جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خلیفان

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز خلیفان


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:١١
اذان ظهر: ١٣:٣٠:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خلیفان (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر خلیفان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خلیفان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خلیفان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

فلورانس اسكاول شین
زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خلیفان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خلیفان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلیفان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خلیفان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلیفان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلیفان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٤٠:١٠١٣:٢٤:٤٦٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٤:٢٧٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٤:١٨٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢٤:١٠٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢٤:٠٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٣:١٣١٣:٢٣:٥٥٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١١٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣١:٠٣١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣٥:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٣:٣١٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٥:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٧:٥٦١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٤:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:١٧٠٠:٣٤:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢٣:١٩٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:١٢٠٠:٣٤:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٣:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٣:١١٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٣:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٣:١١٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٨:١٤١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣٢:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:٤٤٠٠:٣٢:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٩٠٦:١٥:٢٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٢:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٣٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢١٠٦:١٤:١٣١٣:٢٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:١٢٠٠:٣١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلیفان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلیفان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلیفان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلیفان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خلیفان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلیفان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلیفان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خلیفان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٢٣١٣:٣٢:٢٥١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٤٩:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٩:٥٥١٣:٣٢:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٤٨:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٨:٢٧١٣:٣١:٤٩١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٤٨:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:١٣٠٧:١٧:٠٠١٣:٣١:٣١١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:٤٨:٠٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٣٢١٣:٣١:١٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٤٧:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٤:٠٥١٣:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٤٧:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٢١٠٧:١٢:٣٨١٣:٣٠:٣٧١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٤٦:٥٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١١:١١١٣:٣٠:١٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٤٦:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٩:٤٤١٣:٣٠:٠٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٤٦:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٨:١٨١٣:٢٩:٤٤١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٤٥:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٦:٥٢١٣:٢٩:٢٧١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١١٠٠:٤٥:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٥:٢٦١٣:٢٩:١٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤٥:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٤:٠١١٣:٢٨:٥٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٤٤:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٢:٣٦١٣:٢٨:٣٦١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥١٠٠:٤٤:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠١:١٢١٣:٢٨:٢٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤٣:٥١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٤٨١٣:٢٨:٠٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٤٣:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢٧:٤٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣١٠٠:٤٣:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٧:٠٢١٣:٢٧:٣٢١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٥٠٠:٤٢:٤٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٧:١٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:١٩٠٠:٤٢:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٧:٠٢٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:١٣٠٠:٤١:٥٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٢:٥٧١٣:٢٦:٤٨٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤١:٣٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥١:٣٧١٣:٢٦:٣٤٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤١:١٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٦:٢٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٤٠:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٦:٠٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٤٠:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٧:٤١١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٤٠:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٥:٤١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٩:٤٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٩:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٩:٠٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٨:٤٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٣٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر خلیفان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خلیفان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خلیفان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خلیفان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلیفان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خلیفان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلیفان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلیفان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خلیفان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:١١١٢:٣٤:١٣١٨:٣٨:٥٠١٨:٥٧:٠٦٠٠:٢١:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٢٨:٤٣١٣:٣٣:٥٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٩٠٠:٥١:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٢٣٠٧:٢٧:١٥١٣:٣٣:٣٧١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٥٢٠٠:٥٠:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٨٠٧:٢٥:٤٧١٣:٣٣:١٩١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٤٥٠٠:٥٠:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٤:١٩١٣:٣٣:٠١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٤٩:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٢:٥١١٣:٣٢:٤٣١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٠٠٠:٤٩:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٢٣١٣:٣٢:٢٥١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٤٩:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٩:٥٥١٣:٣٢:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٤٨:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٨:٢٧١٣:٣١:٤٩١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٤٨:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٣٠٧:١٧:٠٠١٣:٣١:٣١١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:٤٨:٠٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٣٢١٣:٣١:١٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٤٧:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٤:٠٥١٣:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٤٧:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢١٠٧:١٢:٣٨١٣:٣٠:٣٧١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٤٦:٥٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١١:١١١٣:٣٠:١٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٤٦:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٩:٤٤١٣:٣٠:٠٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٤٦:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٨:١٨١٣:٢٩:٤٤١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٤٥:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٦:٥٢١٣:٢٩:٢٧١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١١٠٠:٤٥:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٥:٢٦١٣:٢٩:١٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤٥:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٤:٠١١٣:٢٨:٥٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٤٤:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٢:٣٦١٣:٢٨:٣٦١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥١٠٠:٤٤:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠١:١٢١٣:٢٨:٢٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤٣:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٤٨١٣:٢٨:٠٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٤٣:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢٧:٤٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣١٠٠:٤٣:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٧:٠٢١٣:٢٧:٣٢١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٥٠٠:٤٢:٤٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٧:١٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:١٩٠٠:٤٢:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٧:٠٢٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:١٣٠٠:٤١:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٢:٥٧١٣:٢٦:٤٨٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤١:٣٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥١:٣٧١٣:٢٦:٣٤٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤١:١٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٦:٢٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٤٠:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٦:٠٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٤٠:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٧:٤١١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٤٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خلیفان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خلیفان شهر خلیفان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خلیفان شهر خلیفان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خلیفان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلیفان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خلیفان

شهر خلیفان در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی واقع شده‌است و جمعیت شهر خلیفان شهرستان مهاباد در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۸۰۶ نفر بوده است. با تبدیل خلیفان به شهر تعداد شهرهای استان آذربایجان غربی هم اکنون به ۴۲ شهر رسیده است

شهر خلیفان در ویکیپدیا

شهر خلیفان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خلیفان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خلیفان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خلیفان بر روی نقشه

شهر خلیفان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خلیفان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خلیفان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خلیفان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خلیفان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر خلیفان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خلیفان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خلیفان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خلیفان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلیفان
افق شرعی امروز فردا خلیفان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلیفان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلیفان
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلیفان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خلیفان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خلیفان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلیفان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خلیفان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو