جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض

قاینات | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز خضری دشت بیاض

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢٦:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٢٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض (شهرستان قاینات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر خضری دشت بیاض)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خضری دشت بیاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خضری دشت بیاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خضری دشت بیاض

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خضری دشت بیاض ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خضری دشت بیاض (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خضری دشت بیاض ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خضری دشت بیاض
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٢٢٢٣:٥١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٢:٤٢١٢:٣٤:٣١١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٤:١٧١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:٥٨٢٣:٥٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٣:٥١١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٩:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٣:٣٨١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤٩:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٣:٢٦١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٩:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٣:١٤١٩:١١:٣١١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٨:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٣:٠٣١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٥٠٢٣:٤٨:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٢:٥٢١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٨:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٢:٤١١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٧:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٢:٣١١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:١٧٢٣:٤٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٢:٢٢١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٧:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٢:١٣١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٢:٠٤١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٦:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣١:٥٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٦:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣١:٤٩١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٦:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣١:٤٢١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٥:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:٣٦١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣١:٣٠١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٥:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤١:٤٢١٢:٣١:٢٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣١:٢٠١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:١٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:٢١٢٣:٤٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣١:١٣١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:١٠٢٣:٤٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣١:١٠١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٤:٠٠٢٣:٤٤:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٧:١٤١٢:٣١:٠٨١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣١:٠٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خضری دشت بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خضری دشت بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خضری دشت بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خضری دشت بیاض

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خضری دشت بیاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خضری دشت بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خضری دشت بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خضری دشت بیاض

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خضری دشت بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خضری دشت بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خضری دشت بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خضری دشت بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خضری دشت بیاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر خضری دشت بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خضری دشت بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خضری دشت بیاض

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خضری دشت بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خضری دشت بیاض شهر خضری دشت بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خضری دشت بیاض شهر خضری دشت بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خضری دشت بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خضری دشت بیاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خضری دشت بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خضری دشت بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خضری دشت بیاض

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٢٢:٥٣١١:٢٧:٢٠١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:٥٦٢٢:٤٦:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٢٣:٣٦١١:٢٦:٥٩١٧:٢٩:٥١١٧:٤٧:٣٢٢٢:٤٦:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:٢٤:١٨١١:٢٦:٣٨١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٠٨٢٢:٤٥:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٢٥:٠٠١١:٢٦:١٧١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٤:٤٤٢٢:٤٥:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٢٥:٤٢١١:٢٥:٥٧١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٢٦:٢٥١١:٢٥:٣٦١٧:٢٤:١٦١٧:٤١:٥٧٢٢:٤٤:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٢٧:٠٨١١:٢٥:١٦١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٠:٣٤٢٢:٤٤:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٢٧:٥١١١:٢٤:٥٦١٧:٢١:٣٠١٧:٣٩:١١٢٢:٤٤:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٢٨:٣٤١١:٢٤:٣٦١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٧:٤٩٢٢:٤٣:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٢٩:١٧١١:٢٤:١٧١٧:١٨:٤٥١٧:٣٦:٢٧٢٢:٤٣:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٠:٠١١١:٢٣:٥٨١٧:١٧:٢٤١٧:٣٥:٠٦٢٢:٤٣:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٠:٤٥١١:٢٣:٣٩١٧:١٦:٠٢١٧:٣٣:٤٥٢٢:٤٢:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٣١:٢٩١١:٢٣:٢٠١٧:١٤:٤١١٧:٣٢:٢٤٢٢:٤٢:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٢:١٤١١:٢٣:٠٢١٧:١٣:٢٠١٧:٣١:٠٤٢٢:٤٢:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٢:٥٨١١:٢٢:٤٤١٧:١٢:٠٠١٧:٢٩:٤٥٢٢:٤٢:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٣:٤٣١١:٢٢:٢٧١٧:١٠:٤١١٧:٢٨:٢٦٢٢:٤١:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٤:٢٩١١:٢٢:١٠١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٧:٠٨٢٢:٤١:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٥:١٤١١:٢١:٥٤١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٥:٥٠٢٢:٤١:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٦:٠٠١١:٢١:٣٨١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٤:٣٣٢٢:٤٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٣٦:٤٧١١:٢١:٢٢١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٣:١٧٢٢:٤٠:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٣٧:٣٤١١:٢١:٠٧١٧:٠٤:١٢١٧:٢٢:٠٢٢٢:٤٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٣٨:٢١١١:٢٠:٥٣١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٠:٤٧٢٢:٤٠:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٩:٠٨١١:٢٠:٣٩١٧:٠١:٤١١٧:١٩:٣٣٢٢:٣٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٣٩:٥٦١١:٢٠:٢٦١٧:٠٠:٢٦١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٩:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٠:٤٤١١:٢٠:١٣١٦:٥٩:١٣١٧:١٧:٠٨٢٢:٣٩:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤١:٣٣١١:٢٠:٠١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٥:٥٦٢٢:٣٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٢:٢٢١١:١٩:٤٩١٦:٥٦:٤٨١٧:١٤:٤٦٢٢:٣٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٣:١١١١:١٩:٣٨١٦:٥٥:٣٧١٧:١٣:٣٦٢٢:٣٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٤:٠١١١:١٩:٢٨١٦:٥٤:٢٧١٧:١٢:٢٨٢٢:٣٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٤:٥١١١:١٩:١٨١٦:٥٣:١٨١٧:١١:٢٠٢٢:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خضری دشت بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خضری دشت بیاض شهر خضری دشت بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خضری دشت بیاض شهر خضری دشت بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خضری دشت بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خضری دشت بیاض

شهر خضری دشت بیاض مرکز بخش نیمبلوک واقع در شهرستان قائنات وپیشانی سرسبز استان خراسان جنوبی می‌باشد

شهر خضری دشت بیاض در ویکیپدیا

شهر خضری دشت بیاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خضری دشت بیاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خضری دشت بیاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خضری دشت بیاض بر روی نقشه

شهر خضری دشت بیاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خضری دشت بیاض
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خضری دشت بیاض + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خضری دشت بیاض + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خضری دشت بیاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خضری دشت بیاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خضری دشت بیاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خضری دشت بیاض ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق خضری دشت بیاض
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خضری دشت بیاض
افق شرعی امروز فردا خضری دشت بیاض دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خضری دشت بیاض
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خضری دشت بیاض ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خضری دشت بیاض
جدول اوقات شرعی امروز فردا خضری دشت بیاض دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خضری دشت بیاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو