جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خشک کاری

کنگان | جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز خشک کاری


اذان صبح: ٠٤:١٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤١:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٢٤

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خشک کاری (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای خشک کاری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خشک کاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خشک کاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه مشتاق به (رسیدن به) بهشت است به سوی كارهای نیك، می‌شتابد و كسی كه از آتش (جهنّم) می‌‌ترسد، از شهوات می‌گذرد و كسی كه منتظر مرگ است، از لذّت‌های (حرام) دست می‌كشد و كسی كه در دنیا زاهد است، مصیبت‌ها بر او آسان می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خشک کاری

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خشک کاری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشک کاری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خشک کاری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشک کاری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خشک کاری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٨:٠٣١٢:٣٨:٢٩١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٢٠٢٣:٥٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٨:١٩١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٢٢١٢:٣٨:١٠١٩:١٠:٢٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٥٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٥:٣٣١٢:٣٨:٠١١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٧:٥٣١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٧:٤٥١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٣:١١١٢:٣٧:٣٨١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٧:٣١١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠١:٤١١٢:٣٧:٢٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٦:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٧:١٩١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٦:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٧:١٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٥٧٢٣:٥٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٧:١٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٣١٢٣:٥٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٧:٠٦١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:١٣١٢:٣٧:٠٢١٩:١٦:١١١٩:٣٣:٤٠٢٣:٥٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٦:٥٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٥:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٦:٥٧١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٦:٥٥١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٦:٥٤١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٤:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٦:٥٤١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٦:٥٤١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٤:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٦:٥٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٦:٥٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٣٧:٠٠١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥٤:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٧:١١١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٧:١٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشک کاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشک کاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشک کاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خشک کاری

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خشک کاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خشک کاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشک کاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای خشک کاری

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خشک کاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خشک کاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای خشک کاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خشک کاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشک کاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خشک کاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خشک کاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشک کاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خشک کاری

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥١:١٩١٢:٣٧:١٢١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:١٦٢٣:٥٤:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٧:١٦١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٤:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٧:٢١١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٤:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥٤:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٤:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٤:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٤:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٨:١١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٤:٣١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٤:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٤:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٤:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٠٣٢٣:٥٤:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٣١٢٣:٥٥:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٩:١١١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٥:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٩:٢٢١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٥:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٩:٣٣١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٥:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٥:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٥:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٥:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٠:٢١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٦:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٦:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٦٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٠:٤٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٦:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٦:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤١:١١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٤١:٢٤١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥٦:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤١:٣٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٧:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤١:٥٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥٧:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٥١٢٣:٥٧:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٢:١٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خشک کاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خشک کاری روستای خشک کاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خشک کاری روستای خشک کاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خشک کاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشک کاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای خشک کاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خشک کاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خشک کاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خشک کاری

روستای خشک کاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خشک کاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خشک کاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خشک کاری
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای خشک کاری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای خشک کاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خشک کاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خشک کاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خشک کاری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خشک کاری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خشک کاری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خشک کاری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خشک کاری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خشک کاری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خشک کاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خشک کاری
افق شرعی امروز فردا خشک کاری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خشک کاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو