جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خوری

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خوری


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوری (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای خوری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای خوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آنتونی رابینز
اساساً ایمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است كه به زندگی معنا بخشیده و به آن جهت می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خوری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خوری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٠:١١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٠:٠١١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٨:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٠٤١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٥:١٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٤:٢١١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١١:٥٤١٢:٤٩:١٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٠٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٧:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٧:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٨:٥٦١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٨:٤٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١١٠٠:٠٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٨:٣٩١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٥:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٥:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٤:١٣١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٦٠٠:٠٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٥:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٥:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٥:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای خوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای خوری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای خوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای خوری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٠:٥٣١١:٤٤:٤٥١٧:٤٨:١٢١٨:٠٤:٤٦٢٣:٠٦:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤١:٢١١١:٤٤:٢٤١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:٠٦:١١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤١:٤٩١١:٤٤:٠٣١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٢:٢٦٢٣:٠٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٢:١٧١١:٤٣:٤٣١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:١٦٢٣:٠٥:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٢:٤٦١١:٤٣:٢٢١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٠:٠٧٢٣:٠٥:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٤٣:١٥١١:٤٣:٠٢١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٨:٥٨٢٣:٠٤:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٣:٤٤١١:٤٢:٤٢١٧:٤١:١٦١٧:٥٧:٤٩٢٣:٠٤:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٤٤:١٣١١:٤٢:٢٢١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٦:٤١٢٣:٠٤:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٤:٤٢١١:٤٢:٠٣١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٥:٣٢٢٣:٠٣:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٤٥:١٢١١:٤١:٤٣١٧:٣٧:٥١١٧:٥٤:٢٥٢٣:٠٣:٣٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٤٥:٤٢١١:٤١:٢٤١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٣:١٧٢٣:٠٣:١٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٤٦:١٢١١:٤١:٠٦١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٢:١١٢٣:٠٣:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٤٦:٤٢١١:٤٠:٤٧١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:٠٤٢٣:٠٢:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٤٧:١٣١١:٤٠:٢٩١٧:٣٣:٢٢١٧:٤٩:٥٨٢٣:٠٢:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٥:٤٧:٤٣١١:٤٠:١٢١٧:٣٢:١٦١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٢:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٥:٤٨:١٥١١:٣٩:٥٤١٧:٣١:١١١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠١:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٤٨:٤٦١١:٣٩:٣٨١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٦:٤٤٢٣:٠١:٣١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٤٩:١٨١١:٣٩:٢١١٧:٢٩:٠١١٧:٤٥:٤٠٢٣:٠١:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٤٩:٥٠١١:٣٩:٠٥١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٤:٣٧٢٣:٠٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٠:٢٢١١:٣٨:٥٠١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٣:٣٥٢٣:٠٠:٤١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٠:٥٥١١:٣٨:٣٥١٧:٢٥:٥١١٧:٤٢:٣٣٢٣:٠٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥١:٢٨١١:٣٨:٢٠١٧:٢٤:٥٠١٧:٤١:٣٢٢٣:٠٠:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٢:٠٢١١:٣٨:٠٧١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٠:٣٢٢٢:٥٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٢:٣٦١١:٣٧:٥٣١٧:٢٢:٤٨١٧:٣٩:٣٢٢٢:٥٩:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٣:١٠١١:٣٧:٤٠١٧:٢١:٤٨١٧:٣٨:٣٤٢٢:٥٩:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٥١١:٣٧:٢٨١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٧:٣٦٢٢:٥٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٥:٥٤:٢٠١١:٣٧:١٧١٧:١٩:٥١١٧:٣٦:٣٩٢٢:٥٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٤:٥٦١١:٣٧:٠٦١٧:١٨:٥٣١٧:٣٥:٤٣٢٢:٥٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٥:٣٢١١:٣٦:٥٦١٧:١٧:٥٧١٧:٣٤:٤٨٢٢:٥٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٦:٠٩١١:٣٦:٤٦١٧:١٧:٠١١٧:٣٣:٥٣٢٢:٥٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای خوری روستای خوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای خوری روستای خوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوری

روستای خوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای خوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوری
جدول اوقات شرعی امروز فردا خوری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خوری
زمان پخش اذان آنلاین به افق خوری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خوری
افق شرعی امروز فردا خوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ خوری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو