جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خشکرود

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خشکرود


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خشکرود (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای خشکرود)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خشکرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خشکرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
به یاد داشته باش كه تنها تو نیستی كه حقیقیت را می جویی، حقیقت نیز در جستجوی تو است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خشکرود

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خشکرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشکرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خشکرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشکرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خشکرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٦:١٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٠:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤١٠٠:١٩:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:١١١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٩:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:١٩٠٠:١٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١١٠٠:١٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣١٠٦:١١:٥٦١٣:٠٥:١٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤١٠٠:١٧:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٥:١٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٧:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:١٧٠٠:١٧:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٦:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٥:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:١٦١٣:٠٥:١١٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٥:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٥:١٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٥:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:١٩٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٥:٢٣٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خشکرود

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خشکرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خشکرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشکرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خشکرود

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خشکرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشکرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خشکرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خشکرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشکرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خشکرود

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:٢٣١١:٥٣:٠٢١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٣٦٢٣:١١:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٢:١٧١١:٥٢:٥٤١٧:٢٣:٠٢١٧:٤١:٢٧٢٣:١١:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٣:١٢١١:٥٢:٤٧١٧:٢١:٥٣١٧:٤٠:٢٠٢٣:١١:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٤:٠٧١١:٥٢:٤٠١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٩:١٤٢٣:١٠:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٠٢١١:٥٢:٣٤١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:٠٩٢٣:١٠:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٥:٥٧١١:٥٢:٢٩١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٠:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٢:٢٤١٧:١٧:٢٨١٧:٣٦:٠٣٢٣:١٠:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٧:٤٩١١:٥٢:٢٠١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٠٢٢٣:١٠:٢٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٢:١٧١٧:١٥:٢٣١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٠:١٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٢:١٥١٧:١٤:٢٢١٧:٣٣:٠٣٢٣:١٠:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٢:١٤١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٠:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:٣٧١١:٥٢:١٣١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:١٠٢٣:١٠:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٣٥١١:٥٢:١٣١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:١٥٢٣:٠٩:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٣:٣٣١١:٥٢:١٤١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٢٢٢٣:٠٩:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٤:٣١١١:٥٢:١٦١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٣٠٢٣:٠٩:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٥:٢٩١١:٥٢:١٩١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠٩:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٦:٢٧١١:٥٢:٢٢١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥١٢٣:٠٩:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٧:٢٦١١:٥٢:٢٧١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٠٤٢٣:٠٩:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٨:٢٥١١:٥٢:٣٢١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:١٨٢٣:٠٩:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٩:٢٣١١:٥٢:٣٨١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٣٤٢٣:٠٩:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٠:٢٢١١:٥٢:٤٤١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٠:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤١:٢١١١:٥٢:٥٢١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:١١٢٣:١٠:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:٢٠١١:٥٣:٠١١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٠:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٣:٢٠١١:٥٣:١٠١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٥٤٢٣:١٠:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٤:١٩١١:٥٣:٢٠١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:١٨٢٣:١٠:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٥:١٨١١:٥٣:٣١١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٠:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٦:١٧١١:٥٣:٤٣١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:١٢٢٣:١٠:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:١٦١١:٥٣:٥٦١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:٤١٢٣:١٠:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٨:١٥١١:٥٤:٠٩١٦:٥٩:٤٥١٧:١٩:١٣٢٣:١٠:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٩:١٣١١:٥٤:٢٤١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:٤٦٢٣:١١:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خشکرود روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خشکرود روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خشکرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشکرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خشکرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خشکرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خشکرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خشکرود

روستای خشکرود بر روی نقشه

روستای خشکرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خشکرود
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خشکرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خشکرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خشکرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خشکرود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خشکرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خشکرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خشکرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خشکرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خشکرود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خشکرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو