جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خواف

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خواف


اذان صبح: ٠٣:٣٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٢١
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٤٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خواف (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر خواف)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خواف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خواف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خواف

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خواف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خواف (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خواف ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٩:٢١١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٤٧٢٣:٤٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٩:١٤١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٣٧٢٣:٤٥:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٣٤١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:٢٧٢٣:٤٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٤:١٩١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥١:٥٢١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٣:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٣٦٢٣:٤٣:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٢٦٢٣:٤٢:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٢:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٢:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:١٤١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤١:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٧:٠٤١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤١:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢٦:٥٥١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤١:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٦:٤٧١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٢٩٢٣:٤١:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٦:٣٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٠:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٦:٣١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٠:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٢٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٠:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٦:١٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٩:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٤٢٢٣:٣٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٦:٠٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٤:٢٩١٢:٢٦:٠٣١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٣٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٥:٥٩١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:١٤٢٣:٣٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٥:٥٦١٩:١٩:٤٢١٩:٣٩:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٥٥٢٣:٣٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٥:٥٠١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٣٥٢٣:٣٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٥٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواف

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خواف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خواف

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خواف

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٦:٠٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٣٦:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٢:٠٧١٢:٢٦:٠٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٣:٣٦:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٦:١٤١٩:٣١:١٦١٩:٥١:٢٢٢٣:٣٦:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٢١:٠٢١٢:٢٦:١٩١٩:٣١:٥٨١٩:٥٢:٠٧٢٣:٣٦:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٥٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢٦:٢٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٥١٢٣:٣٦:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٦:٣٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٣:٣٤٢٣:٣٦:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٤٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٦:٣٩١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:١٧٢٣:٣٦:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٢٠٥:١٩:١١١٢:٢٦:٤٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:٥٩٢٣:٣٦:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:١٨:٤٨١٢:٢٦:٥٤١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٤٠٢٣:٣٦:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٣٠٥:١٨:٢٦١٢:٢٧:٠٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٦:٢١٢٣:٣٦:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٦٠٥:١٨:٠٥١٢:٢٧:١١١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٧:٠٠٢٣:٣٦:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٢٠٥:١٧:٤٦١٢:٢٧:٢١١٩:٣٧:١١١٩:٥٧:٣٨٢٣:٣٦:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٠٠٥:١٧:٢٩١٢:٢٧:٣٠١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٨:١٦٢٣:٣٦:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:١٧:١٣١٢:٢٧:٤٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:٥٢٢٣:٣٦:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٣٠٥:١٦:٥٩١٢:٢٧:٥٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٢٨٢٣:٣٦:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٧٠٥:١٦:٤٧١٢:٢٨:٠١١٩:٣٩:٢٧٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٣٦:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٤٠٥:١٦:٣٦١٢:٢٨:١١١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٣٦:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٣٠٥:١٦:٢٧١٢:٢٨:٢٢١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٠٨٢٣:٣٧:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٥٠٥:١٦:١٩١٢:٢٨:٣٤١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٣٩٢٣:٣٧:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٩٠٥:١٦:١٣١٢:٢٨:٤٦١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٣٧:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٥٠٥:١٦:٠٩١٢:٢٨:٥٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٣٧:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٦:٠٦١٢:٢٩:١٠١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٣٧:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٦:٠٥١٢:٢٩:٢٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٣٧:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٨٠٥:١٦:٠٦١٢:٢٩:٣٤١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٣٧:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٣٠٥:١٦:٠٨١٢:٢٩:٤٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:١٨٢٣:٣٨:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٦:١١١٢:٣٠:٠٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٣٨:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٢٠٥:١٦:١٧١٢:٣٠:١٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٥٠٥:١٦:٢٣١٢:٣٠:٢٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:١٩٢٣:٣٨:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٠٠٥:١٦:٣١١٢:٣٠:٣٩١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٣٨:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:١٦:٤١١٢:٣٠:٥٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:٥٢٢٣:٣٩:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٧٠٥:١٦:٥٢١٢:٣١:٠٥١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٣٩:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خواف

خواف شهری است در استان خراسان رضوی. این شهر مرکز شهرستان خواف است

شهر خواف در ویکیپدیا

شهر خواف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خواف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خواف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خواف بر روی نقشه

شهر خواف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خواف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خواف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خواف
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خواف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خواف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خواف رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خواف
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خواف دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خواف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خواف
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خواف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خواف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خواف
جدول اوقات شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خواف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو