جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلیفه کندی

کرانی | بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز خلیفه کندی


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٤:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلیفه کندی (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای خلیفه کندی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خلیفه کندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلیفه کندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

موریس مترلینگ
ما هیچ دلیلی در دست نداریم كه بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منكر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد كه در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی كنند و بلكه زندگی فكری آنها از ما بالاتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلیفه کندی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلیفه کندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه کندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلیفه کندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلیفه کندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه کندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣١:٥٣١٣:١٧:١٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٧:١٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٧:٠١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٧:١٦١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٦:٣١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٦:١٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢١:٥٤١٣:١٦:١٤٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٩:٥٤١٣:١٦:٠٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٨:٥٦١٣:١٦:٠٢٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٧:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٧:٥٩١٣:١٥:٥٩٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٦:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٧:٠٤١٣:١٥:٥٧٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٦:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٦:٠٩١٣:١٥:٥٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٦:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٥:١٧١٣:١٥:٥٤٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٦:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٤:٢٥١٣:١٥:٥٤٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٣:٣٥١٣:١٥:٥٤٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٥:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٢:٤٧١٣:١٥:٥٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٢:٠٠١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١١:١٥١٣:١٥:٥٨٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٣٤٠٠:٢٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٠:٣١١٣:١٦:٠٠٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٢٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٦:٠٣٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٦٠٠:٢٥:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٢٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٦:١١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٧:٥١١٣:١٦:١٥٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٧:١٥١٣:١٦:٢١٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٢١٠٠:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلیفه کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلیفه کندی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خلیفه کندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلیفه کندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه کندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خلیفه کندی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلیفه کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خلیفه کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خلیفه کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلیفه کندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه کندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه کندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلیفه کندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلیفه کندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه کندی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٧:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٢:٠١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٤٠٠:٣٧:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٤:٥٦١٣:٢١:٤٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٥١٠٠:٣٦:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٥:٤٣١٣:٢١:٢٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٦:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٦:٣١١٣:٢١:١١١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٦:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٣٩٠٠:٣٦:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٠:٣٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:١٤٠٠:٣٦:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٨:٥٤١٣:٢٠:١٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٦:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٩:٤١١٣:١٩:٥٩١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:٣٥:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٥٠:٢٩١٣:١٩:٤١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٥:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥١:١٦١٣:١٩:٢٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٥:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٢:٠٣١٣:١٩:٠٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٥:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٢:٥١١٣:١٨:٤٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:٣٥:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٣:٣٨١٣:١٨:٢٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠٣٠٠:٣٤:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٤:٢٥١٣:١٨:٠٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٣٤:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٥:١٢١٣:١٧:٤٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٠٥٠٠:٣٤:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٧:٢٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٣٥٠٠:٣٤:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٧:٠١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٠٥٠٠:٣٣:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٦:٤٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٨:١٩١٣:١٦:١٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٠٥٠٠:٣٣:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٩:٠٦١٣:١٥:٥٨١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٥٠٠:٣٣:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٩:٥٣١٣:١٥:٣٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٠:٣٩١٣:١٥:١٥١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٢:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٤:٥٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٢:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٢:١٣١٣:١٤:٣٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣١:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٤:١١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:٠١٠٠:٣١:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٣:٤٧١٣:١٣:٤٩١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٣١٠٠:٣١:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٤:٣٤١٣:١٣:٢٨١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٠٠٠٠:٣١:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٥:٢٢١٣:١٣:٠٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٢٩٠٠:٣٠:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٢:٤٥١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٥٩٠٠:٠٠:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٥٧١٢:١٢:٢٤١٨:١٧:١٦١٨:٣٥:٢٩٢٣:٣٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلیفه کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه کندی روستای خلیفه کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلیفه کندی روستای خلیفه کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلیفه کندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلیفه کندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلیفه کندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلیفه کندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلیفه کندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلیفه کندی

روستای خلیفه کندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه کندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه کندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلیفه کندی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خلیفه کندی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای خلیفه کندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلیفه کندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلیفه کندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه کندی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلیفه کندی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خلیفه کندی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خلیفه کندی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلیفه کندی
جدول اوقات شرعی امروز فردا خلیفه کندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلیفه کندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خلیفه کندی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلیفه کندی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلیفه کندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو