جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خلیفه گری

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خلیفه گری

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٨

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلیفه گری (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای خلیفه گری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خلیفه گری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلیفه گری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلیفه گری

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلیفه گری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه گری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خلیفه گری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه گری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه گری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٩:١٠١٣:١٤:١٤١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٤:٠٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٣٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٣:٢٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٢:١٨١٣:١٣:٠٧١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٢:٥٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٢:٤٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٨:٢١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٥:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٢:٢١١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٤:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٤:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٤:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:١٧١٣:١١:٥١٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٢:٠٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٠:٥١١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٣:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٩:٤٠١٣:١١:٢٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:٢١١٣:١١:١١٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٢:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٦:١٣١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢١:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢١:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢١:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:٥٧١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١١:٥٤١٣:١٠:٤٦٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١٠:٥٢١٣:١٠:٤٢٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٠:٤٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٠:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٣٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٠:٣٥٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٥٠٠:١٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه گری

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خلیفه گری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلیفه گری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه گری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خلیفه گری

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلیفه گری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه گری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خلیفه گری

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای خلیفه گری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه گری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خلیفه گری

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خلیفه گری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه گری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خلیفه گری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه گری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه گری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خلیفه گری

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٠٨١٢:٠٦:٤٩١٨:١٠:٥٣١٨:٢٩:٢٧٢٣:٢٣:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٧:٥٣٢٣:٢٣:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:٢٠٢٣:٢٣:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٤٦٢٣:٢٢:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٣٥١٢:٠٥:٢٦١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٣:١٣٢٣:٢٢:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٤١٢٣:٢٢:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:١٩١٢:٠٤:٤٥١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢١:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٨:١١١٢:٠٤:٢٥١٨:٠٠:٠٣١٨:١٨:٣٦٢٣:٢١:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٩:٠٤١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٨:٣١١٨:١٧:٠٤٢٣:٢١:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٣٣٢٣:٢١:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٠٣:٢٧١٧:٥٥:٢٨١٨:١٤:٠٢٢٣:٢٠:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:١١:٤٣١٢:٠٣:٠٨١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:٣٢٢٣:٢٠:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٢:٢٧١٨:١١:٠٢٢٣:٢٠:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٣:٣١١٢:٠٢:٣١١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٣٣٢٣:١٩:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٤:٢٥١٢:٠٢:١٣١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٩:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٥:٢٠١٢:٠١:٥٦١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٣٦٢٣:١٩:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٦:١٤١٢:٠١:٣٩١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٥:٠٨٢٣:١٩:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٠٩١٢:٠١:٢٣١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٣:٤٢٢٣:١٨:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٨:٠٥١٢:٠١:٠٧١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:١٦٢٣:١٨:٢٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٩:٠١١٢:٠٠:٥١١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٥٠٢٣:١٨:١١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:٥٧١٢:٠٠:٣٦١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٩:٢٦٢٣:١٧:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٠:٥٣١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٢٢٣:١٧:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢١:٥٠١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٦:٣٩٢٣:١٧:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٩:٥٥١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:١٧٢٣:١٧:١١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٥١١:٥٩:٤٢١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٣:٥٥٢٣:١٦:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٤٣١١:٥٩:٣٠١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:٣٥٢٣:١٦:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٤١١١:٥٩:١٨١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:١٥٢٣:١٦:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٣٩١١:٥٩:٠٧١٧:٣١:٠٣١٧:٤٩:٥٧٢٣:١٦:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٣٨١١:٥٨:٥٧١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:٤٠٢٣:١٦:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١١:٥٨:٤٧١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٢٣٢٣:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلیفه گری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه گری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلیفه گری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلیفه گری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلیفه گری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلیفه گری

روستای خلیفه گری بر روی نقشه

روستای خلیفه گری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلیفه گری
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خلیفه گری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلیفه گری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلیفه گری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا خلیفه گری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خلیفه گری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلیفه گری
افق شرعی امروز فردا خلیفه گری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خلیفه گری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خلیفه گری
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلیفه گری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو