جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خشکرود

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز خشکرود

اذان صبح: ٠٤:١٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٣

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خشکرود (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای خشکرود)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خشکرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خشکرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كن بلانچارد
كار كردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خشکرود

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خشکرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشکرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خشکرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خشکرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خشکرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٨:٤٢١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٤:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٨:١٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٣:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٢:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢١:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢١:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢١:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٠:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:١٨١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٠:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٢٧٠٠:١٩:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:١٩٠٠:١٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:١٢٠٠:١٩:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:١٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٩:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٨:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٥:١٧١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٧:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١١:١٢١٣:٠٥:١٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:١٩٠٠:١٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٠:١٥١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خشکرود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خشکرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خشکرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشکرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خشکرود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خشکرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشکرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خشکرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خشکرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشکرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خشکرود

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خشکرود روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خشکرود روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خشکرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشکرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خشکرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خشکرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خشکرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خشکرود

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٥٤:٠٢١٣:١٠:٣٣٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٨:١٠٠٠:١٧:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥٤:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٢١٠٠:١٧:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٥٤:٣١١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٨:٣٠٠٠:١٨:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٥٤:٤٨١٣:١١:١٢٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٨:٣٨٠٠:١٨:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٥٥:٠٧١٣:١١:٢٥٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:٤٤٠٠:١٨:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٥:٢٦١٣:١١:٣٨٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٤٨٠٠:١٨:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٥٥:٤٧١٣:١١:٥٠٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:١٩:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٦:٠٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٥١٠٠:١٩:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٦:٣٣١٣:١٢:١٤٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٤٩٠٠:١٩:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٤٦٠٠:١٩:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٥٧:٢٣١٣:١٢:٣٨٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٢٠:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٧:٥٠١٣:١٢:٤٩٢٠:٢٧:٣٨٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٠:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٨:١٨١٣:١٣:٠٠٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٢٠:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٣:١١٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢١:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٩:١٨١٣:١٣:٢١٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٢١:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٩:٤٩١٣:١٣:٣١٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٢١:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٦:٠٠:٢١١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢١:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٦:٠٠:٥٤١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٧:١٧٠٠:٢٢:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٦:٠١:٢٨١٣:١٣:٥٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٤:٠٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٢٢:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٢:٣٩١٣:١٤:١٥٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:١٣٠٠:٢٢:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٣:١٦١٣:١٤:٢٢٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٣:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٢٣:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠٤:٣١١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٥:١٠١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٢٤:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٤:٤٧٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٤:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٢٤:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٧:١١١٣:١٤:٥٧٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٥:٠١٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٤:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٥:٠٥٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٣٠٠٠:٢٥:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٩:١٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٢٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خشکرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خشکرود روستای خشکرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خشکرود روستای خشکرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خشکرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خشکرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خشکرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خشکرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خشکرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خشکرود

روستای خشکرود بر روی نقشه

روستای خشکرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خشکرود
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خشکرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خشکرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خشکرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خشکرود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خشکرود
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خشکرود دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خشکرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خشکرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خشکرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خشکرود
زمان پخش اذان مستقیم به افق خشکرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خشکرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو