جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلیفه گری

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خلیفه گری


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٢:١٨
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٣

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلیفه گری (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای خلیفه گری)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خلیفه گری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلیفه گری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
ما در طول عمرمان مثل بازیگرانی هستیم كه چند لحظه ای روی صحنه ظاهر می شویم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلیفه گری

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلیفه گری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه گری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلیفه گری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه گری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه گری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٢:١٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٢:٠٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:٥٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:٥٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:٤٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:١١:٣٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٤١٣:١١:٢٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٦٠٦:١٨:١٤١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٠٥١٣:١١:١١٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٥:٥٨١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢١:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:٤٢١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٤٠١٣:١٠:٤٦٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٠:٣٨١٣:١٠:٤٢٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٠:٤٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:٣٧٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٠:٣٥٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٠:٣٤٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:٣٥٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٣:١٩١٣:١٠:٣٦٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٥٠٦:٠٢:٣١١٣:١٠:٣٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٣٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٤٠٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤١:٠٤٠٠:١٨:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٣٠٦:٠٠:٥٩١٣:١٠:٤٣٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٨:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٥٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٨:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٩:٣٤١٣:١٠:٥١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٧:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٨:٥٤١٣:١٠:٥٦٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٣٥٠٠:١٧:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٨:١٦١٣:١١:٠١٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه گری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خلیفه گری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلیفه گری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه گری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خلیفه گری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٦:٥٠١٧:٣١:١٦١٧:٥١:١٤٢٣:٤٢:٠٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٥٨٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٧:٠٢١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٢:١٨٢٣:٤٢:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٢٤٠٧:٢١:٢١١٢:٢٧:١٣١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٣:٢٢٢٣:٤٢:٣٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٤٧٠٧:٢٠:٣٥١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٤:٢٧٢٣:٤٢:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٩:٤٨١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:٠٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٣:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٣:٣١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٧:١٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:٤٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٦:٢٢١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٥٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٥:٢٦١٢:٢٨:٠٩١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٠١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٨:١٤١٧:٤٢:٢٧١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:٠٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٣:٣٠١٢:٢٨:١٨١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٣:٠٢٢٣:٤٤:١٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٢:٣٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٤:٠٦٢٣:٤٤:٢٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١١:٢٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٥:١٠٢٣:٤٤:٢٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٣٢٣:٤٤:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٩:٢٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٨:١٧١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٧:١٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٠:١٠١٨:٠٩:٢٤٢٣:٤٤:٤٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٨:٢٣١٧:٥١:١٥١٨:١٠:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٨:٢١١٧:٥٢:٢٠١٨:١١:٢٩٢٣:٤٤:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٤٢١٢:٢٨:١٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٣٢٢٣:٤٤:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٥٤:٢٩١٨:١٣:٣٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:١٨١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٤:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٠٥١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٦:٣٨١٨:١٥:٣٩٢٣:٤٤:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٥٠١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:٤٠٢٣:٤٤:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٧:٣٤١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٨:٤٥١٨:١٧:٤٢٢٣:٤٤:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:١٧١٢:٢٧:٤٦١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٤٣٢٣:٤٤:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٠٠١٢:٢٧:٣٩١٨:٠٠:٥١١٨:١٩:٤٤٢٣:٤٤:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٣:٤١١٢:٢٧:٣١١٨:٠١:٥٣١٨:٢٠:٤٥٢٣:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلیفه گری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه گری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه گری

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلیفه گری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه گری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه گری

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٦:٢١١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٥٣٢٣:٤٠:١٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٥:٥٠١٢:٢٥:٣٧١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤٠:٣٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٥:١٧١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:٥٨٢٣:٤٠:٥٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٦:٠٨١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤١:١٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٦:٢٣١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٩:٠٦٢٣:٤١:٣٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٢٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٥٠:١٠٢٣:٤١:٥٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٦:٥٠١٧:٣١:١٦١٧:٥١:١٤٢٣:٤٢:٠٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٨٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٧:٠٢١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٢:١٨٢٣:٤٢:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٤٠٧:٢١:٢١١٢:٢٧:١٣١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٣:٢٢٢٣:٤٢:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:٢٠:٣٥١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٤:٢٧٢٣:٤٢:٥٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٩:٤٨١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:٠٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٣:١٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٣:٣١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٧:١٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:٤٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٦:٢٢١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٥٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٥:٢٦١٢:٢٨:٠٩١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٠١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٨:١٤١٧:٤٢:٢٧١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:٠٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٣:٣٠١٢:٢٨:١٨١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٣:٠٢٢٣:٤٤:١٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٢:٣٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٤:٠٦٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١١:٢٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٥:١٠٢٣:٤٤:٢٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٣٢٣:٤٤:٣٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٩:٢٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٣٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٨:١٧١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:٤١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٧:١٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٠:١٠١٨:٠٩:٢٤٢٣:٤٤:٤٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٨:٢٣١٧:٥١:١٥١٨:١٠:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٨:٢١١٧:٥٢:٢٠١٨:١١:٢٩٢٣:٤٤:٤٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٤٢١٢:٢٨:١٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٣٢٢٣:٤٤:٤٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٥٤:٢٩١٨:١٣:٣٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:١٨١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٤:٤٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٠٥١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٦:٣٨١٨:١٥:٣٩٢٣:٤٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلیفه گری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه گری روستای خلیفه گری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلیفه گری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه گری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلیفه گری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلیفه گری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلیفه گری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلیفه گری

روستای خلیفه گری بر روی نقشه

روستای خلیفه گری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلیفه گری
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خلیفه گری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلیفه گری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلیفه گری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خلیفه گری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلیفه گری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ خلیفه گری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلیفه گری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلیفه گری
زمان پخش اذان زنده به افق خلیفه گری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلیفه گری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلیفه گری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه گری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو