جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلور

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خلور


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤٥:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای خلور)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلور

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:١٦١٢:٥١:٢٥١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:١٥٠٠:١٠:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٨:٢٣١٢:٥١:١٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥١٠٠:١٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:٣١١٢:٥١:٠٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٦٠٠:٠٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٤:١٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١١:٤٩١٢:٥٠:١٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٠٤١٢:٥٠:١١١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٧٠٠:٠٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٧:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٧:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٥٦١٢:٤٩:٥٩١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٧:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:١٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٧:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٧:٣٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٩:٥١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٧:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٩:٥١١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٠٩١٢:٤٩:٥١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٩:٥١١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠١:٤١١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:١٦١٢:٥٠:١٢١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خلور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خلور

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خلور

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٦:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٢:١٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٦:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٧:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٧:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٧:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٩٠٠:١٧:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٧:٣١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٣٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٣٠٠:١٧:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٨:١١١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٧:٣٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٧:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:١٥١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٧:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٧:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٩:١٣١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:١٩٠٠:١٧:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٧:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٧:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٧:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥١:٥٢٠٠:١٧:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٧:٢٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٨:١٥١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٧:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٧:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:١١٠٠:١٧:٠٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:١٤٠٠:١٧:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:١٥٠٠:١٦:٥٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٧:١٣١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:١٦٠٠:١٦:٤٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٦:٢٦١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:١٦٠٠:١٦:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:١٦٠٠:١٦:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:١٥٠٠:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خلور روستای خلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خلور روستای خلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلور

روستای خلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلور
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خلور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلور
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خلور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خلور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خلور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو