جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خواف

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خواف

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:١٠
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٣٠

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خواف (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر خواف)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر خواف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر خواف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خواف

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خواف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر خواف (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خواف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٢:٥٤١٢:٣٢:٢٩١٨:٥٢:٣٧١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:٣٣١٢:٣٢:١١١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٢٨٢٣:٤٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:١٢١٢:٣١:٥٤١٨:٥٤:١١١٩:١٢:١٦٢٣:٤٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٣١:٣٧١٨:٥٤:٥٨١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٧:٣١١٢:٣١:٢١١٨:٥٥:٤٥١٩:١٣:٥٣٢٣:٤٨:١٧
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٦:١١١٢:٣١:٠٤١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٤٢٢٣:٤٧:٥٥
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣٠:٤٨١٨:٥٧:١٨١٩:١٥:٣١٢٣:٤٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٨:٥٨:٠٥١٩:١٦:١٩٢٣:٤٧:١٠
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٢:١٥١٢:٣٠:١٧١٨:٥٨:٥٢١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٦:٤٨
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٠:٠١١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٥٧٢٣:٤٦:٢٦
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٩:٣٩١٢:٢٩:٤٦١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٦:٠٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٨:٢٣١٢:٢٩:٣١١٩:٠١:١٤١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٥:٤٢
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٧:٠٧١٢:٢٩:١٧١٩:٠٢:٠١١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٥:٢٠
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٥:٥١١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٢:٤٨١٩:٢١:١٤٢٣:٤٤:٥٩
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٢:٠٤٢٣:٤٤:٣٨
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٣:٢٣١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٤:١٧
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:٤٣٢٣:٤٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٠:٥٧١٢:٢٨:١١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٧:٥٩١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٢:٥٦
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٧:٣٧١٩:٠٨:٢١١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٢:٣٧
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٧:٢٦١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٢:١٨
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٧:١٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٤٥٢٣:٤١:٥٩
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٤:٠١١٢:٢٧:٠٧١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤١:٤١
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٦:٥٨١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٦:٤٩١٩:١٢:٢١١٩:٣١:١٧٢٣:٤١:٠٦
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٦:٤٢١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٠٨٢٣:٤٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٦:٣٤١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٦:٢٧١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٥٠٢٣:٤٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواف

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر خواف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر خواف

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر خواف

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر خواف

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٣:٣١
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٣٦٢٣:٤٣:١١
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٢٦٢٣:٤٢:٥٢
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٢:٣٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٢:١٣
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:١٤١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤١:٥٤
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٧:٠٤١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤١:٣٦
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢٦:٥٥١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤١:١٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٦:٤٧١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٢٩٢٣:٤١:٠١
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٦:٣٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٠:٤٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٦:٣١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٠:٢٧
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٢٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٠:١١
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٦:١٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٩:٥٥
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٤٢٢٣:٣٩:٤٠
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٦:٠٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٩:٢٦
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٤:٢٩١٢:٢٦:٠٣١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٣٩:١١
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٥:٥٩١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:١٤٢٣:٣٨:٥٨
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٥:٥٦١٩:١٩:٤٢١٩:٣٩:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٥٥٢٣:٣٨:٣٢
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٥:٥٠١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٨:٢٠
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٣٥٢٣:٣٨:٠٩
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٤:١٥٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٧:٥٨
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٥:٤٧١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:١٥٢٣:٣٧:٤٨
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥١:٥٩٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٥:٤٧١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٤:٠٤٢٣:٣٧:٣٩
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٢٦:٥٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٥٣٢٣:٣٧:٣٠
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٦:٠٨١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٣٧:٢١
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٥:٢٦١٢:٢٥:٥١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٧:١٣
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٧:٠٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢٤:٠٥١٢:٢٥:٥٦١٩:٢٨:١١١٩:٤٨:٠٦٢٣:٣٧:٠٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٢٣:٢٧١٢:٢٥:٥٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٣٦:٥٤
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٢٢:٥٠١٢:٢٦:٠٣١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٣٩٢٣:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خواف

خواف شهری است در استان خراسان رضوی. این شهر مرکز شهرستان خواف است

شهر خواف در ویکیپدیا

شهر خواف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خواف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خواف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خواف بر روی نقشه

شهر خواف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خواف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خواف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خواف
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر خواف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خواف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خواف رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خواف
زمان پخش اذان زنده به افق خواف
جدول اوقات شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خواف
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ خواف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خواف ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خواف ماه رمضان ١ / ١٤٠١

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خواف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو