جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خمینی شهر

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خمینی شهر


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠١
نیمه شب: ٢٣:١٦:١١

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خمینی شهر (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خمینی شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

پرمودا باترا
به آن آسانی كه می‌توانید خودتان را دگرگون كنید، دیگران را نمی‌توانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خمینی شهر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خمینی شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خمینی شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٥٦١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٤٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:١١٠٠:١٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خمینی شهر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خمینی شهر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٤١١:٥١:٣٧١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٠٩٢٣:٠٩:١٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٤٦١١:٥١:٥٨١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٩:٣٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٢:١٩١٦:٥٧:٤٨١٧:١٦:٥٤٢٣:٠٩:٥٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٢:٤١١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٤٨٢٣:١٠:١٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٩١١:٥٣:٠٤١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٤٥٢٣:١٠:٣١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٣:٢٧١٦:٥٧:٣٣١٧:١٦:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٣:٥٠١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٤٤٢٣:١١:١٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:٤٨١١:٥٤:١٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٤٦٢٣:١١:٣٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٣٦١١:٥٤:٤٠١٦:٥٧:٣٤١٧:١٦:٥٠٢٣:١١:٥٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٥:٠٥١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٥٥٢٣:١٢:٢٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٣:٠٩١١:٥٥:٣١١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠٢٢٣:١٢:٤٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٥٥١١:٥٥:٥٧١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:١١٢٣:١٣:٠٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٦:٢٤١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٢٢٢٣:١٣:٣٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٢٣١١:٥٦:٥١١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:٣٤٢٣:١٣:٥٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٠٦١١:٥٧:١٩١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٤٨٢٣:١٤:٢٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٧:٤٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٨:٠٤٢٣:١٤:٤٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٨:١٥١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٢١٢٣:١٥:١٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٨:٠٨١١:٥٨:٤٤١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:٤٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:١٣١٦:٥٩:٣٦١٧:١٩:٠١٢٣:١٦:١١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٩:٤٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٩:٢٣٢٣:١٦:٣٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٠:١١١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٤٧٢٣:١٧:٠٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٠:٤١١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:١٢٢٣:١٧:٣٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:١٠١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٨:٠٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٣٩١٢:٠١:٤٠١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٠٨٢٣:١٨:٣٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٢:١٠١٢:٠٢:١٠١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٣٧٢٣:١٩:٠٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٢:٤٠١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٠٩٢٣:١٩:٣٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٣:٠٧١٢:٠٣:١٠١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٠:٠٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٣:٣٣١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:١٥٢٣:٢٠:٣٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٣:٥٨١٢:٠٤:١٠١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٣:٥٠٢٣:٢١:٠٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٤:٤٠١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:٢٧٢٣:٢١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر خمینی شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خمینی شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٩:٣٤١١:٤٩:٤٩١٦:٥٩:٤٧١٧:١٨:٣٧٢٣:٠٧:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٠:٢٨١١:٥٠:٠٥١٦:٥٩:٢٦١٧:١٨:١٨٢٣:٠٨:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤١:٢٢١١:٥٠:٢٢١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٠١٢٣:٠٨:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٢:١٥١١:٥٠:٤٠١٦:٥٨:٤٩١٧:١٧:٤٥٢٣:٠٨:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٠:٥٨١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٣١٢٣:٠٨:٤٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٤:٠١١١:٥١:١٧١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:١٩٢٣:٠٩:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٤١١:٥١:٣٧١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٠٩٢٣:٠٩:١٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٤٦١١:٥١:٥٨١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٩:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٢:١٩١٦:٥٧:٤٨١٧:١٦:٥٤٢٣:٠٩:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٢:٤١١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٤٨٢٣:١٠:١٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٩١١:٥٣:٠٤١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٤٥٢٣:١٠:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٣:٢٧١٦:٥٧:٣٣١٧:١٦:٤٤٢٣:١٠:٥٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٣:٥٠١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٤٤٢٣:١١:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:٤٨١١:٥٤:١٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٤٦٢٣:١١:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٣٦١١:٥٤:٤٠١٦:٥٧:٣٤١٧:١٦:٥٠٢٣:١١:٥٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٥:٠٥١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٥٥٢٣:١٢:٢٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٣:٠٩١١:٥٥:٣١١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠٢٢٣:١٢:٤٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٥٥١١:٥٥:٥٧١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:١١٢٣:١٣:٠٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٦:٢٤١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٢٢٢٣:١٣:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٢٣١١:٥٦:٥١١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:٣٤٢٣:١٣:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٠٦١١:٥٧:١٩١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٤٨٢٣:١٤:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٧:٤٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٨:٠٤٢٣:١٤:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٨:١٥١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٢١٢٣:١٥:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٨:٠٨١١:٥٨:٤٤١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:١٣١٦:٥٩:٣٦١٧:١٩:٠١٢٣:١٦:١١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٩:٤٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٩:٢٣٢٣:١٦:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٠:١١١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٤٧٢٣:١٧:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٠:٤١١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:١٢٢٣:١٧:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:١٠١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٨:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٣٩١٢:٠١:٤٠١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٠٨٢٣:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خمینی شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خمینی شهر شهر خمینی شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خمینی شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خمینی شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خمینی شهر

خمینی‌شهر یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ همایون شهر و پیش تر از آن سِدِه و ماربین نامیده می‌شد. این شهر در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر قرار دارد

شهر خمینی شهر در ویکیپدیا

شهر خمینی شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خمینی شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خمینی شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خمینی شهر بر روی نقشه

شهر خمینی شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خمینی شهر
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر خمینی شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خمینی شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خمینی شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خمینی شهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خمینی شهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خمینی شهر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خمینی شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خمینی شهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خمینی شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خمینی شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خمینی شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خمینی شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو