جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

کاخک | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خل قوچ علیا


اذان صبح: ٠٣:٤٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٤٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای خل قوچ علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خل قوچ علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خل قوچ علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
با اهل دین و معرفت همنشینی كنید و اگر به دست شما نیایند تنهایی مونس‌تر و سالم‌تر است از مصاحبت غیر ایشان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خل قوچ علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خل قوچ علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خل قوچ علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خل قوچ علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خل قوچ علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٣٦:٠٥١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٢:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٢٣٢٣:٥١:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٥:٢٢١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:١٢٢٣:٥١:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠١:١٢١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥١:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٤:٥٦١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:١١١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٤:٣١١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٠:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٦:٢٦١٢:٣٤:١٩١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:١٦٢٣:٤٩:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٩:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٣:٥٧١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٣:٤٦١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٤٤٢٣:٤٨:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٣:٣٦١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٣:٢٧١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٨:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٣:١٨١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:١٢٢٣:٤٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٣:٠٩١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٣:٠١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٢:٥٤١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٢:٤١١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٢:٣٥١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:١٠٢٣:٤٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٢:٣٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٢:٢٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٢:٢١١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٢:١٨١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٢:١٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٥:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٢:١٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٢:١١١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٢:١٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خل قوچ علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خل قوچ علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خل قوچ علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خل قوچ علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خل قوچ علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خل قوچ علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خل قوچ علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خل قوچ علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خل قوچ علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خل قوچ علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٢:٢٦١٩:٣٥:١١١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٣:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٢:٣١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٣:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٢٨:٢٧١٢:٣٢:٤١١٩:٣٧:١٧١٩:٥٧:١٨٢٣:٤٣:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٨:٠١٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٤٤٢٣:٤٣:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢٧:٠٣١٢:٣٣:٠١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤٣:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٤٣:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٣:١٧١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٣:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٧٠٥:٢٥:٥٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٢٨٢٣:٤٣:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٥:٣٤١٢:٣٣:٣٤١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٤٣:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٨٠٥:٢٥:١٦١٢:٣٣:٤٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٣:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٤:٥٩١٢:٣٣:٥٢١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٣:٢١٢٣:٤٣:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٢٣:٤٣:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٤:١٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٤٣:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٢٤:١٨١٢:٣٤:٢٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٤٣:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٤:٣٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٣٩٢٣:٤٣:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٥٠٥:٢٣:٥٩١٢:٣٤:٤٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٦:١١٢٣:٤٣:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٣:٥٢١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٤٤:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥١٠٥:٢٣:٤٦١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٧:١١٢٣:٤٤:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٥:٢٠١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٤٤:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٣:٤٠١٢:٣٥:٣٢١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٤٤:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٩٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٤٤:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٦:٠٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:١٩٢٣:٤٤:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٣:٤٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:٤١٢٣:٤٥:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٢٣:٥١١٢:٣٦:٣٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:١٠:٠١٢٣:٤٥:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١١٠٥:٢٣:٥٨١٢:٣٦:٤٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٢٠٢٣:٤٥:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٦٠٥:٢٤:٠٦١٢:٣٧:٠١١٩:٤٩:٥٩٢٠:١٠:٣٧٢٣:٤٥:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٤٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٧:١٥١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٥٣٢٣:٤٥:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٤:٢٧١٢:٣٧:٢٨١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خل قوچ علیا روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خل قوچ علیا روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خل قوچ علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خل قوچ علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خل قوچ علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خل قوچ علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خل قوچ علیا

روستای خل قوچ علیا بر روی نقشه

روستای خل قوچ علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خل قوچ علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خل قوچ علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خل قوچ علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خل قوچ علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خل قوچ علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خل قوچ علیا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خل قوچ علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خل قوچ علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خل قوچ علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خل قوچ علیا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خل قوچ علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خل قوچ علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو