جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خنجین

فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خنجین


اذان صبح: ٠٥:٤١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٦

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خنجین (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر خنجین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خنجین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خنجین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دست خود را به لباس كسی كه آن را نمی‌پوشی (‌متعلّق به تو نیست)‌ مسح نكن (دست خیس خود را با آن خشك مكن.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر خنجین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خنجین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنجین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خنجین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خنجین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خنجین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٢:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢١:١٤١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٢:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٩:١١١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٢:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:١١١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٧:١٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢١:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:١٩١٣:٠٨:٢١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:١٦٠٠:٢١:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٠:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٣:٣١١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٠:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١١:٤٨١٣:٠٨:١١٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٠:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٠:١٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٩:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٩:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٨:١١٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٩:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٧:١١١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٣٤٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٨:١٥٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:١١٢٠:٣١:١٠٠٠:١٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٣١٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٨:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خنجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خنجین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خنجین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خنجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خنجین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خنجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خنجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خنجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خنجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنجین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خنجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر خنجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خنجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خنجین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥١:٥٦١١:٥٧:٤٧١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٤:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٥٣١١:٥٨:٠٣١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٤:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٥٠١١:٥٨:٢٠١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٥٩٢٣:١٥:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٤:٤٧١١:٥٨:٣٨١٧:٠٢:١٢١٧:٢١:٤١٢٣:١٥:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٥:٤٣١١:٥٨:٥٦١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٢٤٢٣:١٥:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٩:١٥١٧:٠١:٣٦١٧:٢١:٠٩٢٣:١٥:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٩:٣٥١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٨:٢٩١١:٥٩:٥٦١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٦:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٩:٢٤١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٦:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٠:٤٨١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٧:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠١:١١١٢:٠١:٠٢١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٧:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠١:٢٥١٧:٠٠:٣٥١٧:٢٠:١٩٢٣:١٧:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٢:٥٥١٢:٠١:٤٩١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٢:١٣١٧:٠٠:٣٠١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٤:٣٦١٢:٠٢:٣٨١٧:٠٠:٣٠١٧:٢٠:١٩٢٣:١٨:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٥:٢٥١٢:٠٣:٠٣١٧:٠٠:٣٢١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٩:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٦:١٣١٢:٠٣:٢٩١٧:٠٠:٣٦١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٩:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٧:٠٠١٢:٠٣:٥٦١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٩:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٧:٤٧١٢:٠٤:٢٢١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٤٥٢٣:٢٠:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٨:٣٢١٢:٠٤:٥٠١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:٢٠:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٩:١٦١٢:٠٥:١٧١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٠٩٢٣:٢١:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٩:٥٩١٢:٠٥:٤٥١٧:٠١:٢٦١٧:٢١:٢٣٢٣:٢١:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:١٠:٤١١٢:٠٦:١٣١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٤٠٢٣:٢٢:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:١١:٢١١٢:٠٦:٤٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٥٨٢٣:٢٢:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:١٢:٠٠١٢:٠٧:١١١٧:٠٢:١٨١٧:٢٢:١٨٢٣:٢٣:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:١٢:٣٨١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٢:٣٩١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٣:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٣:١٥١٢:٠٨:٠٩١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٣:٠٣٢٣:٢٣:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٣:٥٠١٢:٠٨:٣٩١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٣:٢٨٢٣:٢٤:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١٤:٢٤١٢:٠٩:٠٩١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٣:٥٤٢٣:٢٤:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٤:٥٦١٢:٠٩:٣٨١٧:٠٤:٢١١٧:٢٤:٢٢٢٣:٢٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خنجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خنجین شهر خنجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خنجین شهر خنجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خنجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خنجین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خنجین

خنجین یکی از شهرهای زیبا و تاریخی استان مرکزی در ایران می‌باشد

شهر خنجین در ویکیپدیا

شهر خنجین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خنجین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خنجین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خنجین بر روی نقشه

شهر خنجین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خنجین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خنجین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خنجین
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خنجین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر خنجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خنجین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خنجین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خنجین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خنجین
زمان پخش اذان زنده به افق خنجین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خنجین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خنجین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خنجین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خنجین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خنجین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خنجین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خنجین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو