جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلف دزجا

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خلف دزجا


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلف دزجا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای خلف دزجا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خلف دزجا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلف دزجا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
علم، راه پوزش را بر كسانی كه می‌خواهند بر جهل خود اصرار بورزند و علت برای آن می‌آورند، بسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلف دزجا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلف دزجا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف دزجا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلف دزجا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف دزجا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلف دزجا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠١:٢٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١١٠٠:١٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١١٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:١١:١٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٩:٥١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤١٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٥٠٠:١٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٩:٥١١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلف دزجا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خلف دزجا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلف دزجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف دزجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای خلف دزجا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلف دزجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف دزجا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خلف دزجا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلف دزجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف دزجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خلف دزجا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٦:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٦:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٦:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٦:٠١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٧:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٦:١٤٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٧:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٧:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٧:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠٦:٥١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٨:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٨:١٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٨:٣٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:٤٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٩:١٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:١٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٩:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٠:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٠:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٦:١١١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٦٠٠:٢١:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٩:١١٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢١:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٩:١٨٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢١:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٢:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٢:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٢:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٠:١٣١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٢:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٣:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خلف دزجا روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای خلف دزجا روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلف دزجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف دزجا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خلف دزجا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلف دزجا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلف دزجا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلف دزجا

روستای خلف دزجا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلف دزجا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای خلف دزجا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای خلف دزجا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلف دزجا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلف دزجا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خلف دزجا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلف دزجا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلف دزجا
جدول اوقات شرعی امروز فردا خلف دزجا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلف دزجا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلف دزجا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا خلف دزجا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلف دزجا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو