جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

کاخک | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خل قوچ علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٥٥:١١

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای خل قوچ علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خل قوچ علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خل قوچ علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

مثل سوئدی
آنچه را كه یك نفر می داند هیچ كس نمی داند، ولی اگر دو نفر بدانند همه كس می داند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خل قوچ علیا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خل قوچ علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خل قوچ علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خل قوچ علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خل قوچ علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٣:٤٤١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٨:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٣:٣٥١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٣:٢٥١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٣:١٧١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٣:٠٨١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٣:٠١١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٦:١٩١٢:٣٢:٥٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٢:٤٠١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٢:٣٥١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٢:٣٠١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٢:٢٥١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٢:٢١١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٢:١٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٢:١٥١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٥:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٢:١٣١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٧:٠٥١٢:٣٢:١١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٢:١٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٥٨٢٣:٤٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٢:٠٩١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٣٤:٤٤١٢:٣٢:٠٩١٩:٣٠:٠١١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٢:١٠١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٣:١٧١٢:٣٢:١١١٩:٣١:٣١١٩:٥١:١٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٢:١٣١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٣:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣١:٥٥١٢:٣٢:١٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٤٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:١٧١٢:٣٢:١٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٢:٢٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٤:١٨٢٣:٤٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٢:٢٦١٩:٣٥:١١١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٢:٣١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٣:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خل قوچ علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خل قوچ علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خل قوچ علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خل قوچ علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خل قوچ علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خل قوچ علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خل قوچ علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خل قوچ علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خل قوچ علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خل قوچ علیا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٢:١٨١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٥٤:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٠:٥٤١٢:٤٢:١٩١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٤:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٢:٢٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤٢:١٧١٢:٤٢:٢١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٣٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٢:٥٩١٢:٤٢:٢١١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٥٤:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:٠٦٢٣:٥٤:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:١٧٢٣:٥٤:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤٢:١٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٥:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٢:١٤١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:٣٦٢٣:٥٥:١٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٢:١١١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٤٣٢٣:٥٥:١٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٥:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤١:٥٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٥٦٢٣:٥٥:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤١:٥٢١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٥:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٠:١٢١٢:٤١:٤٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٥:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤١:٣٩١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٥:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥١:٤٠١٢:٤١:٣٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٥:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤١:٢٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٥:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:٠٧١٢:٤١:١٥١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٥:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٣:٥١١٢:٤١:٠٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٥:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٣٨٢٣:٥٥:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٠:٤٥١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٥:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٣٤١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٥:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٥:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٠:١١١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٥:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٨:١٢١٢:٣٩:٥٨١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٥:٣٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٥:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٩:٣٢١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٢٦٢٣:٥٥:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٣٩:١٨١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٥:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٩:٠٣١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٥:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٨:٤٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خل قوچ علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خل قوچ علیا روستای خل قوچ علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خل قوچ علیا روستای خل قوچ علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خل قوچ علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خل قوچ علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خل قوچ علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خل قوچ علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خل قوچ علیا

روستای خل قوچ علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خل قوچ علیا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خل قوچ علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خل قوچ علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خل قوچ علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خل قوچ علیا
افق شرعی امروز فردا خل قوچ علیا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خل قوچ علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خل قوچ علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خل قوچ علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خل قوچ علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خل قوچ علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خل قوچ علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خل قوچ علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو