جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خواجه لر

فراغی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خواجه لر


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٠
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٠:١٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خواجه لر (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای خواجه لر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خواجه لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خواجه لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

چستر فیلد
اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خواجه لر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خواجه لر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خواجه لر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٤:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٣:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٣:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٠:٢٢١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٠:١٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٤:٢٧١٢:٤٩:٥١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:٢٩٢٤:٠٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٢٤٢٣:٥٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٩:٣٣١٩:٥١:٠١٢٠:١١:١٩٢٣:٥٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٩:٣٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٩:٣١١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤٩:٣١١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٣:٥٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٩:٣٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٣٤٢٣:٥٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:٢٦٢٣:٥٨:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٤١:٢٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٧٢٣:٥٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٩:١٩٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٧:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤٩:٥٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٥٨٢٣:٥٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٩:٢٧١٢:٤٩:٥٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٤٨٢٣:٥٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خواجه لر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خواجه لر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٦:١٠١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٠:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٠:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٢١٠٠:١٠:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٩:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٤:٣١١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٤:١٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٩:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٩:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٩:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٣:١٨١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:١٤٠٠:٠٨:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٢:٥٩١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٨:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٢:٤٠١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:١٦٠٠:٠٨:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٨١٢:٥٢:٢٠١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٤٧٠٠:٠٨:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٢:٠٠١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٨:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥١:٤٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٤٦٠٠:٠٧:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥١:٢٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٦٠٠:٠٧:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:١١١٢:٥٠:٥٩١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٤٥٠٠:٠٧:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٠:٣٨١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:١٤٠٠:٠٧:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٠:١٧١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:٤٢٠٠:٠٦:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:٣٦١٢:٤٩:٥٦١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:١١٠٠:٠٦:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٣٩٠٠:٠٦:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٣:١٢١٢:٤٩:١٤١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٣:٠٧٠٠:٠٦:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٤:٠١١٢:٤٨:٥٢١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٣٥٠٠:٠٥:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٤:٤٩١٢:٤٨:٣١١٩:٠١:٣٧١٩:٢٠:٠٣٠٠:٠٥:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٣٧١٢:٤٨:٠٩١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٣٠٠٠:٠٥:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٢٦١٢:٤٧:٤٨١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٥٨٠٠:٠٤:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:١٤١٢:٤٧:٢٦١٨:٥٧:٠٣١٩:١٥:٢٦٠٠:٠٤:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٠٣١٢:٤٧:٠٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٣:٥٤٠٠:٠٤:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٥١١٢:٤٦:٤٤١٨:٥٤:٠٠١٩:١٢:٢٢٠٠:٠٤:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٩:٤٠١٢:٤٦:٢٢١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٥٠٢٣:٣٣:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٠:٢٩١١:٤٦:٠١١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:١٨٢٣:٠٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خواجه لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خواجه لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خواجه لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خواجه لر

روستای خواجه لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خواجه لر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خواجه لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خواجه لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خواجه لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خواجه لر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خواجه لر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خواجه لر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خواجه لر
زمان پخش اذان مستقیم به افق خواجه لر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خواجه لر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خواجه لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو