جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلج محله

چلوند | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خلج محله


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلج محله (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای خلج محله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خلج محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلج محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سندبرگ
هر فرزندی، نشان دهنده‌ی باور خداوند است كه زندگی باید همچنان جریان داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلج محله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلج محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلج محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلج محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلج محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلج محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢١:١٣١٣:١١:٥٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٩٠٦:١٨:٤٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٣٧١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٦:٢٧١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٥:١٨١٣:١١:٢١٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٤:١١١٣:١١:١٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢١:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٣:٠٥١٣:١١:١١٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٠:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٢:٠٠١٣:١١:٠٦٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٠:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٠٢٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:٥٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٥٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:١١٠٠:١٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٥٤٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٩:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٠٥٠٠:١٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٢٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٩٠٠:١٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٣:١٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٧٠٦:٠٢:٢٦١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥١٠٦:٠١:٣٧١٣:١٠:٥٤٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٨٠٦:٠٠:٤٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٧:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٦٠٦:٠٠:٠٤١٣:١١:٠٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣٨٠٠:١٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٩:١٩١٣:١١:٠٣٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٤:٣٢٠٠:١٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٧٠٥:٥٨:٣٧١٣:١١:٠٧٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠١٠٥:٥٧:٥٦١٣:١١:١٢٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:١٨٠٠:١٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٧:١٧١٣:١١:١٧٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:١٠٠٠:١٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلج محله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خلج محله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خلج محله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٥:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٩:٤٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٥:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٩:٢٨١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٩:١٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٨:٥٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٣٤:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٢٢٠٧:٠٠:٤٨١٣:١٨:٣٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥٣٠٠:٣٣:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٩:١٦١٣:١٨:١٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٣:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٧:٤٤١٣:١٧:٥٩١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:٣٣:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٦:١٣١٣:١٧:٤١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٣٢:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٧:٢٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٢:١٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٣:١٢١٣:١٧:٠٦١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٥٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٥١:٤١١٣:١٦:٤٩١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣١:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٥٠:١١١٣:١٦:٣٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣١:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٨:٤٢١٣:١٦:١٦١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣٠:٣٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٧:١٣١٣:١٥:٥٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٣٠:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٥:٤٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٩:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٤:١٧١٣:١٥:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٩:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٥:١٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٩:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤١:٢٣١٣:١٤:٥٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٨:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٤:٤٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:١٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٨:٣١١٣:١٤:٢٧١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٥١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:١٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٢٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٤:١٩١٣:١٣:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٦:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٣٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٦:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣١:٣٥١٣:١٣:٢١١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٣٠:١٤١٣:١٣:٠٩١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٥:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٢:٥٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٢:٤٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٤:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٦:١٦١٣:١٢:٣٥١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خلج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خلج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلج محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خلج محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خلج محله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٧:٤٥١٢:٢١:٥٢١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٥:٢٠٠٠:٠٧:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٦:١٢١٣:٢١:٣٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:١٨٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٤:٤٠١٣:٢١:١٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:١٥٠٠:٣٧:١٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٣:٠٧١٣:٢٠:٥٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:١٣٠٠:٣٦:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٦٠٧:١١:٣٤١٣:٢٠:٤٠١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٦:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٥٠٧:١٠:٠٢١٣:٢٠:٢٢١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٦:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٥:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٩:٤٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٥:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٩:٢٨١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٩:١٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٤:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٨:٥٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٣٤:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٧:٠٠:٤٨١٣:١٨:٣٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥٣٠٠:٣٣:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٩:١٦١٣:١٨:١٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٣:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٧:٤٤١٣:١٧:٥٩١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:٣٣:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٦:١٣١٣:١٧:٤١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٣٢:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٧:٢٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٢:١٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٣:١٢١٣:١٧:٠٦١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٥٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٥١:٤١١٣:١٦:٤٩١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣١:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٥٠:١١١٣:١٦:٣٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣١:٠١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٨:٤٢١٣:١٦:١٦١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣٠:٣٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٧:١٣١٣:١٥:٥٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٣٠:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٥:٤٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٤:١٧١٣:١٥:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٩:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٥:١٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٩:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤١:٢٣١٣:١٤:٥٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٨:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٤:٤٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:١٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٨:٣١١٣:١٤:٢٧١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٥١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:١٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٤:١٩١٣:١٣:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٦:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٣٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٦:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خلج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خلج محله روستای خلج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خلج محله روستای خلج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلج محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلج محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلج محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلج محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلج محله

روستای خلج محله بر روی نقشه

روستای خلج محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلج محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلج محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلج محله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خلج محله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای خلج محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلج محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلج محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلج محله رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خلج محله
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خلج محله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خلج محله
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلج محله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلج محله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلج محله دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خلج محله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلج محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلج محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو