جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خوریه وسط

چاشم | مهدی شهر | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز خوریه وسط


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٧
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٤٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوریه وسط (شهرستان مهدی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای خوریه وسط)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خوریه وسط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خوریه وسط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوریه وسط

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوریه وسط در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوریه وسط ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خوریه وسط (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوریه وسط ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خوریه وسط ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٤:١٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٤:٠٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٣:٥١١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٣:٣١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٣:١٥١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٣:١١١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٤:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٥:١١١٢:٥٣:٠٣١٩:٥١:٢٤٢٠:١١:١٨٠٠:٠٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١١٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٣:٠١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٢:١١٠٠:٠٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠٣:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥١:٤٧١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٠:٥٩١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:١٥٠٥:٥٠:١٣١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٠٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٨:٤٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:١١٠٠:٠٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٧:٢٤١٢:٥٣:١٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٠٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٣:١٦٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٠٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٣:٢١٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢١:٢٧٠٠:٠٢:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:٠٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٥:٠٠١٢:٥٣:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٠٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوریه وسط

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خوریه وسط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوریه وسط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوریه وسط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خوریه وسط

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوریه وسط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوریه وسط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خوریه وسط

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خوریه وسط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوریه وسط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خوریه وسط

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١١:٤١:٠٠١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٠٦٢٢:٥٩:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٥١١١:٤٠:٥٢١٧:١٠:٢٤١٧:٢٨:٥٧٢٢:٥٨:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٤٧١١:٤٠:٤٥١٧:٠٩:١٤١٧:٢٧:٤٨٢٢:٥٨:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٤٣١١:٤٠:٣٨١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٤١٢٢:٥٨:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٣:٣٩١١:٤٠:٣٢١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٣٥٢٢:٥٨:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٣٦١١:٤٠:٢٧١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٨:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٥:٣٣١١:٤٠:٢٢١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٢٧٢٢:٥٨:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٦:٣٠١١:٤٠:١٩١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٢:٢٤٢٢:٥٨:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٧:٢٨١١:٤٠:١٦١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٢٣٢٢:٥٧:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٨:٢٦١١:٤٠:١٤١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٢٤٢٢:٥٧:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٩:٢٤١١:٤٠:١٢١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٢٥٢٢:٥٧:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٠:٢٢١١:٤٠:١٢١٦:٥٩:٣٤١٧:١٨:٢٨٢٢:٥٧:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢١:٢١١١:٤٠:١٢١٦:٥٨:٣٦١٧:١٧:٣٢٢٢:٥٧:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٢٠١١:٤٠:١٣١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٣٨٢٢:٥٧:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:١٩١١:٤٠:١٤١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٤٥٢٢:٥٧:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٤:١٩١١:٤٠:١٧١٦:٥٥:٥١١٧:١٤:٥٤٢٢:٥٧:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٥:١٨١١:٤٠:٢٠١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:٠٤٢٢:٥٧:٣٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٦:١٨١١:٤٠:٢٥١٦:٥٤:٠٨١٧:١٣:١٦٢٢:٥٧:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٧:١٧١١:٤٠:٣٠١٦:٥٣:١٩١٧:١٢:٢٩٢٢:٥٧:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٨:١٧١١:٤٠:٣٦١٦:٥٢:٣١١٧:١١:٤٤٢٢:٥٧:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:١٧١١:٤٠:٤٣١٦:٥١:٤٥١٧:١١:٠١٢٢:٥٧:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٠:١٧١١:٤٠:٥٠١٦:٥١:٠١١٧:١٠:١٩٢٢:٥٧:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣١:١٧١١:٤٠:٥٩١٦:٥٠:١٨١٧:٠٩:٣٩٢٢:٥٧:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٢:١٨١١:٤١:٠٨١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٩:٠٠٢٢:٥٧:٥٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٣:١٨١١:٤١:١٨١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٢٣٢٢:٥٨:٠٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٤:١٨١١:٤١:٢٩١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٧:٤٨٢٢:٥٨:٠٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:١٨١١:٤١:٤١١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٧:١٥٢٢:٥٨:١٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:١٨١١:٤١:٥٤١٦:٤٧:١١١٧:٠٦:٤٤٢٢:٥٨:٢٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٧:١٧١١:٤٢:٠٨١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٦:١٤٢٢:٥٨:٣٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٨:١٧١١:٤٢:٢٢١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٥:٤٦٢٢:٥٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خوریه وسط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خوریه وسط روستای خوریه وسط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوریه وسط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوریه وسط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوریه وسط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوریه وسط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوریه وسط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوریه وسط

روستای خوریه وسط بر روی نقشه

روستای خوریه وسط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوریه وسط
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خوریه وسط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خوریه وسط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوریه وسط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خوریه وسط دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوریه وسط
زمان پخش اذان مستقیم به افق خوریه وسط
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خوریه وسط ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خوریه وسط
زمان پخش اذان زنده به افق خوریه وسط
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خوریه وسط دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خوریه وسط دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوریه وسط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو