جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خسویه

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خسویه

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٣٢
اذان ظهر: ١١:٤٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٣:٣٧

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسویه (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر خسویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خسویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خسویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

ویكتور هوگو
انسان اندیشمند، بیشتر، انسانی بردبار است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسویه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خسویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خسویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٢:٣٠١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٢٧٠٠:١١:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٢:١٦١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٠٣٠٠:١١:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٢:٠٢١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٣٩٠٠:١١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥١:٤٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:١٥٠٠:١١:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٣:٠١١٢:٥١:٣٦١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٢:٠١١٢:٥١:٢٣١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٠:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:٠١١٢:٥١:١١١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٤٢٠٠:٠٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٩:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:١١١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٣٣٠٠:٠٨:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:١٥١٢:٥٠:١٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٨:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٢٧١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠٨:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٧:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:٥١١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١١:٠١١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٠:١٢١٢:٤٩:٢١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٩:١٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٩:١٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٦:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٩:٠١١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٨:٥١١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسویه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خسویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خسویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خسویه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خسویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خسویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خسویه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خسویه شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خسویه شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خسویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خسویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خسویه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٠:٥٨١١:٤٥:٠٥١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠٦:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤١:٢٨١١:٤٤:٤٤١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٤:١٥٢٣:٠٦:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤١:٥٨١١:٤٤:٢٣١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٣:٠٣٢٣:٠٥:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٢:٢٨١١:٤٤:٠٢١٧:٤٥:١٠١٨:٠١:٥٢٢٣:٠٥:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٢:٥٨١١:٤٣:٤١١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٠:٤٠٢٣:٠٥:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٣:٢٩١١:٤٣:٢١١٧:٤٢:٤٨١٧:٥٩:٢٩٢٣:٠٤:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٣:٥٩١١:٤٣:٠١١٧:٤١:٣٧١٧:٥٨:١٨٢٣:٠٤:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٤٤:٣٠١١:٤٢:٤١١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٧:٠٨٢٣:٠٤:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٤٥:٠١١١:٤٢:٢١١٧:٣٩:١٦١٧:٥٥:٥٨٢٣:٠٣:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٤٥:٣٢١١:٤٢:٠٢١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٤:٤٨٢٣:٠٣:٣٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٤٦:٠٣١١:٤١:٤٢١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:٠٣:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٦:٣٥١١:٤١:٢٤١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٢:٣٠٢٣:٠٣:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٤٧:٠٧١١:٤١:٠٥١٧:٣٤:٣٨١٧:٥١:٢٢٢٣:٠٢:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٧:٣٩١١:٤٠:٤٧١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٠:١٤٢٣:٠٢:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٥:٤٨:١٢١١:٤٠:٢٩١٧:٣٢:٢٢١٧:٤٩:٠٦٢٣:٠٢:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٤٠:١٢١٧:٣١:١٤١٧:٤٨:٠٠٢٣:٠١:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٥:٤٩:١٨١١:٣٩:٥٥١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٦:٥٣٢٣:٠١:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٤٩:٥١١١:٣٩:٣٨١٧:٢٩:٠١١٧:٤٥:٤٨٢٣:٠١:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٠:٢٥١١:٣٩:٢٢١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٤:٤٣٢٣:٠٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥١:٠٠١١:٣٩:٠٧١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٣:٣٩٢٣:٠٠:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥١:٣٤١١:٣٨:٥٢١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٢:٣٥٢٣:٠٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٨:٣٨١٧:٢٤:٤٢١٧:٤١:٣٢٢٣:٠٠:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٢:٤٥١١:٣٨:٢٤١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٠:٣٠٢٢:٥٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٣:٢١١١:٣٨:١٠١٧:٢٢:٣٧١٧:٣٩:٢٩٢٢:٥٩:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٣:٥٧١١:٣٧:٥٨١٧:٢١:٣٥١٧:٣٨:٢٩٢٢:٥٩:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٤:٣٤١١:٣٧:٤٥١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٧:٢٩٢٢:٥٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٥:١١١١:٣٧:٣٤١٧:١٩:٣٤١٧:٣٦:٣٠٢٢:٥٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٥:٤٨١١:٣٧:٢٣١٧:١٨:٣٥١٧:٣٥:٣٢٢٢:٥٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٦:٢٦١١:٣٧:١٣١٧:١٧:٣٦١٧:٣٤:٣٥٢٢:٥٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٧:٠٤١١:٣٧:٠٣١٧:١٦:٣٩١٧:٣٣:٣٩٢٢:٥٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خسویه شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خسویه شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خسویه

خُسویه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین‌دشت در استان فارس ایران است

شهر خسویه در ویکیپدیا

شهر خسویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسویه بر روی نقشه

شهر خسویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسویه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خسویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسویه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خسویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خسویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خسویه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خسویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خسویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا خسویه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسویه
زمان پخش اذان زنده به افق خسویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو