جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلج عجم

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز خلج عجم


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٦:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣١:٠٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلج عجم (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای خلج عجم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خلج عجم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلج عجم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلج عجم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلج عجم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلج عجم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلج عجم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلج عجم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلج عجم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٨:٣٤٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٨:٢٥٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٣٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٣٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٣٢:٢١١٣:٢٨:١١٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٣٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٣١:٠٨١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٢٠٠٠:٣٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٩٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٢١٠٠:٣٥:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٢٣:١٨١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٨٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٥:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٢١:١٦١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٣٤:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٣٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٨:٢٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٢١٠٠:٣٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٧:٢٩٢٠:٣٨:٥٣٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:١٦٠٠:٣٣:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:٤٠٢١:٠٢:١٤٠٠:٣٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤١:٣٤٢١:٠٣:١٠٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٠٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٧:٤٠٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٤:٠٦٠٠:٣٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢٨٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٧:٤٤٢٠:٤٣:١٨٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٢:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:١٨٠٦:١١:٥٦١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤٤:٠٩٢١:٠٥:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٩٠٦:١١:١٥١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٥:٠٠٢١:٠٦:٥٠٠٠:٣٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٠٣٠٦:١٠:٣٥١٣:٢٧:٥٩٢٠:٤٥:٤٩٢١:٠٧:٤٣٠٠:٣٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلج عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلج عجم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خلج عجم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خلج عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلج عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خلج عجم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلج عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خلج عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خلج عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلج عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلج عجم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خلج عجم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلج عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلج عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خلج عجم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٨:٣٣١٢:١٥:٢٧١٧:٤١:٤٩١٨:٠١:١٣٢٣:٣١:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٩:٣٧١٢:١٥:١٩١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٩:٥٦٢٣:٣١:٢٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:٤١١٢:١٥:١٢١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٣٩٢٣:٣١:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥١:٤٥١٢:١٥:٠٥١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٢٤٢٣:٣١:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٢:٥٠١٢:١٤:٥٩١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٦:١٠٢٣:٣٠:٥٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٣:٥٥١٢:١٤:٥٤١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٤:٥٧٢٣:٣٠:٥٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٥:٠٠١٢:١٤:٥٠١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٠:٤٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٦:٠٦١٢:١٤:٤٦١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:٣٥٢٣:٣٠:٣٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٧:١٢١٢:١٤:٤٣١٧:٣١:٤٤١٧:٥١:٢٦٢٣:٣٠:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٨:١٨١٢:١٤:٤١١٧:٣٠:٣٤١٧:٥٠:١٩٢٣:٣٠:٢٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٩:٢٤١٢:١٤:٣٩١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٩:١٣٢٣:٣٠:١٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٧:٠٠:٣١١٢:١٤:٣٩١٧:٢٨:١٧١٧:٤٨:٠٨٢٣:٣٠:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٧:٠١:٣٨١٢:١٤:٣٩١٧:٢٧:١٢١٧:٤٧:٠٥٢٣:٣٠:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٢:٤٤١٢:١٤:٤٠١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٦:٠٣٢٣:٣٠:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٣:٥١١٢:١٤:٤٢١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٥:٠٣٢٣:٣٠:٠٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٤:٥٩١٢:١٤:٤٤١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٤:٠٤٢٣:٣٠:٠٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٤:٤٨١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٣:٠٧٢٣:٣٠:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٧:١٣١٢:١٤:٥٢١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٢:١١٢٣:٣٠:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٨:٢٠١٢:١٤:٥٧١٧:٢١:٠٨١٧:٤١:١٨٢٣:٣٠:٠٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٩:٢٨١٢:١٥:٠٣١٧:٢٠:١٣١٧:٤٠:٢٦٢٣:٣٠:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:١٠:٣٥١٢:١٥:١٠١٧:١٩:١٩١٧:٣٩:٣٥٢٣:٣٠:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٤٠٧:١١:٤٢١٢:١٥:١٨١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٤٦٢٣:٣٠:١٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:١٢:٥٠١٢:١٥:٢٦١٧:١٧:٣٨١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٠:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٣:٥٧١٢:١٥:٣٥١٧:١٦:٥٠١٧:٣٧:١٥٢٣:٣٠:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٥:٠٤١٢:١٥:٤٦١٧:١٦:٠٤١٧:٣٦:٣١٢٣:٣٠:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١٦:١١١٢:١٥:٥٧١٧:١٥:٢٠١٧:٣٥:٥٠٢٣:٣٠:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١٧:١٨١٢:١٦:٠٩١٧:١٤:٣٧١٧:٣٥:١٠٢٣:٣٠:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٨:٢٤١٢:١٦:٢١١٧:١٣:٥٧١٧:٣٤:٣٣٢٣:٣٠:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٩:٣٠١٢:١٦:٣٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٣:٥٧٢٣:٣٠:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:٢٠:٣٦١٢:١٦:٥٠١٧:١٢:٤٢١٧:٣٣:٢٤٢٣:٣١:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلج عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خلج عجم روستای خلج عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خلج عجم روستای خلج عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلج عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلج عجم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلج عجم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلج عجم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلج عجم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلج عجم

روستای خلج عجم بر روی نقشه

روستای خلج عجم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلج عجم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلج عجم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلج عجم
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خلج عجم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خلج عجم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلج عجم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلج عجم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلج عجم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خلج عجم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خلج عجم دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خلج عجم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلج عجم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خلج عجم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خلج عجم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خلج عجم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خلج عجم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلج عجم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو