جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خمینی شهر

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خمینی شهر


اذان صبح: ٠٥:١٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٣:١٩
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٣٨

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خمینی شهر (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
بهتر است گاهی چیزها را به حال خود رها كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خمینی شهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خمینی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٥٦١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٤٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:١١٠٠:١٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٢:٠٢١٢:١٦:٢٧١٧:٣١:١١١٧:٤٩:٤٧٢٣:٣٤:٣٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠١:٣٠١٢:١٦:٣٩١٧:٣٢:٠٨١٧:٥٠:٤٢٢٣:٣٤:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٠:٥٦١٢:١٦:٥٠١٧:٣٣:٠٥١٧:٥١:٣٦٢٣:٣٥:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٠:٢٠١٢:١٧:٠١١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٣١٢٣:٣٥:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٩:٤٣١٢:١٧:١١١٧:٣٤:٥٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:٣٥:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٠٧٠٦:٥٩:٠٥١٢:١٧:١٩١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٤:٢٠٢٣:٣٥:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٨:٢٥١٢:١٧:٢٧١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٥:١٤٢٣:٣٥:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٤٣١٢:١٧:٣٥١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٦:٠٨٢٣:٣٦:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٧:٠٠١٢:١٧:٤١١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٠٢٢٣:٣٦:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٦:١٦١٢:١٧:٤٧١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٥٦٢٣:٣٦:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٥:٣٠١٢:١٧:٥١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٨:٤٩٢٣:٣٦:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٤:٤٣١٢:١٧:٥٥١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٢٢٣:٣٦:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٣:٥٤١٢:١٧:٥٨١٧:٤٢:٢٦١٨:٠٠:٣٥٢٣:٣٦:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٣:٠٤١٢:١٨:٠١١٧:٤٣:٢١١٨:٠١:٢٨٢٣:٣٦:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٢:١٣١٢:١٨:٠٢١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٢١٢٣:٣٦:٥٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥١:٢٠١٢:١٨:٠٣١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:١٣٢٣:٣٦:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٠:٢٧١٢:١٨:٠٣١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٠٥٢٣:٣٧:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٩:٣٢١٢:١٨:٠٢١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٥٧٢٣:٣٧:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٨:٣٦١٢:١٨:٠٠١٧:٤٧:٥١١٨:٠٥:٤٨٢٣:٣٧:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٧:٣٨١٢:١٧:٥٨١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٦:٣٩٢٣:٣٧:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٦:٤٠١٢:١٧:٥٥١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:٣٠٢٣:٣٧:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٥:٤١١٢:١٧:٥٢١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٢١٢٣:٣٧:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٤:٤٠١٢:١٧:٤٧١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:١١٢٣:٣٧:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٣:٣٩١٢:١٧:٤٢١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٠١٢٣:٣٦:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٢:٣٦١٢:١٧:٣٧١٧:٥٣:٠٤١٨:١٠:٥١٢٣:٣٦:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤١:٣٣١٢:١٧:٣٠١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٤١٢٣:٣٦:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٠:٢٨١٢:١٧:٢٤١٧:٥٤:٤٦١٨:١٢:٣٠٢٣:٣٦:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٩:٢٣١٢:١٧:١٦١٧:٥٥:٣٦١٨:١٣:١٩٢٣:٣٦:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٤١٠٦:٣٨:١٧١٢:١٧:٠٨١٧:٥٦:٢٦١٨:١٤:٠٧٢٣:٣٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٢:٣٦١٢:١٧:٣٧١٧:٥٣:٠٤١٨:١٠:٥١٢٣:٣٦:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤١:٣٣١٢:١٧:٣٠١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٤١٢٣:٣٦:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٠:٢٨١٢:١٧:٢٤١٧:٥٤:٤٦١٨:١٢:٣٠٢٣:٣٦:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٩:٢٣١٢:١٧:١٦١٧:٥٥:٣٦١٨:١٣:١٩٢٣:٣٦:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٣٨:١٧١٢:١٧:٠٨١٧:٥٦:٢٦١٨:١٤:٠٧٢٣:٣٦:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٧:١٠١٢:١٦:٥٩١٧:٥٧:١٦١٨:١٤:٥٦٢٣:٣٦:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٦:٠٢١٢:١٦:٥٠١٧:٥٨:٠٥١٨:١٥:٤٤٢٣:٣٦:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٤:٥٣١٢:١٦:٤٠١٧:٥٨:٥٤١٨:١٦:٣١٢٣:٣٦:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٣:٤٤١٢:١٦:٢٩١٧:٥٩:٤٣١٨:١٧:١٩٢٣:٣٥:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٢:٣٤١٢:١٦:١٨١٨:٠٠:٣١١٨:١٨:٠٦٢٣:٣٥:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣١:٢٣١٢:١٦:٠٧١٨:٠١:١٩١٨:١٨:٥٣٢٣:٣٥:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٠:١١١٢:١٥:٥٤١٨:٠٢:٠٦١٨:١٩:٣٩٢٣:٣٥:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٥:٤٢١٨:٠٢:٥٣١٨:٢٠:٢٥٢٣:٣٥:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٧:٤٦١٢:١٥:٢٩١٨:٠٣:٤٠١٨:٢١:١١٢٣:٣٥:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٦:٣٣١٢:١٥:١٥١٨:٠٤:٢٧١٨:٢١:٥٧٢٣:٣٤:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:١٩١٢:١٥:٠١١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:٤٢٢٣:٣٤:٣٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٢:١٤:٤٧١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٢٨٢٣:٣٤:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٤:٣٢١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٤:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢١:٣٤١٢:١٤:١٧١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٤:٥٧٢٣:٣٣:٤٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:١٨١٢:١٤:٠١١٨:٠٨:١٤١٨:٢٥:٤٢٢٣:٣٣:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٩:٠٢١٢:١٣:٤٦١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٦:٢٦٢٣:٣٣:١٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٧:٤٥١٢:١٣:٣٠١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:١٠٢٣:٣٢:٥٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٦:٢٨١٢:١٣:١٣١٨:١٠:٢٨١٨:٢٧:٥٥٢٣:٣٢:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٥:١١١٢:١٢:٥٧١٨:١١:١٢١٨:٢٨:٣٩٢٣:٣٢:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٣:٥٣١٢:١٢:٤٠١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٢٢٢٣:٣٢:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٢:٣٦١٢:١٢:٢٣١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٠٦٢٣:٣١:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١١:١٨١٢:١٢:٠٥١٨:١٣:٢٤١٨:٣٠:٥٠٢٣:٣١:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٠:٠٠١٢:١١:٤٨١٨:١٤:٠٧١٨:٣١:٣٣٢٣:٣١:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٨:٤١١٢:١١:٣٠١٨:١٤:٥٠١٨:٣٢:١٧٢٣:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خمینی شهر

خمینی‌شهر یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ همایون شهر و پیش تر از آن سِدِه و ماربین نامیده می‌شد. این شهر در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر قرار دارد

شهر خمینی شهر در ویکیپدیا

شهر خمینی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خمینی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خمینی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خمینی شهر بر روی نقشه

شهر خمینی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خمینی شهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خمینی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خمینی شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خمینی شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خمینی شهر دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خمینی شهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خمینی شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خمینی شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خمینی شهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خمینی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو