جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خورده دره

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خورده دره


اذان صبح: ٠٥:١٠:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خورده دره (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای خورده دره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خورده دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خورده دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای خورده دره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خورده دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورده دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خورده دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خورده دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خورده دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:١٠١٢:٥٤:١٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤١٠٠:١٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٩:٢١١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:١٨٠٠:١٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:١١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٠٠٠:١١:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٣:٢١١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٤٨٠٠:١١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٣:١٥١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٢٦٠٠:١١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:١٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٠:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٣١١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٠:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٠٠٠:١٠:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٨٠٠:١٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:١٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٤٠٠:١٠:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٩:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:٤١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٩:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٢:٤١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٣٣٠٠:٠٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٢:٤٧١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورده دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورده دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خورده دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خورده دره

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خورده دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خورده دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورده دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خورده دره

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خورده دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خورده دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خورده دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خورده دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورده دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خورده دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خورده دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خورده دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خورده دره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٩:٥٥١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٨:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٠:٢٥١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٨:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٨:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣١:٢٥١٢:٥٨:١٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٩٠٠:١٨:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣١:٥٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٣٣٠٠:١٧:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٧:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٧:٢٠١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٧:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:١٢٠٠:١٧:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٦:٤٣١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٧:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٦:٢٥١٩:١٨:٠٠١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٦:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٤:٥٣١٢:٥٦:٠٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٦:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٥:٤٦١٩:١٥:٤٥١٩:٣٢:٣٨٠٠:١٦:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٥:٢٧١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:٢٩٠٠:١٦:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٦:٢٠١٢:٥٥:٠٧١٩:١٣:٢٨١٩:٣٠:١٩٠٠:١٥:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٦:٤٨١٢:٥٤:٤٧١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٠٩٠٠:١٥:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٣٧:١٧١٢:٥٤:٢٦١٩:١١:١٠١٩:٢٧:٥٨٠٠:١٥:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٤:٠٦١٩:١٠:٠٠١٩:٢٦:٤٨٠٠:١٤:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٣٨:١٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٥:٣٧٠٠:١٤:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٤:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٣٩:١١١٢:٥٣:٠٣١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:١٤٠٠:١٤:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٣٩:٣٩١٢:٥٢:٤٢١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٠٢٠٠:١٣:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٠:٠٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٠:٥١٠٠:١٣:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٠:٣٦١٢:٥١:٥٩١٩:٠٢:٥٦١٩:١٩:٣٩٠٠:١٣:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤١:٠٤١٢:٥١:٣٧١٩:٠١:٤٥١٩:١٨:٢٧٠٠:١٢:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤١:٣٢١٢:٥١:١٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:١٥٠٠:١٢:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٢:٠١١٢:٥٠:٥٤١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٠٣٠٠:١٢:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٢:٢٩١٢:٥٠:٣٣١٨:٥٨:١١١٩:١٤:٥١٠٠:١١:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٢:٥٨١٢:٥٠:١١١٨:٥٧:٠٠١٩:١٣:٣٩٠٠:١١:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٣:٢٦١٢:٤٩:٥٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٢٧٠٠:١١:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٣:٥٥١٢:٤٩:٢٩١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:١٦٢٣:٤٠:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٤:٢٤١١:٤٩:٠٧١٧:٥٣:٢٦١٨:١٠:٠٤٢٣:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خورده دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خورده دره روستای خورده دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خورده دره روستای خورده دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خورده دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خورده دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خورده دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خورده دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خورده دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خورده دره

روستای خورده دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خورده دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خورده دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خورده دره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خورده دره + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خورده دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خورده دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خورده دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خورده دره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خورده دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خورده دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خورده دره
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خورده دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خورده دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خورده دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خورده دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خورده دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خورده دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو