جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خورچه

گرکان | آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خورچه

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٥٩
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٢٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خورچه (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای خورچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خورچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خورچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

جك كانفیلد
پنهان كردن حقایق همیشه نتیجه‌ی وارونه دارد. هر چه بیشتر آن را پنهان كنید، بدتر به خودتان و كسان دیگری كه در آن بهره‌ای دارند، آسیب می‌رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خورچه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خورچه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورچه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خورچه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورچه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خورچه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:١٤١٣:١٠:٣٥١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٠:٢١١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٠:٠٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٥:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:٠٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٩:١٥١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٤:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٤:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٨:٤١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٣:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٨:٣١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٨:٢١١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:١١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٢:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٢:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٢:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢١:٤١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٢٠٠:٢١:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢١:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢١:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٠:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٧:١٥١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٧:١٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٣:٥١١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٩:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:١٥١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٩:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خورچه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خورچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خورچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خورچه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خورچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خورچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای خورچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خورچه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خورچه روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خورچه روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خورچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورچه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خورچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خورچه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٠٣:٠٩١٨:٠٧:٠٤١٨:٢٤:٥١٢٣:٢١:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٠٢:٤٨١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٢٦٢٣:٢١:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٠٢:٢٧١٨:٠٤:١٤١٨:٢٢:٠١٢٣:٢١:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٠:٥٢١٢:٠٢:٠٧١٨:٠٢:٤٩١٨:٢٠:٣٦٢٣:٢١:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠١:٣٦١٢:٠١:٤٦١٨:٠١:٢٤١٨:١٩:١١٢٣:٢٠:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٠١:٢٦١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:٤٦٢٣:٢٠:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٣:٠٤١٢:٠١:٠٥١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٠:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٣:٤٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٥٧:١١١٨:١٤:٥٨٢٣:١٩:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٠٠:٢٦١٧:٥٥:٤٧١٨:١٣:٣٥٢٣:١٩:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٥:١٧١٢:٠٠:٠٦١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:١٢٢٣:١٩:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٦:٠١١١:٥٩:٤٧١٧:٥٣:٠١١٨:١٠:٤٩٢٣:١٨:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٦:٤٧١١:٥٩:٢٨١٧:٥١:٣٨١٨:٠٩:٢٧٢٣:١٨:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٩:١٠١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٠٦٢٣:١٨:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٨:١٧١١:٥٨:٥١١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٦:٤٥٢٣:١٧:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٩:٠٣١١:٥٨:٣٤١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٥:٢٤٢٣:١٧:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٠١١:٥٨:١٦١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٧:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٠:٣٦١١:٥٨:٠٠١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٢:٤٥٢٣:١٧:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١١:٢٣١١:٥٧:٤٣١٧:٤٣:٣٣١٨:٠١:٢٦٢٣:١٦:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٢:١٠١١:٥٧:٢٧١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٦:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:٥٨١١:٥٧:١٢١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٨:٥١٢٣:١٦:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٣:٤٦١١:٥٦:٥٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٧:٣٤٢٣:١٦:٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٣٤١١:٥٦:٤٢١٧:٣٨:٢١١٧:٥٦:١٨٢٣:١٥:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٢٣١١:٥٦:٢٨١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٠٣٢٣:١٥:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:١٢١١:٥٦:١٥١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٥:١٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٠١١١:٥٦:٠٢١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:٣٦٢٣:١٥:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٥١١١:٥٥:٥٠١٧:٣٣:٢١١٧:٥١:٢٣٢٣:١٤:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤١١١:٥٥:٣٩١٧:٣٢:٠٨١٧:٥٠:١٢٢٣:١٤:٣٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:٣١١١:٥٥:٢٨١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٩:٠١٢٣:١٤:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٥:١٧١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٧:٥٢٢٣:١٤:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:١٣١١:٥٥:٠٨١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٦:٤٣٢٣:١٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خورچه روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خورچه روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خورچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خورچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خورچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خورچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خورچه

روستای خورچه بر روی نقشه

روستای خورچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خورچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خورچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خورچه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خورچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خورچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خورچه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خورچه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خورچه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خورچه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خورچه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خورچه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق خورچه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خورچه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خورچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خورچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو