جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خور

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خور


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٢٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای خور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس كارلایل
وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:١٢١٢:٥٥:١٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:١٠٠٠:١٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٣:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٢١٠٠:١٣:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٣:١١١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣٣٠٠:١٢:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٢:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢١:١٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٢:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢١٠٠:١١:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٥٨٠٠:١١:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٤٠٠:١١:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٧:٤١١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٠:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٥٠٠:١٠:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٠:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:١٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٣١١٢:٥١:٥٣١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٩:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٤٤١٢:٥١:٤٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٥٨١٢:٥١:٤٣١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٣٠٠:٠٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:١٣١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:٢٩١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥١:٣١١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٦٠٠:٠٨:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥١:٢٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥١:٢٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥١:٢٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥١:٢٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٤٤١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٧:٣٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٧:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠١:٠٠١٢:٥١:٥٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٧:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٢:٠١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٧:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٧:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٢:١٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٧:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٧:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٠٧:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٧:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٧:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٧:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٨:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٣:١٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٨:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٨:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٨:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٨:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٨:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:٠٩١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٢١١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:٣٣١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٩:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٩:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٩:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٥:١٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٤٠٠:٠٩:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٩:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٩:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٠:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٦:٠١١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣١٠٠:١٠:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٦:١٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٠:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٠:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٤١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٧٠٠:١٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خور روستای خور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خور روستای خور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خور

روستای خور بر روی نقشه

روستای خور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا خور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خور
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو