جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خواجه لر

فراغی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خواجه لر

اذان صبح: ٠٣:٤٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:٥٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خواجه لر (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای خواجه لر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خواجه لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خواجه لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

اسكات پك
دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خواجه لر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خواجه لر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خواجه لر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٢:١٧١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٦:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:١٠١٢:٥١:٥٢١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥١:٤٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٤:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥١:١٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٤:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥١:٠٨١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٤:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٣:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٣:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٣:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٠:٣١١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٢:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:١١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٢:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٠:١٥١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٢:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠١:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٤:٤١١٢:٤٩:٥١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:١٠٢٣:٥٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٩:٣٢١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خواجه لر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خواجه لر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خواجه لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خواجه لر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خواجه لر روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خواجه لر روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خواجه لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خواجه لر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٣٤:٠٢١٢:٥٥:٠٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٠٠:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٣٤:١٦١٢:٥٥:١٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٠٠:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٩٠٥:٣٤:٣٢١٢:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٠٠:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٣٤:٤٩١٢:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٨:١٣٠٠:٠٠:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٣٥:٠٧١٢:٥٥:٥٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٨:١٨٠٠:٠١:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٣٥:٢٨١٢:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٠١:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٣٥:٤٩١٢:٥٦:٢٠٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٠١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٣٦:١٢١٢:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٠١:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٣٦:٣٦١٢:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٠٢:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٣٧:٠١١٢:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٨:١٧٠٠:٠٢:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٣٧:٢٨١٢:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٨:١١٠٠:٠٢:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣٧:٥٦١٢:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٠٢:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٣٨:٢٥١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٠٣:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٨:٥٦١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٠٣:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٩:٢٧١٢:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٠٣:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٨٠٥:٤٠:٠٠١٢:٥٨:٠٠٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٧:١٣٠٠:٠٤:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٤٠:٣٣١٢:٥٨:١٠٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٠٤:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٨:١٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٠٤:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٤١:٤٤١٢:٥٨:٢٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٦:١٥٠٠:٠٤:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٤٢:٢٠١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٠٥:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٤٢:٥٨١٢:٥٨:٤٤٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٠٥:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٤٣:٣٦١٢:٥٨:٥٢٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٠٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٥٨:٥٩٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٤:٣١٠٠:٠٦:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٤:٥٦١٢:٥٩:٠٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٤:٠١٠٠:٠٦:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٤٥:٣٧١٢:٥٩:١١٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٠٦:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٤٦:١٩١٢:٥٩:١٧٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٠٦:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٧:٠١١٢:٥٩:٢٢٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٠٧:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٧:٤٤١٢:٥٩:٢٧٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٠٧:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٨:٢٨١٢:٥٩:٣١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣١:٠٢٠٠:٠٧:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٩:٣٤٢٠:٠٩:٣١٢٠:٣٠:٢١٠٠:٠٧:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٩:٥٧١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٠٨:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خواجه لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خواجه لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خواجه لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خواجه لر

روستای خواجه لر بر روی نقشه

روستای خواجه لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خواجه لر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خواجه لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خواجه لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خواجه لر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خواجه لر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا خواجه لر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خواجه لر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خواجه لر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خواجه لر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خواجه لر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خواجه لر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو