جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خطاییه

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خطاییه

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خطاییه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای خطاییه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خطاییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خطاییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
اگر آنچه از گذشته تجربه آموخته ایم در آینده به كار بریم، مثل این است كه دو بار عمر كرده باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خطاییه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خطاییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطاییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خطاییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خطاییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خطاییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٤:٥٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٨:٤١١٣:١٤:٤٠١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٧:١٩١٣:١٤:٢٦١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٤:١٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٤:٠٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٣:١٦١٣:١٣:٤٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣١:٥٧١٣:١٣:٣٥١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٣:٢٣١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٣:١٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:١١٠٠:٢٥:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٣:٠١١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٢:٥٠١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٣١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٤:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٥٤١٣:١٢:١٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٣:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٣٤١٣:١١:٥٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٨:٢٥١٣:١١:٥١٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٧:١٨١٣:١١:٤٥٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٦:١١١٣:١١:٣٩٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٢:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٥:٠٧١٣:١١:٣٤٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١١:٢٩٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢١:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٣:٠١١٣:١١:٢٥٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢١:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٢:٠٠١٣:١١:٢٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢١:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٠٠١٣:١١:١٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:١٠:٠٢١٣:١١:١٧٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٩:٠٥١٣:١١:١٥٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:١٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٧:١٥١٣:١١:١٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خطاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خطاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خطاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خطاییه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خطاییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خطاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خطاییه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خطاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خطاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خطاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خطاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطاییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خطاییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای خطاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خطاییه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خطاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خطاییه روستای خطاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خطاییه روستای خطاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خطاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطاییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خطاییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خطاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خطاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خطاییه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٧:٢٩١٨:١١:٣٢١٨:٣٠:٠٣٢٣:٢٤:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:٢٩٢٣:٢٤:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:٥٧٢٣:٢٣:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٦:٢٦١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:٢٤٢٣:٢٣:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٦:٠٥١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٣:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٥:٤٥١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:١٩٢٣:٢٣:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٢:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:١٦٢٣:٢٢:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٠٤:٤٥١٧:٥٩:١٤١٨:١٧:٤٥٢٣:٢٢:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٠:٣٣١٢:٠٤:٢٦١٧:٥٧:٤٣١٨:١٦:١٤٢٣:٢١:٥٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٢٥١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٤٤٢٣:٢١:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٢:١٨١٢:٠٣:٤٨١٧:٥٤:٤٢١٨:١٣:١٤٢٣:٢١:١٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٣:١١١٢:٠٣:٢٩١٧:٥٣:١٢١٨:١١:٤٥٢٣:٢٠:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٤:٠٤١٢:٠٣:١١١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:١٦٢٣:٢٠:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٥٨١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٠:١٤١٨:٠٨:٤٨٢٣:٢٠:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٥:٥٢١٢:٠٢:٣٦١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٧:٢٠٢٣:٢٠:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٦:٤٦١٢:٠٢:١٩١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٥٣٢٣:١٩:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٧:٤١١٢:٠٢:٠٢١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:٢٧٢٣:١٩:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٨:٣٥١٢:٠١:٤٧١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٠١٢٣:١٩:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٩:٣١١٢:٠١:٣١١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:٣٧٢٣:١٨:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٢٦١٢:٠١:١٦١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:١٣٢٣:١٨:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢١:٢٢١٢:٠١:٠٢١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٨:٤٩٢٣:١٨:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٢:١٨١٢:٠٠:٤٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٢٧٢٣:١٨:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:١٥١٢:٠٠:٣٤١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٠٥٢٣:١٧:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:١٢١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٤:٤٤٢٣:١٧:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٠٩١٢:٠٠:١٠١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:١٧:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٩:٥٨١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٠٦٢٣:١٧:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٧:٠٥١١:٥٩:٤٧١٧:٣١:٥٧١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٧:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٠٣١١:٥٩:٣٧١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٣١٢٣:١٦:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٠٢١١:٥٩:٢٧١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:١٥٢٣:١٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خطاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خطاییه روستای خطاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خطاییه روستای خطاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خطاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خطاییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خطاییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خطاییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خطاییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خطاییه

روستای خطاییه بر روی نقشه

روستای خطاییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خطاییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خطاییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خطاییه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خطاییه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای خطاییه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خطاییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خطاییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خطاییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خطاییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خطاییه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خطاییه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خطاییه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خطاییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خطاییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خطاییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خطاییه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خطاییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خطاییه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خطاییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو