جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خمینی شهر

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خمینی شهر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٦:٤١
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٦
اذان مغرب: ١٨:١٨:٤٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:٢١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خمینی شهر (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

دالای لاما
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خمینی شهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خمینی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٤٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:١١٠٠:١٦:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٥:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٣١٠٠:١٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٣:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٦:١٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٣:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٣:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٥:١١١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٨٠٠:٢٣:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٤:٥٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٢:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٤:٣٥١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٤:١٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٢:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٢:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٨:٥١١٣:٠٣:٣٩١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٤١٠٠:٢٢:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:٣٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٢٢٠٠:٢١:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٠:٠٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٠٣٠٠:٢١:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٠:٤٦١٣:٠٢:٤٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٤٣٠٠:٢١:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٢:٢٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٢٣٠٠:٢١:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٠٣١٣:٠٢:٠٠١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٠٣٠٠:٢٠:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:٤١١٣:٠١:٣٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٣:١٩١٣:٠١:١٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٢٢٠٠:٢٠:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٠:٥٧١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٠١٠٠:١٩:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٠:٣٦١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٣٩٠٠:١٩:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٥:١٣١٣:٠٠:١٥١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:١٨٠٠:١٩:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٥:٥١١٢:٥٩:٥٤١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٥٦٠٠:١٩:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٦:٢٩١٢:٥٩:٣٢١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٣٥٠٠:١٨:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٠٧١٢:٥٩:١١١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:١٣٠٠:١٨:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥١٠٠:١٨:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٨:٢٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٧:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:٠١١٢:٥٨:٠٦١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٠٨٠٠:١٧:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٩:٤٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٢:٤٦٠٠:١٧:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٠:١٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:٢٥٠٠:١٦:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٠:٥٦١٢:٥٧:٠٢١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٣٢٣:٤٦:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥١:٣٥١١:٥٦:٤١١٨:٠١:١٦١٨:١٨:٤٢٢٣:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خمینی شهر

خمینی‌شهر یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ همایون شهر و پیش تر از آن سِدِه و ماربین نامیده می‌شد. این شهر در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر قرار دارد

شهر خمینی شهر در ویکیپدیا

شهر خمینی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خمینی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خمینی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خمینی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خمینی شهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خمینی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خمینی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا خمینی شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خمینی شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خمینی شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خمینی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خمینی شهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا خمینی شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خمینی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو