جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلف آباد

سررود جنوبی | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز خلف آباد


اذان صبح: ٠٥:١١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلف آباد (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای خلف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خلف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ریچارد باخ
همیشه مختاری كه باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلف آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠١:٣٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠١:٢٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١١٠٠:١٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢١:٣٥١٣:٠١:٠٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٦:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٥:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١١:٣٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلف آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خلف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خلف آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلف آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٤:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٤:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٤:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٥:١٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٤:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٥:٠١١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٣:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٤١١٣:٠٤:٢٥١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٣٩:١٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٣:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٩:٤٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٤١٠٠:٢٣:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٠:٢٤١٣:٠٣:٢٩١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٢٧٠٠:٢٢:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠٣:١٠١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٢٢:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤١:٣٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢٢:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤٣٠٠:٢٢:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠٢:١٠١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٢٨٠٠:٢١:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٣:١٣١٣:٠١:٥٠١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:١٢٠٠:٢١:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٣:٤٦١٣:٠١:٢٩١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠١:٠٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:٤٠٠٠:٢١:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٠:٤٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٢٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٠:٢٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٠٧٠٠:٢٠:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٠:٠٥١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٦:٣٤١٢:٥٩:٤٤١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٩:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٤٧:٠٧١٢:٥٩:٢٣١٩:١١:١٠١٩:٢٨:١٧٠٠:١٩:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٤٧:٤٠١٢:٥٩:٠١١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٩:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٤٨:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٥:٤٢٠٠:١٩:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٤٨:٤٧١٢:٥٨:١٨١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٨:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٤٩:٢١١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٠٨٠٠:١٨:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٤٩:٥٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٠٤:٤٨١٩:٢١:٥١٠٠:١٨:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٠:٢٨١٢:٥٧:١٤١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٣٤٠٠:١٧:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥١:٠٢١٢:٥٦:٥٢١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:١٧٢٣:٤٧:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥١:٣٦١١:٥٦:٣١١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٠١٢٣:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلف آباد روستای خلف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خلف آباد روستای خلف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلف آباد

روستای خلف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلف آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خلف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خلف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلف آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خلف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو