جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خلخال

خلخال | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز خلخال


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خلخال (شهرستان خلخال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر خلخال)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خلخال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خلخال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
برای چیرگی، راه و روشهای بسیار هست: در پی راه و روش خویش باش!

اوقات شرعی ماه جاری شهر خلخال

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خلخال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلخال ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خلخال (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خلخال ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلخال ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٦:٠٨١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٠:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤١:٠٣١٣:١٥:٥٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٥:٤٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٨:١٧١٣:١٥:٢٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٥:١٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٨:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٤:٥٩١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٤:١٤١٣:١٤:٤٧١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٤:٣٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣١:٣٦١٣:١٤:٢٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٧:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٣٠:١٨١٣:١٤:١١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٦:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٤:٠٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١١٠٠:٢٦:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٦:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٤٠٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٥:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٣:٢١٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٥:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٣:١٣٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٤:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢١:٤١١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٠:٣١١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٢:٥١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٨:١٥١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٣:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٦:٠٤١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٥:٠٠١٣:١٢:٢٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٣:٥٨١٣:١٢:٢٥٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٢٢٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٢:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:١١:٥٧١٣:١٢:١٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٢٠٦:١٠:٥٩١٣:١٢:١٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢١:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٠:٠٢١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢١:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٢:١٤٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلخال

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خلخال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خلخال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلخال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خلخال

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خلخال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلخال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خلخال

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خلخال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خلخال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خلخال

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٦:٠١:٤٤١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٩:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٣:١٢:٣٥٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٥:٣٩٠٠:١٩:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٣٠٠٠:١٩:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٩:٥٠١٣:١٢:٤٦٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:٢٠٠٠:١٩:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٩:١٥١٣:١٢:٥٢٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٨:٠٩٠٠:١٩:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٨:٤٢١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٧:٣٨٢٠:٤٨:٥٧٠٠:١٩:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٨:١١١٣:١٣:٠٦٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:٤٥٠٠:١٩:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٥٠٥:٥٧:٤٢١٣:١٣:١٣٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٥٠:٣١٠٠:١٩:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٥٧:١٤١٣:١٣:٢١٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥١:١٧٠٠:١٩:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٦:٤٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥٢:٠١٠٠:١٩:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٥٦:٢٤١٣:١٣:٣٨٢٠:٣١:١٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:١٩:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٦:٠١١٣:١٣:٤٧٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٣:٢٧٠٠:١٩:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٥:٤٠١٣:١٣:٥٧٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٤:٠٨٠٠:١٩:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٥٥:٢٢١٣:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٤:٤٨٠٠:١٩:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٥٥:٠٤١٣:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٥:٢٧٠٠:١٩:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٥٤:٤٩١٣:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٦:٠٥٠٠:١٩:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٥٤:٣٥١٣:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٦:٤١٠٠:١٩:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٥٤:٢٤١٣:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٧:١٦٠٠:١٩:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٥٤:١٤١٣:١٥:٠١٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٧:٤٩٠٠:١٩:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٥٤:٠٥١٣:١٥:١٢٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٨:٢٢٠٠:١٩:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٥٢٠٠:١٩:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٥٣:٥٤١٣:١٥:٣٦٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٩:٢١٠٠:١٩:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٥:٤٩٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٠٠٥:٥٣:٥٠١٣:١٦:٠١٢٠:٣٨:٢٠٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٠:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٥٣:٥١١٣:١٦:١٤٢٠:٣٨:٤٣٢١:٠٠:٤٠٠٠:٢٠:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:٥٣:٥٤١٣:١٦:٢٧٢٠:٣٩:٠٥٢١:٠١:٠٣٠٠:٢٠:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٥٣:٥٨١٣:١٦:٤٠٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠١:٢٤٠٠:٢٠:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٧٠٥:٥٤:٠٤١٣:١٦:٥٣٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠١:٤٤٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٥٤:١١١٣:١٧:٠٦٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٢:٠٢٠٠:٢١:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٥٤:٢١١٣:١٧:١٩٢٠:٤٠:١٩٢١:٠٢:١٨٠٠:٢١:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٥٤:٣٢١٣:١٧:٣٢٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠٢:٣٣٠٠:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خلخال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خلخال شهر خلخال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خلخال شهر خلخال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خلخال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خلخال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خلخال

خَلخال، یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال است

شهر خلخال در ویکیپدیا

شهر خلخال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خلخال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خلخال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خلخال بر روی نقشه

شهر خلخال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خلخال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خلخال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خلخال
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خلخال + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خلخال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خلخال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خلخال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خلخال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خلخال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلخال
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلخال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خلخال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلخال
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خلخال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلخال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق خلخال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خلخال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو