جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خمین

خمین | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خمین

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:١٨

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خمین (شهرستان خمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر خمین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خمین

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خمین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٩:١٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٩:٠١١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٤:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٣:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٣:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٢:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٧:١٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٢:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٢:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٧:٠١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٢١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢١:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:١٢١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٩:١٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٠:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٨:١٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٧:١٩١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٠:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٦:١٠١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:١٨٠٠:١٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٩:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٩:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١١:١٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خمین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خمین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خمین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خمین شهر خمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خمین شهر خمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خمین

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:١٤١١:٥٤:٠٦١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٣:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٠٤١١:٥٣:٥٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٢٥٢٣:١٣:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٥٤١١:٥٣:٥٠١٧:٢٥:١٩١٧:٤٣:٢١٢٣:١٢:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٢:٤٥١١:٥٣:٤٣١٧:٢٤:١٤١٧:٤٢:١٩٢٣:١٢:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٣٦١١:٥٣:٣٦١٧:٢٣:١١١٧:٤١:١٨٢٣:١٢:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٤:٢٧١١:٥٣:٣١١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:١٧٢٣:١٢:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٥:١٩١١:٥٣:٢٦١٧:٢١:٠٨١٧:٣٩:١٨٢٣:١٢:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٦:١١١١:٥٣:٢٢١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٢٠٢٣:١٢:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:٠٣١١:٥٣:١٩١٧:١٩:٠٩١٧:٣٧:٢٤٢٣:١٢:١٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٣:١٦١٧:١٨:١٢١٧:٣٦:٢٨٢٣:١٢:٠٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٨:٤٩١١:٥٣:١٤١٧:١٧:١٦١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٢:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٣:١٤١٧:١٦:٢١١٧:٣٤:٤٢٢٣:١١:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٠:٣٦١١:٥٣:١٣١٧:١٥:٢٧١٧:٣٣:٥٠٢٣:١١:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣١:٣٠١١:٥٣:١٤١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:٠٠٢٣:١١:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٢:٢٤١١:٥٣:١٦١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:١٢٢٣:١١:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٣:١٨١١:٥٣:١٨١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٢٥٢٣:١١:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٤:١٣١١:٥٣:٢١١٧:١٢:٠٧١٧:٣٠:٣٩٢٣:١١:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٥:٠٨١١:٥٣:٢٦١٧:١١:٢١١٧:٢٩:٥٥٢٣:١١:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٣:٣١١٧:١٠:٣٦١٧:٢٩:١٢٢٣:١١:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٥٩١١:٥٣:٣٦١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٣١٢٣:١١:٥١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٧:٥٤١١:٥٣:٤٣١٧:٠٩:١١١٧:٢٧:٥٢٢٣:١١:٥٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٨:٥٠١١:٥٣:٥١١٧:٠٨:٣١١٧:٢٧:١٤٢٣:١١:٥٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٣:٥٩١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٢:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:٤٢١١:٥٤:٠٨١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:٠٣٢٣:١٢:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤١:٣٨١١:٥٤:١٩١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٢:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٢:٣٤١١:٥٤:٣٠١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٥٩٢٣:١٢:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٤:٤١١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٤:٢٩٢٣:١٢:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٤:٥٤١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٤:٠١٢٣:١٢:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٥:٠٨١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٢:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:١٧١١:٥٥:٢٢١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:١٠٢٣:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خمین شهر خمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خمین شهر خمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خمین

خُمِیْن یکی از شهرهای استان مرکزی است که در جنوبی‌ترین قسمت این استان و در همسایگی شهرهای شازند، اراک، محلات، گلپایگان، الیگودرز و ازنا و در فاصله ۳۲۰ کیلومتری از تهران واقع شده‌است

شهر خمین در ویکیپدیا

شهر خمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خمین بر روی نقشه

شهر خمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خمین
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خمین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر خمین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خمین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خمین
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ خمین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خمین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خمین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خمین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خمین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خمین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو