جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خورچه

گرکان | آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خورچه


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٤٩
اذان مغرب: ١٨:١٦:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خورچه (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای خورچه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خورچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خورچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگموند فروید
آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خورچه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خورچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خورچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خورچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٣:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٨:١٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٨:٠١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢١:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٧:٣١١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٦٠٠:٢١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٠:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٧:١٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٧:١٠١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٠:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٠:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١١:٠٣١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٩:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٨:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٨:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٨:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٧:١١٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٧:١٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٧:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٧:٢١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خورچه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خورچه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خورچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خورچه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٢:١٧١٢:٢٣:١٠١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١١:٤١١٢:٢٣:٢٢١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١١:٠٤١٢:٢٣:٣٤١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٥:٢٢٢٣:٤٠:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٠:٢٥١٢:٢٣:٤٤١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤١:٠٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٩:٤٥١٢:٢٣:٥٤١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٧:١٨٢٣:٤١:٢١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:١٧٠٧:٠٩:٠٣١٢:٢٤:٠٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:١٦٢٣:٤١:٣٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٨:١٩١٢:٢٤:١١١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:١٣٢٣:٤١:٤٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٧:٣٤١٢:٢٤:١٨١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:١١٢٣:٤١:٥٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٢٥٠٧:٠٦:٤٧١٢:٢٤:٢٤١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٤٢:٠٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٤:٣٠١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٢:١٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٤:٣٤١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٢:٢٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٤:١٨١٢:٢٤:٣٨١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٤:٠٠٢٣:٤٢:٢٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٣:٢٦١٢:٢٤:٤١١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٤:٥٧٢٣:٤٢:٣٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٢:٣٢١٢:٢٤:٤٤١٧:٤٧:٢١١٨:٠٥:٥٣٢٣:٤٢:٤٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠١:٣٧١٢:٢٤:٤٥١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٥٠٢٣:٤٢:٤٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٠:٤٠١٢:٢٤:٤٦١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٤٦٢٣:٤٢:٤٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٩:٤٢١٢:٢٤:٤٦١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٢:٥١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٨:٤٣١٢:٢٤:٤٥١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٤:٤٤١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٣٢٣:٤٢:٥٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٦:٤٢١٢:٢٤:٤١١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٢٨٢٣:٤٢:٥٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٢٣٢٣:٤٢:٥٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٤:٣٥١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:١٧٢٣:٤٢:٥٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٣:٣١١٢:٢٤:٣١١٧:٥٥:٥٨١٨:١٤:١٢٢٣:٤٢:٥١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٢:٢٦١٢:٢٤:٢٦١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٠٦٢٣:٤٢:٤٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥١:١٩١٢:٢٤:٢٠١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٠٠٢٣:٤٢:٤٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٠:١١١٢:٢٤:١٤١٧:٥٨:٤٥١٨:١٦:٥٣٢٣:٤٢:٤٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٩:٠٣١٢:٢٤:٠٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٢:٣٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٧:٥٣١٢:٢٣:٥٩١٨:٠٠:٣٤١٨:١٨:٤٠٢٣:٤٢:٢٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٦:٤٣١٢:٢٣:٥١١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خورچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خورچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خورچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خورچه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥١:١٩١٢:٢٤:٢٠١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٠٠٢٣:٤٢:٤٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٠:١١١٢:٢٤:١٤١٧:٥٨:٤٥١٨:١٦:٥٣٢٣:٤٢:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٩:٠٣١٢:٢٤:٠٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٢:٣٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٧:٥٣١٢:٢٣:٥٩١٨:٠٠:٣٤١٨:١٨:٤٠٢٣:٤٢:٢٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٦:٤٣١٢:٢٣:٥١١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٢:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٥:٣٢١٢:٢٣:٤٢١٨:٠٢:٢٢١٨:٢٠:٢٥٢٣:٤٢:١٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٤:٢٠١٢:٢٣:٣٣١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:١٧٢٣:٤٢:٠٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٣:٢٣١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٠٩٢٣:٤١:٥٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٣:١٢١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٣:٠١٢٣:٤١:٤٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٠:٣٨١٢:٢٣:٠١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٥٢٢٣:٤١:٣٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٩:٢٣١٢:٢٢:٥٠١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٤٣٢٣:٤١:٢٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:٠٧١٢:٢٢:٣٨١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤١:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٢:٢٥١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٦:٢٤٢٣:٤١:٠٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٥:٣٤١٢:٢٢:١٢١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:١٥٢٣:٤٠:٥٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٤:١٦١٢:٢١:٥٨١٨:١٠:١٢١٨:٢٨:٠٥٢٣:٤٠:٣٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٢:٥٨١٢:٢١:٤٤١٨:١١:٠٢١٨:٢٨:٥٤٢٣:٤٠:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣١:٣٩١٢:٢١:٣٠١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٤٤٢٣:٤٠:٠٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٠:٢٠١٢:٢١:١٥١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٩:٥٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٩:٠٠١٢:٢١:٠٠١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٢٢٢٣:٣٩:٣٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٧:٤٠١٢:٢٠:٤٥١٨:١٤:٢١١٨:٣٢:١١٢٣:٣٩:٢٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٦:١٩١٢:٢٠:٢٩١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:٠٠٢٣:٣٩:٠٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٥٨١٢:٢٠:١٣١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣٨:٤٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٣٧١٢:١٩:٥٦١٨:١٦:٤٨١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٨:٢٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٢:١٩:٤٠١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:٢٥٢٣:٣٨:١١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٥٣١٢:١٩:٢٣١٨:١٨:٢٥١٨:٣٦:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٣١١٢:١٩:٠٦١٨:١٩:١٣١٨:٣٧:٠٢٢٣:٣٧:٣٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٠٩١٢:١٨:٤٩١٨:٢٠:٠١١٨:٣٧:٥٠٢٣:٣٧:١٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٢:١٨:٣١١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٨:٣٨٢٣:٣٦:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٥:٢٤١٢:١٨:١٤١٨:٢١:٣٧١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خورچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خورچه روستای خورچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خورچه روستای خورچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خورچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خورچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خورچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خورچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خورچه

روستای خورچه بر روی نقشه

روستای خورچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خورچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خورچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خورچه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خورچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خورچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خورچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خورچه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خورچه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خورچه دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خورچه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خورچه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خورچه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خورچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خورچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خورچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خورچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو