جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خصیل دشت

کجید | املش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خصیل دشت

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٤٨

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خصیل دشت (شهرستان املش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای خصیل دشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خصیل دشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خصیل دشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
زندگی، همین است و قرار نیست چیزی جز این باشد؛ زنجیره ای از نبردها و آسودگی ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خصیل دشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خصیل دشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خصیل دشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خصیل دشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خصیل دشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خصیل دشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٤:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٩:٢١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٣:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٨:٤١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٢:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٨:١٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢١:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢١:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢١:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٠:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٠:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢١:١٧١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٠:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:١٩٠٠:١٩:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:١٢٠٠:١٨:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٤:١٨١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٨:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١١٠٦:١٣:١٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٧:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٧٠٦:١١:٠٤١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٦:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٦:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٥:١١١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خصیل دشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خصیل دشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خصیل دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خصیل دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خصیل دشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خصیل دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خصیل دشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خصیل دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خصیل دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خصیل دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خصیل دشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خصیل دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خصیل دشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خصیل دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خصیل دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خصیل دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خصیل دشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٥٠:٢٥١٣:١١:٢٧٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٤:١١٠٠:١٦:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٥٠:٣٩١٣:١١:٤٠٢٠:٣٢:٣٩٢٠:٥٤:٢١٠٠:١٦:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٥٠:٥٥١٣:١١:٥٣٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٤:٣١٠٠:١٦:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٥١:١٢١٣:١٢:٠٦٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٤:٣٨٠٠:١٧:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٥١:٣١١٣:١٢:١٩٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:٤٣٠٠:١٧:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٥١:٥١١٣:١٢:٣٢٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٤٧٠٠:١٧:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٥٢:١٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٤:٤٨٠٠:١٧:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٢:٣٥١٣:١٢:٥٦٢٠:٣٣:١٠٢٠:٥٤:٤٨٠٠:١٨:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٥٣:٠٠١٣:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٤:٤٦٠٠:١٨:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٥٣:٢٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٤:٤٢٠٠:١٨:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٤:٣٦٠٠:١٩:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٥٤:٢٠١٣:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٤:٢٨٠٠:١٩:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٥٤:٤٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٤:١٨٠٠:١٩:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٥٥:١٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٩:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٥٥:٥١١٣:١٤:١٥٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٢٠:١٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥٦:٢٣١٣:١٤:٢٥٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٢٠:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٤:٣٤٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٢٠:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٧:٣٢١٣:١٤:٤٣٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٣:٠١٠٠:٢١:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٨:٠٧١٣:١٤:٥٢٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٢١:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٥:٠٠٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢١:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٩:٢٢١٣:١٥:٠٨٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:٥١٠٠:٢١:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٦:٠٠:٠٠١٣:١٥:١٦٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥١:٢٥٠٠:٢٢:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٦:٠٠:٤٠١٣:١٥:٢٣٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٢٢:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠١:٢٠١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٢٢:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:١٥:٣٦٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٣:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:١٥:٤١٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٩:١٩٠٠:٢٣:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٤٤٠٠:٢٣:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٥:٥١٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٢٣:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٤:٥٢١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٢٤:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٤:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٦:٢١١٣:١٦:٠١٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خصیل دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خصیل دشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خصیل دشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خصیل دشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خصیل دشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خصیل دشت

روستای خصیل دشت بر روی نقشه

روستای خصیل دشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خصیل دشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خصیل دشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خصیل دشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خصیل دشت
افق شرعی امروز فردا خصیل دشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خصیل دشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خصیل دشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خصیل دشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خصیل دشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خصیل دشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خصیل دشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو