جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خوردکی

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز خوردکی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوردکی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای خوردکی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خوردکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوردکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هیچ چیز به خودی خود دارای معنا نیست، بلكه احساسات، رفتارها و واكنش های ما نسبت به هر چیز بستگی به نحوه ی ادراك و تصور ما از آن چیز دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوردکی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوردکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوردکی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خوردکی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوردکی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خوردکی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٣:١٠١٣:١٠:١٠١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٢:٠٢١٣:٠٩:٥٦١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٠:٥٣١٣:٠٩:٤١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠٩:١٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٦:٢٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٥:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٨:١٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:١١١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٤:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٩:١١١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٧:١٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٢:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٦:٤٠١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٢:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٦:٣٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١١٠٠:٢٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٦:٣١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٦:٢١١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢١:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٦:١٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢١:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٦:١٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢١:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٦:١٩١٣:٠٦:١٦١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خوردکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خوردکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خوردکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوردکی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خوردکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوردکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوردکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خوردکی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوردکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خوردکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خوردکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوردکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوردکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوردکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوردکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوردکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوردکی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٠:٤١١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٠:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٠:١١١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٠:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٠:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٠:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٠:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٠:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٠:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٠:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٠:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٠:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٠:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٨:١٨٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٤٠٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٠:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢١:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢١:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢١:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢١:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٠٣٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٢:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٥٤٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:٥٦١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٢:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:١١:٢١٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٣:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:١٨١٣:١١:٣٤٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٣:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خوردکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوردکی روستای خوردکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوردکی روستای خوردکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوردکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوردکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوردکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوردکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوردکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوردکی

روستای خوردکی بر روی نقشه

روستای خوردکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوردکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوردکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوردکی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خوردکی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خوردکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوردکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوردکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوردکی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خوردکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خوردکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خوردکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خوردکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خوردکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوردکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا خوردکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خوردکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوردکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو