جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خواجه لر

فراغی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خواجه لر


اذان صبح: ٠٣:٤٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٠٣

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خواجه لر (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای خواجه لر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خواجه لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خواجه لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
آدمی كه كتاب می نویسد، یا همه چیز است یا هیچ و چون هرگز همه چیز به هیچ كس داده نمی شود، هریك از ما كه كتاب می نویسیم، هیچیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خواجه لر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خواجه لر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خواجه لر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خواجه لر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٤:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٣:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٣:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٠:٢٢١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٠:١٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٤:٢٧١٢:٤٩:٥١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:٢٩٢٤:٠٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٢٤٢٣:٥٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٩:٣٣١٩:٥١:٠١٢٠:١١:١٩٢٣:٥٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٩:٣٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٩:٣١١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤٩:٣١١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٣:٥٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٩:٣٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٣٤٢٣:٥٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:٢٦٢٣:٥٨:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٤١:٢٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٧٢٣:٥٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٩:١٩٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٧:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤٩:٥٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٥٨٢٣:٥٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٩:٢٧١٢:٤٩:٥٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٤٨٢٣:٥٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواجه لر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خواجه لر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خواجه لر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خواجه لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خواجه لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٤٠:٣٤١٢:٤٩:٤٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢٠:٢٠٢٣:٥٧:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٩:٥٥١٢:٤٩:٥٤٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:١٠٢٣:٥٧:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٩:١٩١٢:٤٩:٥٩٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢١:٥٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣٨:٤٤١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:٤٧٢٣:٥٧:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٨:١١١٢:٥٠:١٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:٣٥٢٣:٥٧:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٧:٣٩١٢:٥٠:١٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٤:٢٢٢٣:٥٧:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٤٠٥:٣٧:٠٩١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٥:٠٨٢٣:٥٧:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٥٠:٣٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٥:٥٤٢٣:٥٧:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٣٦:١٥١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٦:٣٨٢٣:٥٧:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٣٥:٥٠١٢:٥٠:٤٨٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٧:٢١٢٣:٥٧:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣٥:٢٧١٢:٥٠:٥٧٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٨:٠٤٢٣:٥٧:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٤٠٥:٣٥:٠٦١٢:٥١:٠٧٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٨:٤٥٢٣:٥٧:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٤:٤٦١٢:٥١:١٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٩:٢٥٢٣:٥٧:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٣٤:٢٩١٢:٥١:٢٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٣٠:٠٥٢٣:٥٧:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٣٤:١٣١٢:٥١:٣٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٤٣٢٣:٥٧:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٣٣:٥٩١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣١:١٩٢٣:٥٧:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٣٣:٤٦١٢:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:٥٥٢٣:٥٧:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٣٣:٣٦١٢:٥٢:١٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٢:٢٩٢٣:٥٧:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٣٣:٢٧١٢:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٣:٠٢٢٣:٥٧:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٧٠٥:٣٣:٢٠١٢:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٣:٣٣٢٣:٥٧:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٣٣:١٤١٢:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٤:٠٣٢٣:٥٨:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٣٣:١١١٢:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٤:٣١٢٣:٥٨:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٣٣:٠٩١٢:٥٣:١٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٤:٥٨٢٣:٥٨:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٦٠٥:٣٣:٠٨١٢:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٥:٢٤٢٣:٥٨:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٣٣:١٠١٢:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٥:٤٧٢٣:٥٨:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٦٠٥:٣٣:١٣١٢:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٦:١٠٢٣:٥٨:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٥٤:٠١٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٦:٣٠٢٣:٥٩:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٧٠٥:٣٣:٢٤١٢:٥٤:١٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٦:٤٩٢٣:٥٩:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٣٣:٣٢١٢:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٧:٠٦٢٣:٥٩:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٣٣:٤١١٢:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٧:٢٢٢٣:٥٩:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٣٣:٥٣١٢:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٧:٣٦٢٣:٥٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خواجه لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خواجه لر روستای خواجه لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خواجه لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خواجه لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خواجه لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خواجه لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خواجه لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خواجه لر

روستای خواجه لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خواجه لر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای خواجه لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خواجه لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خواجه لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خواجه لر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خواجه لر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خواجه لر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خواجه لر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خواجه لر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خواجه لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خواجه لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خواجه لر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خواجه لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو