جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خلت آباد

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خلت آباد


اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٠١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٢٢:١١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خلت آباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای خلت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خلت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر می خواهید برای خویش دشمنی بتراشید، خود را برتر از دوستان نشان بدهید و اگر می خواهید دوستان شما زیاد شوند، بگذارید از شما برتر باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خلت آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خلت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خلت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خلت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خلت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٩:١٥١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٢:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٨:٣١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:١١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢١:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢١:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٥:١٤١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٤:١٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٠:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٤٤١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٠:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٩:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٩:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٨:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٠١٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٨:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خلت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خلت آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خلت آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خلت آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٦:٣٧١١:٥٩:٠٦١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٥:٤٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٩:٢٧١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٤١٢٣:١٦:٠٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٨:٢٥١١:٥٩:٤٨١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٦:٢٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٩:١٩١٢:٠٠:١٠١٧:٠٠:٤٨١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٦:٤٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٧:٠١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٣:٢١٠٧:٠١:٠٤١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٠:٣٦١٧:٢٠:١٦٢٣:١٧:٢١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠١:٥٥١٢:٠١:١٩١٧:٠٠:٣٢١٧:٢٠:١٥٢٣:١٧:٤٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠١:٤٤١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:١٥٢٣:١٨:٠٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٣:٣٦١٢:٠٢:٠٩١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:٢٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٤:٢٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٢١٢٣:١٨:٤٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٩:١٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٦:٠٠١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٩:٣٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٦:٤٦١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٠:٠٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٧:٣١١٢:٠٤:٢٠١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٥٥٢٣:٢٠:٢٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٤:٤٨١٧:٠١:١٥١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٠:٥١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٨:٥٨١٢:٠٥:١٦١٧:٠١:٢٨١٧:٢١:٢٢٢٣:٢١:١٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٩:٣٩١٢:٠٥:٤٤١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٣٩٢٣:٢١:٤٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٠:٢٠١٢:٠٦:١٣١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٥٧٢٣:٢٢:١١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٠:٥٩١٢:٠٦:٤٢١٧:٠٢:٢١١٧:٢٢:١٧٢٣:٢٢:٣٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١١:٣٧١٢:٠٧:١١١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٣:٠٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٢:١٣١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٣:٣٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٢:٤٨١٢:٠٨:١٠١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٣:٢٧٢٣:٢٤:٠٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٣:٢٢١٢:٠٨:٣٩١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٥٤٢٣:٢٤:٣٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٥:١٠٠٧:١٣:٥٤١٢:٠٩:٠٩١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٤:٢٢٢٣:٢٥:٠٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٤:٢٥١٢:٠٩:٣٩١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:٥٢٢٣:٢٥:٣٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٤:٥٤١٢:١٠:٠٩١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٥:٢٣٢٣:٢٦:٠٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٥:٢٢١٢:١٠:٣٩١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٥:٥٦٢٣:٢٦:٣٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٥:٤٨١٢:١١:٠٩١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٦:٣٠٢٣:٢٧:٠٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٦:١٢١٢:١١:٣٩١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٧:٠٦٢٣:٢٧:٣٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٦:٣٥١٢:١٢:٠٩١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خلت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خلت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خلت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خلت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خلت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خلت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خلت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خلت آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥١:٠٠١١:٥٧:١٨١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٤:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥١:٥٧١١:٥٧:٣٤١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:١٤٢٣:١٤:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٧:٥١١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٥٤٢٣:١٤:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:٥٠١١:٥٨:٠٨١٧:٠٢:١١١٧:٢١:٣٦٢٣:١٥:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٨:٢٧١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:٢٠٢٣:١٥:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٥:٤١١١:٥٨:٤٦١٧:٠١:٣٦١٧:٢١:٠٥٢٣:١٥:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٦:٣٧١١:٥٩:٠٦١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٥:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٩:٢٧١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٤١٢٣:١٦:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٨:٢٥١١:٥٩:٤٨١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٦:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٩:١٩١٢:٠٠:١٠١٧:٠٠:٤٨١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٦:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٧:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٧:٠١:٠٤١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٠:٣٦١٧:٢٠:١٦٢٣:١٧:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠١:٥٥١٢:٠١:١٩١٧:٠٠:٣٢١٧:٢٠:١٥٢٣:١٧:٤٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠١:٤٤١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:١٥٢٣:١٨:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٣:٣٦١٢:٠٢:٠٩١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:٢٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٤:٢٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٢١٢٣:١٨:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٩:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٦:٠٠١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٩:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٦:٤٦١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٠:٠٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٧:٣١١٢:٠٤:٢٠١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٥٥٢٣:٢٠:٢٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٤:٤٨١٧:٠١:١٥١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٠:٥١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٨:٥٨١٢:٠٥:١٦١٧:٠١:٢٨١٧:٢١:٢٢٢٣:٢١:١٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٩:٣٩١٢:٠٥:٤٤١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٣٩٢٣:٢١:٤٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٠:٢٠١٢:٠٦:١٣١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٥٧٢٣:٢٢:١١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٠:٥٩١٢:٠٦:٤٢١٧:٠٢:٢١١٧:٢٢:١٧٢٣:٢٢:٣٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١١:٣٧١٢:٠٧:١١١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٣:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٢:١٣١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٣:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٢:٤٨١٢:٠٨:١٠١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٣:٢٧٢٣:٢٤:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٣:٢٢١٢:٠٨:٣٩١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٥٤٢٣:٢٤:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:١٣:٥٤١٢:٠٩:٠٩١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٤:٢٢٢٣:٢٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خلت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خلت آباد روستای خلت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خلت آباد روستای خلت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خلت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خلت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خلت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خلت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خلت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خلت آباد

روستای خلت آباد بر روی نقشه

روستای خلت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خلت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خلت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خلت آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خلت آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خلت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خلت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خلت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خلت آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خلت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خلت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خلت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خلت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خلت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خلت آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خلت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خلت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خلت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو