جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خواف

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خواف


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٤٩

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨
٠٣ رجب ١٤٤١ قمری
٢٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خواف (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ اسفند ٩٨ شهر خواف)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خواف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خواف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام(254هـ ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری شهر خواف

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خواف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خواف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خواف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٧:٣٢١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:١١٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٧:١٢١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:١٠٢٣:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٣:٢٩١٢:٢٧:٠٣١٩:١١:٠٩١٩:٣٠:٠١٢٣:٤١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٦:٥٤١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤١:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤١:١٩١٢:٢٦:٤٦١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٤٣٢٣:٤٠:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٦:٣٨١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٣٣٢٣:٤٠:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٦:٣١١٩:١٤:٢١١٩:٣٣:٢٤٢٣:٤٠:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٨:١١١٢:٢٦:٢٤١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٤٠:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٧:١١١٢:٢٦:١٨١٩:١٥:٥٦١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٩:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٦:١١١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٥٦٢٣:٣٩:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٦:٠٨١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٦:٠٣١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٥:٥٩١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٢٧٢٣:٣٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٥:٥٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:١٨٢٣:٣٨:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٤١١٩:٤٠:٠٨٢٣:٣٨:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٥:٥٠١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥٨٢٣:٣٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٣٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٢٩:٠١١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٣٧٢٣:٣٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٢٨:١٣١٢:٢٥:٤٧١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢٧٢٣:٣٧:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٣٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٥:٤٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٦٢٣:٣٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٥:٠٥٢٣:٣٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٥:٥٨١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٥٣٢٣:٣٧:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٥:١٥١٢:٢٥:٥١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٤٢٢٣:٣٧:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٣:٥٥١٢:٢٥:٥٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٨:١٧٢٣:٣٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٣:١٨١٢:٢٦:٠٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٩:٠٤٢٣:٣٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٦:٠٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٣٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٢:٠٧١٢:٢٦:٠٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٣:٣٦:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٦:١٤١٩:٣١:١٦١٩:٥١:٢٢٢٣:٣٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواف

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر خواف

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر خواف

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٤:٣٠١١:٤٢:٣٥١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:١٤٢٣:٠١:٠٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:١٨١١:٤٢:٢٦١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٠٦٢٣:٠٠:٥٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٢:٠٥١١:٤٢:١٦١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٠:٥٨٢٣:٠٠:٤٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٠:٥١١١:٤٢:٠٥١٧:٢٣:٥٠١٧:٤١:٥٠٢٣:٠٠:٣٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٩:٣٦١١:٤١:٥٤١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٢:٤١٢٣:٠٠:٢٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٨:٢١١١:٤١:٤٣١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٣:٣٣٢٣:٠٠:١٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٠٥١١:٤١:٣١١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٠:٠٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٥:٤٨١١:٤١:١٨١٧:٢٧:١٩١٧:٤٥:١٤٢٢:٥٩:٥٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٤:٣١١١:٤١:٠٥١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٠٥٢٢:٥٩:٤١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٣:١٣١١:٤٠:٥٢١٧:٢٩:٠١١٧:٤٦:٥٥٢٢:٥٩:٢٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥١:٥٥١١:٤٠:٣٨١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٧:٤٥٢٢:٥٩:١٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٠:٣٦١١:٤٠:٢٣١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٨:٣٤٢٢:٥٨:٥٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٤٩:١٦١١:٤٠:٠٨١٧:٣١:٣٢١٧:٤٩:٢٤٢٢:٥٨:٤٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٧:٥٦١١:٣٩:٥٣١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:١٣٢٢:٥٨:٢٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٦:٣٦١١:٣٩:٣٨١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٠٢٢٢:٥٨:١٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٥:١٥١١:٣٩:٢٢١٧:٣٤:٠١١٧:٥١:٥١٢٢:٥٧:٥٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٣:٥٤١١:٣٩:٠٦١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٢:٤٠٢٢:٥٧:٣٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٢:٣٣١١:٣٨:٥٠١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٣:٢٨٢٢:٥٧:٢٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:١١١١:٣٨:٣٣١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:١٧٢٢:٥٧:٠٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٧:٣٧٠٥:٣٩:٤٩١١:٣٨:١٦١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٠٥٢٢:٥٦:٤٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٦:١١٠٥:٣٨:٢٧١١:٣٧:٥٩١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:٥٣٢٢:٥٦:٢٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٧:٠٤١١:٣٧:٤٢١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٦:٤٢٢٢:٥٦:٠٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٥:٤١١١:٣٧:٢٤١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٣٠٢٢:٥٥:٤٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١١:٥١٠٥:٣٤:١٩١١:٣٧:٠٧١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:١٨٢٢:٥٥:٢٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٢:٥٦١١:٣٦:٤٩١٧:٤١:١٦١٧:٥٩:٠٦٢٣:٢٥:٠٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣١:٣٣١٢:٣٦:٣١١٨:٤٢:٠٣١٨:٥٩:٥٤٢٣:٥٤:٤٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٠:١٠١٢:٣٦:١٤١٨:٤٢:٥١١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٤:٢٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٨:٤٦١٢:٣٥:٥٦١٨:٤٣:٣٨١٩:٠١:٣٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٧:٢٣١٢:٣٥:٣٨١٨:٤٤:٢٦١٩:٠٢:١٧٢٣:٥٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خواف

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٠:١٨١١:٤٣:١٣١٧:١٦:٣٦١٧:٣٤:٤٨٢٣:٠١:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٩:١٠١١:٤٣:٠٧١٧:١٧:٣٢١٧:٣٥:٤٢٢٣:٠١:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٨:٠١١١:٤٣:٠٠١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٣٥٢٣:٠١:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٦:٥٢١١:٤٢:٥٢١٧:١٩:٢٢١٧:٣٧:٢٨٢٣:٠١:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٥:٤١١١:٤٢:٤٤١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٢١٢٣:٠١:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٤:٣٠١١:٤٢:٣٥١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:١٤٢٣:٠١:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:١٨١١:٤٢:٢٦١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٠٦٢٣:٠٠:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٢:٠٥١١:٤٢:١٦١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٠:٥٨٢٣:٠٠:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٠:٥١١١:٤٢:٠٥١٧:٢٣:٥٠١٧:٤١:٥٠٢٣:٠٠:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٩:٣٦١١:٤١:٥٤١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٢:٤١٢٣:٠٠:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٨:٢١١١:٤١:٤٣١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٣:٣٣٢٣:٠٠:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٠٥١١:٤١:٣١١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٠:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٥:٤٨١١:٤١:١٨١٧:٢٧:١٩١٧:٤٥:١٤٢٢:٥٩:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٤:٣١١١:٤١:٠٥١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٠٥٢٢:٥٩:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٣:١٣١١:٤٠:٥٢١٧:٢٩:٠١١٧:٤٦:٥٥٢٢:٥٩:٢٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥١:٥٥١١:٤٠:٣٨١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٧:٤٥٢٢:٥٩:١٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٠:٣٦١١:٤٠:٢٣١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٨:٣٤٢٢:٥٨:٥٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٤٩:١٦١١:٤٠:٠٨١٧:٣١:٣٢١٧:٤٩:٢٤٢٢:٥٨:٤٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٧:٥٦١١:٣٩:٥٣١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:١٣٢٢:٥٨:٢٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٦:٣٦١١:٣٩:٣٨١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٠٢٢٢:٥٨:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٥:١٥١١:٣٩:٢٢١٧:٣٤:٠١١٧:٥١:٥١٢٢:٥٧:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٣:٥٤١١:٣٩:٠٦١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٢:٤٠٢٢:٥٧:٣٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٢:٣٣١١:٣٨:٥٠١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٣:٢٨٢٢:٥٧:٢٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:١١١١:٣٨:٣٣١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:١٧٢٢:٥٧:٠٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٣٩:٤٩١١:٣٨:١٦١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٠٥٢٢:٥٦:٤٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٣٨:٢٧١١:٣٧:٥٩١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:٥٣٢٢:٥٦:٢٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٧:٠٤١١:٣٧:٤٢١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٦:٤٢٢٢:٥٦:٠٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٥:٤١١١:٣٧:٢٤١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٣٠٢٢:٥٥:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٥:٣٤:١٩١١:٣٧:٠٧١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:١٨٢٢:٥٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خواف

خواف شهری است در استان خراسان رضوی. این شهر مرکز شهرستان خواف است

شهر خواف در ویکیپدیا

شهر خواف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خواف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خواف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خواف بر روی نقشه

شهر خواف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خواف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خواف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خواف
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خواف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خواف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خواف رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خواف
جدول اوقات شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خواف دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خواف
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خواف
زمان پخش اذان مستقیم به افق خواف
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خواف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خواف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خواف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو