جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خطیب کلا

میانرود | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز خطیب کلا


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خطیب کلا (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای خطیب کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خطیب کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خطیب کلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خطیب کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطیب کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطیب کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خطیب کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٢:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:١٨١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١١:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:١١:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٠:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٨:١٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٩:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٩:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٩:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٨:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٨:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:١٥٠٠:٠٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١١٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٠٩٠٠:٠٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٥:٥٨١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٧:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٧:٣٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٧:٣٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٤٨٠٠:٠٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٧:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٠٧:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٠٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٧:٥١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٠٦:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٩:٢٢١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٨:٤٦١٢:٥٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٠٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٨:١٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٩:٢١٠٠:٠٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خطیب کلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خطیب کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خطیب کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطیب کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خطیب کلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خطیب کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطیب کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خطیب کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطیب کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٠١١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٣:٤٥١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٣:١٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٢١٠٠:١٨:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٨:١٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٨:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٢:٢١١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٧:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٤٠٠٠:١٧:٤٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٢٠١٣:٠١:٤٤١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:١٤٠٠:١٧:٣٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠١:٢٥١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٤٦٠٠:١٧:٢٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠١:٠٦١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:١٩٠٠:١٧:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٥١٠٠:١٦:٥٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٢٣٠٠:١٦:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٦:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٢٥٠٠:١٦:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٥١١٢:٥٩:٢٧١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٦:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٣٩١٢:٥٩:٠٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٢٥٠٠:١٥:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٨:٢٦١٢:٥٨:٤٦١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٥٥٠٠:١٥:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:١٣١٢:٥٨:٢٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٢٥٠٠:١٥:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٠:٠٠١٢:٥٨:٠٤١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٥:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:٤٧١٢:٥٧:٤٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٤٠٠:١٤:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤١:٣٤١٢:٥٧:٢١١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٥٣٠٠:١٤:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٢:٢١١٢:٥٧:٠٠١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٢٣٠٠:١٤:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٣:٠٨١٢:٥٦:٣٨١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٧:٥٢٠٠:١٣:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٣:٥٥١٢:٥٦:١٧١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٢١٠٠:١٣:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٤:٤٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٠٠٠:١٣:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٥:٣٠١٢:٥٥:٣٤١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:١٩٠٠:١٣:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٦:١٧١٢:٥٥:١٢١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٨٠٠:١٢:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٠٤١٢:٥٤:٥١١٩:٠٢:٠٢١٩:٢٠:١٧٠٠:١٢:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٧:٥٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٢:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٨:٤٠١١:٥٤:٠٨١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:١٦٢٣:١١:٥١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خطیب کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا روستای خطیب کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خطیب کلا روستای خطیب کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خطیب کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطیب کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خطیب کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خطیب کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خطیب کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خطیب کلا

روستای خطیب کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خطیب کلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خطیب کلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای خطیب کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خطیب کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خطیب کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خطیب کلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خطیب کلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خطیب کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خطیب کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خطیب کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خطیب کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خطیب کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خطیب کلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خطیب کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو