جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خلخال

خلخال | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز خلخال


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٠
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٠٨

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خلخال (شهرستان خلخال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر خلخال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر خلخال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خلخال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان روستان
من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی، از آن بهشت بیرون می روم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خلخال

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خلخال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلخال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خلخال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلخال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلخال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٦:١٣١٣:١٣:٣٨٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢١:٢٥١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٠:١٥١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٩:٠٧١٣:١٢:٥١٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٨:٠٠١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٣:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٦:٥٤١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٣:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٥:٤٩١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٢٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٣:٤٤١٣:١٢:٢٥٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:٢٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٢:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٥٠٦:١١:٤٣١٣:١٢:١٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٢:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٢:١٧٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢١:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٢:١٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢١:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٢:١٤٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢١:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٢:١٤٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٠:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٦:١٦١٣:١٢:١٤٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٢:١٦٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٢:١٧٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤١:١٦٠٠:٢٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٢:٢٠٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٢:١٠٠٠:٢٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١١٠٦:٠٣:٠٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٤٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٥٨٠٦:٠١:٤٤١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٣:١٢:٣٥٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٥:٣٩٠٠:١٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٣٠٠٠:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلخال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر خلخال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خلخال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلخال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر خلخال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خلخال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلخال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر خلخال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر خلخال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلخال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر خلخال

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣١٠٥:٥٤:٤٨١٣:١٧:٤٨٢٠:٤٠:٤٩٢١:٠٢:٤٨٠٠:٢١:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٥٥:٠٢١٣:١٨:٠١٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٢:٥٨٠٠:٢٢:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٥٥:١٨١٣:١٨:١٤٢٠:٤١:٠٨٢١:٠٣:٠٦٠٠:٢٢:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٥٥:٣٦١٣:١٨:٢٧٢٠:٤١:١٥٢١:٠٣:١٣٠٠:٢٢:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٥٥:٥٥١٣:١٨:٤٠٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٣:١٨٠٠:٢٢:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٥٦:١٥١٣:١٨:٥٢٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:٢٠٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٥٦:٣٧١٣:١٩:٠٥٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٣:٢١٠٠:٢٣:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٥٧:٠١١٣:١٩:١٧٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٣:٢٠٠٠:٢٣:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٩:٢٩٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:١٧٠٠:٢٣:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٩:٤١٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٣:١٢٠٠:٢٤:١٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٥٨:٢٠١٣:١٩:٥٣٢٠:٤١:١٥٢١:٠٣:٠٦٠٠:٢٤:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٨:٤٩١٣:٢٠:٠٤٢٠:٤١:٠٨٢١:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٩:١٩١٣:٢٠:١٥٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٢:٤٦٠٠:٢٥:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٥٩:٥٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٢:٣٤٠٠:٢٥:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٥٠٦:٠٠:٢٣١٣:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠٢:١٩٠٠:٢٥:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٦:٠٠:٥٦١٣:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٢١٢١:٠٢:٠٢٠٠:٢٥:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٦:٠١:٣١١٣:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠١:٤٤٠٠:٢٦:١٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠١:٢٣٠٠:٢٦:٣٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢١٠٦:٠٢:٤٤١٣:٢١:١٤٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠١:٠١٠٠:٢٦:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٢١:٢٢٢٠:٣٩:٠٤٢١:٠٠:٣٦٠٠:٢٧:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٣٨:٤٠٢١:٠٠:١٠٠٠:٢٧:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٣٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٤٢٠٠:٢٧:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٦:٠٥:٢٠١٣:٢١:٤٤٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٩:١٢٠٠:٢٨:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٦:٠١١٣:٢١:٥٠٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٢٨:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٦:٤٣١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٧:٢٦١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٨:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٨:٠٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٢٩:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:١٣٠٠:٢٩:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٩:٣٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٣٢٠٠:٢٩:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٢٩:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٦:١١:١٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٣:٠٤٢٠:٥٤:٠٥٠٠:٣٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر خلخال شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر خلخال شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خلخال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلخال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر خلخال

خَلخال، یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال است

شهر خلخال در ویکیپدیا

شهر خلخال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خلخال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خلخال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خلخال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خلخال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خلخال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خلخال
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر خلخال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر خلخال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خلخال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خلخال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خلخال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خلخال
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ خلخال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلخال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلخال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلخال دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ خلخال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلخال
جدول اوقات شرعی امروز فردا خلخال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خلخال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو