جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خوری

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خوری

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٥٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوری (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای خوری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
تنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خوری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خوری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:٥٢:٣١١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٤١٠٠:١٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٢:١٧١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:١٥٠٠:١٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٢:٠٣١٩:١٧:٤٨١٩:٣٤:٤٩٠٠:١١:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٥:٤١١٢:٥١:٤٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٢٤٠٠:١١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥١:٣٥١٩:١٨:٥٤١٩:٣٥:٥٨٠٠:١١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥١:٢٢١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥١:١٠١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٠٨٠٠:١٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١١٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٠:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:١٨٠٠:١٠:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٠:٣٤١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٥٣٠٠:٠٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٩:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٠:١٣١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٠٤٠٠:٠٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٦:١٦١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:١٦٠٠:٠٨:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٢٤١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٨:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٧:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١١٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٩:١٤١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:١٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٧:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٠:٣٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٧:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٨:٥٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٠١١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٨:٤٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٦:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٦:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٥:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خوری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوری روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوری روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٤:٢١١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٨:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١١٠٠:٠٩:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٩:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٥:١٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٩:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٠:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٠:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٠:٤٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:١١:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:١١:١٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٦:٣٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٢٠٠:١١:٣١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٣٨٠٠:١١:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:١١:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٢:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٧:١٥١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:١٦٠٠:١٢:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٢:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٢:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٧:٤١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٣:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٣:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١١٠٠:١٣:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٣:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٨:١٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٣:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٨:١٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٤:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٤:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٤:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٤:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٤:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٥:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوری روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوری روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوری

روستای خوری بر روی نقشه

روستای خوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوری رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خوری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوری
جدول اوقات شرعی امروز فردا خوری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خوری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خوری دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خوری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو