جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خلف آباد

سررود جنوبی | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز خلف آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٢٥

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلف آباد (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای خلف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خلف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
‌خوبی دنیا و آخرت با علم، و بدی دنیا و آخرت با نادانی،‌ همراه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خلف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خلف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٧:٢٨١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٣:٤٢١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٤٠٠:٢٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢١:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٣:١٤١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢١:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٠٥٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:٢٠:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٢:١١١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠١:٥٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٣١٠٠:١٩:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٠١:٤٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٥:٤١١٣:٠١:٣٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:١٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٢٨١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠١:١٨١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢١:٤٨١٣:٠١:٠١١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤١٠٠:١٧:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٧:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٨:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٣:١٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١١٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خلف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خلف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خلف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خلف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خلف آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خلف آباد روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خلف آباد روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خلف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خلف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خلف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٧:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠١:٥١١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٧:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٨:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٨:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٨:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٨:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٩:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٩:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٧:١٤٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٩:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٩:٥٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٠:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٨:١١٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٠:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٨:٢١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢١:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢١:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢١:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢١:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٢:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٢:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٢:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٢:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٣:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:٣١١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٣:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٣:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٣:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٣:٤٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٤:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٤:٢٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٤:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خلف آباد روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خلف آباد روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلف آباد

روستای خلف آباد بر روی نقشه

روستای خلف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خلف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خلف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق خلف آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خلف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خلف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خلف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو