جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خصیل دشت

کجید | املش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خصیل دشت


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:١٦:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خصیل دشت (شهرستان املش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای خصیل دشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خصیل دشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خصیل دشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دو جا وجود دارد كه خداوند عقاب آن دو جا را به سرعت در همین دنیا می¬دهد: طغیانگری (تجاوز بیش از حدّ به حقوق دیگران) و عاقّ پدر و مادر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خصیل دشت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خصیل دشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خصیل دشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خصیل دشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خصیل دشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خصیل دشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٧:١١١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٤١٠٠:١٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٦:١٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٥:١٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٦:٢١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:١٦٠٠:١٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٧:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٦:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٦:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٥:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٣:١١١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٢٠٦:٠١:٣١١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:٢١٠٠:١٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٠٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٥:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٤:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٩:١١١٣:٠٦:٠١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٦:١٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٦:١٧٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٧:٢٤٠٠:١٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٦٠٥:٥٥:٥٠١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٥:١٥١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٩:٠٢٠٠:١٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خصیل دشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خصیل دشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خصیل دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خصیل دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خصیل دشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خصیل دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خصیل دشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خصیل دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خصیل دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خصیل دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خصیل دشت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٠٨١١:٥٣:٥٦١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٠١٢٣:١١:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٠٥١١:٥٣:٤٨١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٤٩٢٣:١١:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٣:٤٠١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٣٨٢٣:١١:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٠٢١١:٥٣:٣٤١٧:١٩:٣٦١٧:٣٨:٢٨٢٣:١٠:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٨:٠١١١:٥٣:٢٨١٧:١٨:٢٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٠:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٠٠١١:٥٣:٢٢١٧:١٧:١٦١٧:٣٦:١٢٢٣:١٠:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:٠٠١١:٥٣:١٨١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٠٦٢٣:١٠:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣١:٠٠١١:٥٣:١٤١٧:١٥:٠١١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٠:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٢:٠٠١١:٥٣:١١١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٥٨٢٣:١٠:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٣:٠٠١١:٥٣:٠٩١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٥٦٢٣:١٠:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٤:٠١١١:٥٣:٠٨١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:٥٥٢٣:١٠:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٣:٠٧١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٠:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٣:٠٧١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٨:٥٨٢٣:١٠:٠٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٧:٠٤١١:٥٣:٠٨١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٨:٠١٢٣:٠٩:٥٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٣:١٠١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٧:٠٦٢٣:٠٩:٥٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٣:١٣١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:١٣٢٣:٠٩:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٣:١٦١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٥:٢١٢٣:٠٩:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤١:١١١١:٥٣:٢٠١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٤:٣٠٢٣:٠٩:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:١٣١١:٥٣:٢٦١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٤٢٢٣:٠٩:٥٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:١٥١١:٥٣:٣١١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:٠٩:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:١٧١١:٥٣:٣٨١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٠٩٢٣:١٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٣:٤٦١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٢٥٢٣:١٠:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٦:٢٢١١:٥٣:٥٤١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٠:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٧:٢٤١١:٥٤:٠٤١٧:٠٠:٢١١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٠:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٨:٢٦١١:٥٤:١٤١٦:٥٩:٤٠١٧:١٩:٢٤٢٣:١٠:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٩:٢٨١١:٥٤:٢٥١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٤٧٢٣:١٠:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١١:٥٤:٣٧١٦:٥٨:٢٣١٧:١٨:١٢٢٣:١٠:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٥١:٣٢١١:٥٤:٥٠١٦:٥٧:٤٧١٧:١٧:٣٨٢٣:١٠:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥٢:٣٤١١:٥٥:٠٣١٦:٥٧:١٣١٧:١٧:٠٧٢٣:١٠:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٥:١٨١٦:٥٦:٤١١٧:١٦:٣٧٢٣:١١:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خصیل دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خصیل دشت روستای خصیل دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خصیل دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خصیل دشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خصیل دشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خصیل دشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خصیل دشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خصیل دشت

روستای خصیل دشت بر روی نقشه

روستای خصیل دشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خصیل دشت
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خصیل دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خصیل دشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خصیل دشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خصیل دشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خصیل دشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خصیل دشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خصیل دشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خصیل دشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خصیل دشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خصیل دشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خصیل دشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خصیل دشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو