جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خنج

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خنج


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٢٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خنج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر خنج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

تن
آنكه با خودش تنهاست، هرگز كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خنج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خنج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خنج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٦:٣٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٥٣٠٠:١٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥١٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٦:١٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٦:٠٢١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:١٢٠٠:١٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٥:٢١١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٣٠٠:١٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٤:٤٦١٩:٤١:٥٨٠٠:١٤:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٤:٤٤١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٣:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١١٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٤:١٢١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢١٠٠:١٣:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٢:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٤٠٠:١٢:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:١٠٠٠:١٢:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٨:١٤١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٢:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٤٠٠:١١:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٣:١٩١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٠١٠٠:١١:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٣:١٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٣٨٠٠:١١:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:١٥٠٠:١١:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:١٠١٢:٥٣:٠١١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٢:٥١١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٠٧٠٠:١٠:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٥٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٤٥٠٠:١٠:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:١٤١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٠:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٢:٤١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٩:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خنج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خنج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خنج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٨:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١١٠٠:٠٨:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٨:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٨:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٣:١٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٠٨:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٨:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:٣١١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٨:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٩:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٣:٥١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٩:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٩:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٩:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٤:١٨١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٩:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٩:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٩:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٩:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٩:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٥:١١١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٩:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٥:٢٢١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٠:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٠:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٠:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٠٠٠:١٠:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٦:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٣٠٠:١٠:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٠:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٦:٣٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٥٠٠:١١:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٤٥٠٠:١١:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٧:٠١١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:١١:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:١٤١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٢١٠٠:١١:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٠:١١١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٧٠٠:١١:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٢:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٢:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خنج شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خنج شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خنج

خنج از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان خنج می‌باشد. خنج شهری باستانی که نام آن در روزگار باستان «کنج» یا «خُنگ» بوده‌است که همان واژه در گذر زمان تبدیل به خُنج گشته‌است. خنج دروازه ورودی به لارستان بزرگ می‌نامند

شهر خنج در ویکیپدیا

شهر خنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خنج بر روی نقشه

شهر خنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خنج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خنج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خنج رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خنج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خنج
جدول اوقات شرعی امروز فردا خنج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خنج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خنج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو