٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٦:٤٠٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٩:٣١٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٤٠٦:١٣:٤٠١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠١:٤٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٦:٥٢٢٠:٤١:١٢٢١:٠٢:٤١٠٠:٣٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢١٠٦:١٢:١٩١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٣٣٠٠:٣٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خوی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خوی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٤:٠٣١٣:٣٥:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٥١:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٢:٣٠١٣:٣٥:٢٦١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٥٠:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢٠:٥٧١٣:٣٥:٠٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:٥٠:٢٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٠١٠٧:١٩:٢٤١٣:٣٤:٥٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٥٠:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:٥١١٣:٣٤:٣٢١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٤٩:٤٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٦:١٩١٣:٣٤:١٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٤٩:١٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٤:٤٧١٣:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٣٠٠:٤٨:٥٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٣:١٤١٣:٣٣:٣٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٢٠٠:٤٨:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٢:٢١٠٧:١١:٤٣١٣:٣٣:٢١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤٨:٠٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٠:١١١٣:٣٣:٠٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٤٧:٤٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٨:٤٠١٣:٣٢:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٤٧:١٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٧:٠٩١٣:٣٢:٢٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:٤٦:٥٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٥:٣٩١٣:٣٢:١٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٣٤٠٠:٤٦:٣١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٤:٠٩١٣:٣١:٥٦٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٤٦:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:٥١٠٧:٠٢:٣٩١٣:٣١:٣٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٥:٤٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٠:٠٦٠٧:٠١:١٠١٣:٣١:٢٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:٤٥:١٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٩:٤١١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٤٤:٥٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٨:١٣١٣:٣٠:٥٢٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٤٤:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٦:٤٦١٣:٣٠:٣٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٤٤:٠٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٥:١٩١٣:٣٠:٢٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٤٣:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٢٠٦:٥٣:٥٣١٣:٣٠:٠٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٤٣:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٤٢:٥٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٩:٣٩٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٤٢:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:١١٠٦:٤٩:٣٩١٣:٢٩:٢٦٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٤٢:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٨:١٦١٣:٢٩:١٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٤١:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٦:٥٤١٣:٢٩:٠٠٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٦٠٠:٤١:٢٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:٠٢٠٦:٤٥:٣٣١٣:٢٨:٤٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٤١:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٤٤:١٢١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٤٠:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٤٢:٥٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٤٠:١٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر خوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خوی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٣:٢٣١٢:٣٧:٣٢١٨:٤٢:١٩١٩:٠١:٠٥٠٠:٢٣:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٦٠٧:٣١:٥٠١٣:٣٧:١٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٥٣:٠٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٣٠:١٧١٣:٣٦:٥٦١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٥٢:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٨:٤٣١٣:٣٦:٣٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٥٢:٢٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٤٠٧:٢٧:١٠١٣:٣٦:٢٠١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٥٢:٠١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٥:٣٧١٣:٣٦:٠٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٥١:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٤:٠٣١٣:٣٥:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٥١:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٢:٣٠١٣:٣٥:٢٦١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٥٠:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢٠:٥٧١٣:٣٥:٠٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:٥٠:٢٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠١٠٧:١٩:٢٤١٣:٣٤:٥٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٥٠:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:٥١١٣:٣٤:٣٢١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٤٩:٤٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٦:١٩١٣:٣٤:١٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٤٩:١٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٤:٤٧١٣:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٣٠٠:٤٨:٥٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٣:١٤١٣:٣٣:٣٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٢٠٠:٤٨:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢١٠٧:١١:٤٣١٣:٣٣:٢١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤٨:٠٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٠:١١١٣:٣٣:٠٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٤٧:٤٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٨:٤٠١٣:٣٢:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٤٧:١٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٧:٠٩١٣:٣٢:٢٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:٤٦:٥٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٥:٣٩١٣:٣٢:١٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٣٤٠٠:٤٦:٣١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٤:٠٩١٣:٣١:٥٦٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٤٦:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥١٠٧:٠٢:٣٩١٣:٣١:٣٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٥:٤٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٦٠٧:٠١:١٠١٣:٣١:٢٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:٤٥:١٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٩:٤١١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٤٤:٥٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٨:١٣١٣:٣٠:٥٢٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٤٤:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٦:٤٦١٣:٣٠:٣٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٤٤:٠٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٥:١٩١٣:٣٠:٢٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٤٣:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٥٣:٥٣١٣:٣٠:٠٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٤٣:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٤٢:٥٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٩:٣٩٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٤٢:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤٩:٣٩١٣:٢٩:٢٦٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٤٢:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٨:١٦١٣:٢٩:١٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٤١:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خوی شهر خوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خوی شهر خوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خوی

خوی یکی از شهرهای مهم و بزرگ استان آذربایجان غربی ایران است. جمعیت شهر خوی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵برابر با۱۹۸٬۸۴۵نفر است. شهرستان خوی در شمال غربی‌ترین نقطه ایران و آذربایجان در مرز کشور ترکیه واقع شده‌است

شهر خوی در ویکیپدیا

شهر خوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خوی بر روی نقشه

شهر خوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خوی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خوی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر خوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خوی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خوی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خوی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خوی
زمان پخش اذان آنلاین به افق خوی
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو