جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خوریه وسط

چاشم | مهدی شهر | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز خوریه وسط

اذان صبح: ٠٤:٠١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٠٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:١٥

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوریه وسط (شهرستان مهدی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای خوریه وسط)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خوریه وسط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوریه وسط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوریه وسط

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوریه وسط در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوریه وسط ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خوریه وسط (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوریه وسط ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خوریه وسط
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٢:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:١١:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٤٢٠٠:١١:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:١١١٢:٥٦:١٢١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٥٠٠:١١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٢٨٠٠:١٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢١٠٠:١٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٧:٢١١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:١٤٠٠:١٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٥:٢١١٩:٣٥:١١١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٩:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٤:٥١١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:١٧٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٨:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:١٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٨:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٨:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٤:١٧١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٥١١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٦:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٦:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٣:٣١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٦:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:١٢١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٠:١١١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٣:١٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٣:١١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٥١:١٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥٣:٠١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوریه وسط

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خوریه وسط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوریه وسط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوریه وسط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خوریه وسط

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوریه وسط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوریه وسط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوریه وسط

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خوریه وسط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوریه وسط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوریه وسط

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خوریه وسط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوریه وسط برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوریه وسط

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوریه وسط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوریه وسط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوریه وسط

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٤٠:٣٥١٢:٥٨:٣١٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٠٥:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:٥٨:٤٤٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٠٥:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٤١:٠٤١٢:٥٨:٥٧٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٠٥:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٤١:٢١١٢:٥٩:١٠٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٥:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٨:١٨٠٠:٠٥:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٩:٣٦٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٠٦:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٤٢:٢٠١٢:٥٩:٤٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٠٦:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٤٢:٤٣١٣:٠٠:٠١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٠٦:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٤٣:٠٦١٣:٠٠:١٣٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٠٧:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٤٣:٣١١٣:٠٠:٢٤٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٠٧:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٣:٥٧١٣:٠٠:٣٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:١٥٠٠:٠٧:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٤٤:٢٥١٣:٠٠:٤٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٠٧:٥١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٤٤:٥٣١٣:٠٠:٥٨٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٠٨:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٤٥:٢٣١٣:٠١:٠٩٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٠٨:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٤٥:٥٣١٣:٠١:١٩٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٠٨:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٦:٢٥١٣:٠١:٢٩٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٧:٢١٠٠:٠٨:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:٤٦:٥٧١٣:٠١:٣٨٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٠٩:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤٧:٣١١٣:٠١:٤٨٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠٩:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٨:٠٦١٣:٠١:٥٦٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٠٩:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٨:٤١١٣:٠٢:٠٥٢٠:١٥:١١٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٠:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٩:١٨١٣:٠٢:١٣٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٠:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٢:٢٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:١٦٠٠:١٠:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠٢:٢٧٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٩٠٠:١٠:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥١:١٢١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١١:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٥١:٥١١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١١:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٢:٣١١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:١١:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٢:٥١٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١١:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٢:٥٥٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٢:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٤:٣٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٢:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٥:١٩١٣:٠٣:٠٣٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٢:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٦:٠٢١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوریه وسط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوریه وسط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوریه وسط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوریه وسط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوریه وسط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوریه وسط

روستای خوریه وسط بر روی نقشه

روستای خوریه وسط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوریه وسط
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خوریه وسط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوریه وسط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خوریه وسط دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خوریه وسط دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خوریه وسط دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خوریه وسط دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خوریه وسط
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خوریه وسط
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خوریه وسط دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوریه وسط ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو