جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خطیب کلا

میانرود | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز خطیب کلا


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٠
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٣٤

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خطیب کلا (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای خطیب کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خطیب کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دنیس ویتلی
مهمترین منتقد [ =خرده گیر ] شما، خودتان هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خطیب کلا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خطیب کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطیب کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطیب کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خطیب کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٤١١٢:٥٩:١٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:١٨١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١١:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:١١:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٨:١٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٠:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٩:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٨:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٨:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:١٥٠٠:٠٨:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١١٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٠٩٠٠:٠٧:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٥:٥٨١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٧:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٧:٣٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٧:٣٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٤٨٠٠:٠٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٠٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٠٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٠٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٧:٥١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٠٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٩:٢٢١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٨:٤٦١٢:٥٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٠٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خطیب کلا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خطیب کلا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خطیب کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطیب کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خطیب کلا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٧:٠١١٢:١٣:٥٤١٧:٢١:٠٩١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٠:٠٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٦:٢١١٢:١٤:٠٦١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٤٥٢٣:٣٠:١٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٥:٤٠١٢:١٤:١٧١٧:٢٣:١٨١٧:٤٢:٤٧٢٣:٣٠:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٤:٥٧١٢:١٤:٢٨١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٤٩٢٣:٣٠:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٤:١٣١٢:١٤:٣٨١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٤:٥٠٢٣:٣٠:٥٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٣:٢٧١٢:١٤:٤٧١٧:٢٦:٣١١٧:٤٥:٥٢٢٣:٣١:١٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٣٩١٢:١٤:٥٥١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:٥٤٢٣:٣١:٢٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠١:٤٩١٢:١٥:٠٢١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:٥٥٢٣:٣١:٣٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠٠:٥٩١٢:١٥:٠٨١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٥٧٢٣:٣١:٤٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٥:١٤١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٩:٥٨٢٣:٣١:٥٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٩:١٢١٢:١٥:١٨١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٠٢٣:٣٢:٠١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٨:١٧١٢:١٥:٢٢١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠١٢٣:٣٢:٠٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٧:٢٠١٢:١٥:٢٥١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٢٢٣:٣٢:١٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٦:٢٢١٢:١٥:٢٨١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:٠٣٢٣:٣٢:٢١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٢٢١٢:١٥:٢٩١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٥:٠٣٢٣:٣٢:٢٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٢١١٢:١٥:٣٠١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٠٤٢٣:٣٢:٢٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:١٩١٢:١٥:٣٠١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٧:٠٤٢٣:٣٢:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:١٥١٢:١٥:٢٩١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٠٤٢٣:٣٢:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:١١١٢:١٥:٢٨١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٠٤٢٣:٣٢:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٥:٢٥١٧:٤١:١٥١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:١٥:٢٣١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٥٠١٢:١٥:١٩١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٠٢٢٣:٣٢:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٦:٤٠١٢:١٥:١٥١٧:٤٤:١٩١٨:٠٣:٠١٢٣:٣٢:٣٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٥:٣٠١٢:١٥:١٠١٧:٤٥:١٩١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣٢:٣٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٤:١٩١٢:١٥:٠٤١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٥٨٢٣:٣٢:٢٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٤:٥٨١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:٥٦٢٣:٣٢:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٥٣١٢:١٤:٥١١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٥٤٢٣:٣٢:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:٣٩١٢:١٤:٤٣١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٥٢٢٣:٣٢:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٢٣١٢:١٤:٣٥١٧:٥٠:١٨١٨:٠٨:٥٠٢٣:٣٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خطیب کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطیب کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای خطیب کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطیب کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٠:١٩١٢:١٢:٢٤١٧:١٤:٤٨١٧:٣٤:٣٧٢٣:٢٨:٠٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:٥١١٢:١٢:٤١١٧:١٥:٥١١٧:٣٥:٣٨٢٣:٢٨:٢٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٢:٥٧١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٣٨٢٣:٢٨:٤٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٨:٤٨١٢:١٣:١٢١٧:١٧:٥٧١٧:٣٧:٣٩٢٣:٢٩:٠٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٨:١٤١٢:١٣:٢٧١٧:١٩:٠١١٧:٣٨:٤١٢٣:٢٩:٢٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٧:٣٨١٢:١٣:٤١١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٤٢٢٣:٢٩:٤٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٧:٠١١٢:١٣:٥٤١٧:٢١:٠٩١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٠:٠٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٦:٢١١٢:١٤:٠٦١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٤٥٢٣:٣٠:١٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٥:٤٠١٢:١٤:١٧١٧:٢٣:١٨١٧:٤٢:٤٧٢٣:٣٠:٣٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٤:٥٧١٢:١٤:٢٨١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:٤٩٢٣:٣٠:٤٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٤:١٣١٢:١٤:٣٨١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٤:٥٠٢٣:٣٠:٥٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٣:٢٧١٢:١٤:٤٧١٧:٢٦:٣١١٧:٤٥:٥٢٢٣:٣١:١٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٣٩١٢:١٤:٥٥١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:٥٤٢٣:٣١:٢٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠١:٤٩١٢:١٥:٠٢١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:٥٥٢٣:٣١:٣٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠٠:٥٩١٢:١٥:٠٨١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٥٧٢٣:٣١:٤٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٥:١٤١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٩:٥٨٢٣:٣١:٥٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٩:١٢١٢:١٥:١٨١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٠٢٣:٣٢:٠١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٨:١٧١٢:١٥:٢٢١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠١٢٣:٣٢:٠٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٧:٢٠١٢:١٥:٢٥١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٢٢٣:٣٢:١٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٦:٢٢١٢:١٥:٢٨١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:٠٣٢٣:٣٢:٢١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٢٢١٢:١٥:٢٩١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٥:٠٣٢٣:٣٢:٢٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٢١١٢:١٥:٣٠١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٠٤٢٣:٣٢:٢٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:١٩١٢:١٥:٣٠١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٧:٠٤٢٣:٣٢:٣٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:١٥١٢:١٥:٢٩١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٠٤٢٣:٣٢:٣٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:١١١٢:١٥:٢٨١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٠٤٢٣:٣٢:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٥:٢٥١٧:٤١:١٥١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:١٥:٢٣١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٣٢٣:٣٢:٣٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٥٠١٢:١٥:١٩١٧:٤٣:١٨١٨:٠٢:٠٢٢٣:٣٢:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٦:٤٠١٢:١٥:١٥١٧:٤٤:١٩١٨:٠٣:٠١٢٣:٣٢:٣٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٥:٣٠١٢:١٥:١٠١٧:٤٥:١٩١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خطیب کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطیب کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خطیب کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خطیب کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خطیب کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خطیب کلا

روستای خطیب کلا بر روی نقشه

روستای خطیب کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خطیب کلا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خطیب کلا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خطیب کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خطیب کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خطیب کلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خطیب کلا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خطیب کلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خطیب کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خطیب کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خطیب کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خطیب کلا
زمان پخش اذان آنلاین به افق خطیب کلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو