جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خلف دزجا

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خلف دزجا


اذان صبح: ٠٤:٢١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلف دزجا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای خلف دزجا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خلف دزجا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلف دزجا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

لارشفوكولد
بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند كه می ترسند روزی به آنها ستم شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلف دزجا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلف دزجا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف دزجا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خلف دزجا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف دزجا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلف دزجا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٣:٤٢١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٣:١٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١٠٠٠:٢٠:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:١٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٠:١١١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٢:٢١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٩:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٨:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠١:٤٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:١٧٠٠:١٨:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠١:٣٤١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠١٠٠:١٨:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠١:٢٤١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠١:١٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢١:٣٦١٣:٠١:٠٤١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٤٠٠:١٧:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٦:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٥:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٥:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:١٨١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١١:٢٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٥١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلف دزجا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خلف دزجا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلف دزجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف دزجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خلف دزجا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلف دزجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف دزجا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خلف دزجا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف دزجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف دزجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خلف دزجا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٣:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٦٠٠:١٣:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٣:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٣:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٥٠٠:١٣:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٣:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٣:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٣١١٣:٠١:١٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٣:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:١٥١٣:٠١:٢١٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٣:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٣:١٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٣:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٣:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٣:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٣:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٤:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٤:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٤:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٤:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١١٠٠:١٤:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٤:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٥:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٣٠٠:١٥:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٥:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خلف دزجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خلف دزجا روستای خلف دزجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خلف دزجا روستای خلف دزجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلف دزجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف دزجا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلف دزجا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلف دزجا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلف دزجا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلف دزجا

روستای خلف دزجا بر روی نقشه

روستای خلف دزجا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلف دزجا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خلف دزجا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خلف دزجا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلف دزجا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلف دزجا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خلف دزجا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلف دزجا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلف دزجا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلف دزجا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خلف دزجا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلف دزجا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خلف دزجا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلف دزجا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلف دزجا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو