جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خور

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خور


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١١
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای خور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

استیون شَپیرو
هنگامی كه روی هدفهای نزدیك تمركز می كنید و به آینده و اهداف دور و دراز نمی اندیشید، آسوده دل خواهید شد و فرصت های بسیار بزرگ و والا سر راهتان قرار خواهند گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خور

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣١٠٠:١١:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٩:١٥١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠٨٠٠:١١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٤٠٠:١١:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٢١٠٠:١٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٢:٢١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٢:١٤١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٣٠٠:١٠:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٢١١٢:٥١:٥٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٩:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٢:٣٤١٢:٥١:٤٨١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٩:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:٤٣١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٩:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٠٣١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٩:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٠:٢٠١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٩:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥١:٣١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٨:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥١:٢٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٨:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٨:١٥١٢:٥١:٢٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٨:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥١:٢٤١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٨:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥١:٢٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٨:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥١:٢٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٨:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥١:٢٢١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٨:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:١٢١٢:٥١:٢٣١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥١:٢٤١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥١:٢٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥١:٣٢١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٧:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥١:٣٥١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٤٤١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خور

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:١١:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٧:١٠١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:١١:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٣٠٠:١١:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:١١:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٢:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٨:٠١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:١٥٠٠:١٢:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٨:١٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠١:١٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٢:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٩:٠١١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٩:١٣١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٥١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٤:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٤:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٥:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤١٠٠:١٥:١٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٥:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٦:١١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:١٦٠٠:١٥:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠١٠٠:١٥:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٦:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٦:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٦:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠١:٠٥١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٦٠٠:١٦:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠١:١٠١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٤٠٠:١٦:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٠٠٠:١٧:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٠:١١١٣:٠١:١٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٧:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٠:٤٢١٣:٠١:٢٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٧:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٧:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١١:٤٦١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خور روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خور روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خور

روستای خور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خور
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای خور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خور رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خور
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ خور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خور
افق شرعی امروز فردا خور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو