جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خنج

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خنج


اذان صبح: ٠٤:٤٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٩:١١

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خنج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر خنج)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر خنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خنج

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٤:١٠١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٣١٠٠:١٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٣:٥١١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٢:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٧٠٠:١١:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٧:١٣١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٣٤٠٠:١١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٣:١٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:١١٠٠:١١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٣:١٢١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٤٨٠٠:١١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٢٦٠٠:١١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٣:٠١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٠:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:١٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٢:٥١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:١٨٠٠:١٠:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٤٧١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٥٠٠:١٠:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١١:٠٥١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٠:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٢:٤١١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٠٠٠:١٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٩:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٤٠٠٠:٠٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٢:٤١١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١١٠٠:٠٨:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خنج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر خنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر خنج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر خنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خنج

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٩:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٤:٢١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١٩:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٩:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٩:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٩:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:٥١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٩:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٠:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٠:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٠:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٠:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٠:١١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٢:١٨١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٠:١٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٢:١٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٠:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٠:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٥٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٠:١٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٠:١٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٤٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠١:٣١١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢٠:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠١:٢١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:١١٠٠:٢٠:٠٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠١:١١١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:١٧٠٠:١٩:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠١:٠٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٢١٠٠:١٩:٥٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٦:١١١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٩:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٢٧٠٠:١٩:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٩:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٠:١١١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٣٠٠٠:١٩:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٨:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٩:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٩:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٩:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٩:١٤١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خنج شهر خنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خنج شهر خنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر خنج

خنج از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان خنج می‌باشد. خنج شهری باستانی که نام آن در روزگار باستان «کنج» یا «خُنگ» بوده‌است که همان واژه در گذر زمان تبدیل به خُنج گشته‌است. خنج دروازه ورودی به لارستان بزرگ می‌نامند

شهر خنج در ویکیپدیا

شهر خنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خنج
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر خنج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر خنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خنج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا خنج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خنج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خنج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خنج
جدول اوقات شرعی امروز فردا خنج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو