جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خسویه

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خسویه


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٢٧:١٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسویه (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر خسویه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خسویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره ژید
بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسویه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خسویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٠٦٠٠:٠٩:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٤٣٠٠:٠٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٠:١٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٨:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:١٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٣١١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٤٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٥٠١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٩:٢١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٦:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٩:١٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٦:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٩:١٠١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٦:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٩:٠١١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:١٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٦:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٥:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٨٠٠:٠٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٨:٥١١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٥:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٩:١١١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٤:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٩:١٦١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسویه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خسویه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خسویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خسویه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٣:١٢١٢:٠٥:٠٥١٧:٢٧:١٤١٧:٤٤:٥٩٢٣:٢٥:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٢:٤٧١٢:٠٥:١٧١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٢٥:١٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٢:٢١١٢:٠٥:٢٩١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:٣٤٢٣:٢٥:٣١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤١:٥٣١٢:٠٥:٣٩١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٧:٢٢٢٣:٢٥:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤١:٢٣١٢:٠٥:٤٩١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٠٩٢٣:٢٥:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٠:٥٢١٢:٠٥:٥٨١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٥٦٢٣:٢٦:٠٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٠:١٩١٢:٠٦:٠٦١٧:٣٢:١١١٧:٤٩:٤٣٢٣:٢٦:٢٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٣٩:٤٦١٢:٠٦:١٣١٧:٣٢:٥٩١٧:٥٠:٣٠٢٣:٢٦:٣١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٣٩:١٠١٢:٠٦:١٩١٧:٣٣:٤٧١٧:٥١:١٦٢٣:٢٦:٤٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٩:٣٣٠٦:٣٨:٣٤١٢:٠٦:٢٥١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٢:٠٢٢٣:٢٦:٤٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٧:٥٦١٢:٠٦:٣٠١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٢:٤٨٢٣:٢٦:٥٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٧:١٧١٢:٠٦:٣٤١٧:٣٦:١٠١٧:٥٣:٣٣٢٣:٢٧:٠٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٦:٣٦١٢:٠٦:٣٧١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٤:١٩٢٣:٢٧:٠٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠٦:٣٩١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٠٣٢٣:٢٧:١٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٥:١١١٢:٠٦:٤٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٤٨٢٣:٢٧:١٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٤:٢٧١٢:٠٦:٤١١٧:٣٩:١٦١٧:٥٦:٣٢٢٣:٢٧:٢١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٣:٤٢١٢:٠٦:٤١١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:١٦٢٣:٢٧:٢٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٢:٥٥١٢:٠٦:٤٠١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٧:٥٩٢٣:٢٧:٢٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٢:٠٨١٢:٠٦:٣٩١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٤٢٢٣:٢٧:٢٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٢١٠٦:٣١:١٩١٢:٠٦:٣٧١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٧:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٠:٢٩١٢:٠٦:٣٤١٧:٤٣:٠٠١٨:٠٠:٠٨٢٣:٢٧:٢٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٥١٠٦:٢٩:٣٨١٢:٠٦:٣٠١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٠:٥٠٢٣:٢٧:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٨:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٧:٤٤:٢٨١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٧:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٧:٥٤١٢:٠٦:٢١١٧:٤٥:١٠١٨:٠٢:١٣٢٣:٢٧:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٧:٠٠١٢:٠٦:١٥١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٧:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٣:٣٥٢٣:٢٧:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٥:١٠١٢:٠٦:٠٢١٧:٤٧:١٧١٨:٠٤:١٦٢٣:٢٧:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٥:٥٤١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٤:٥٦٢٣:٢٦:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٥:٤٦١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٣٦٢٣:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خسویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خسویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خسویه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٧:٠٠١٢:٠٦:١٥١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٧:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٣:٣٥٢٣:٢٧:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٥:١٠١٢:٠٦:٠٢١٧:٤٧:١٧١٨:٠٤:١٦٢٣:٢٧:٠٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٥:٥٤١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٤:٥٦٢٣:٢٦:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٥:٤٦١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٣٦٢٣:٢٦:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٢:١٨١٢:٠٥:٣٧١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٦:١٥٢٣:٢٦:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢١:١٩١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٠:٠١١٨:٠٦:٥٤٢٣:٢٦:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٠:٢٠١٢:٠٥:١٨١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٧:٣٣٢٣:٢٦:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٩:١٩١٢:٠٥:٠٨١٧:٥١:٢٠١٨:٠٨:١١٢٣:٢٦:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:١٨:١٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٥١:٥٩١٨:٠٨:٤٩٢٣:٢٦:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:١٧:١٧١٢:٠٤:٤٥١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٢٧٢٣:٢٥:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٦:١٤١٢:٠٤:٣٣١٧:٥٣:١٦١٨:١٠:٠٥٢٣:٢٥:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٥:١١١٢:٠٤:٢٠١٧:٥٣:٥٤١٨:١٠:٤٢٢٣:٢٥:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٤:٠٧١٢:٠٤:٠٧١٧:٥٤:٣٢١٨:١١:١٩٢٣:٢٥:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٣:٠٣١٢:٠٣:٥٤١٧:٥٥:٠٩١٨:١١:٥٥٢٣:٢٥:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١١:٥٨١٢:٠٣:٤٠١٧:٥٥:٤٦١٨:١٢:٣٢٢٣:٢٤:٥٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٠:٥٣١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٦:٢٣١٨:١٣:٠٨٢٣:٢٤:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٠٩:٤٧١٢:٠٣:١١١٧:٥٦:٥٩١٨:١٣:٤٤٢٣:٢٤:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٠٨:٤١١٢:٠٢:٥٥١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:١٩٢٣:٢٤:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٧:٣٤١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٨:١١١٨:١٤:٥٤٢٣:٢٣:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٢:٢٤١٧:٥٨:٤٦١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٣:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٠٢:٠٨١٧:٥٩:٢٢١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٣:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٤:١٢١٢:٠١:٥٢١٧:٥٩:٥٧١٨:١٦:٤٠٢٣:٢٣:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٣:٠٤١٢:٠١:٣٥١٨:٠٠:٣٢١٨:١٧:١٤٢٣:٢٢:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٠١:١٨١٨:٠١:٠٦١٨:١٧:٤٩٢٣:٢٢:٢٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٠١:٠١١٨:٠١:٤١١٨:١٨:٢٣٢٣:٢٢:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٠٠:٤٤١٨:٠٢:١٥١٨:١٨:٥٨٢٣:٢١:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٥:٥٨:٢٩١٢:٠٠:٢٧١٨:٠٢:٥٠١٨:١٩:٣٢٢٣:٢١:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٥:٥٧:٢٠١٢:٠٠:٠٩١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٠:٠٦٢٣:٢١:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خسویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خسویه شهر خسویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خسویه شهر خسویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خسویه

خُسویه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین‌دشت در استان فارس ایران است

شهر خسویه در ویکیپدیا

شهر خسویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسویه بر روی نقشه

شهر خسویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسویه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر خسویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسویه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خسویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خسویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خسویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خسویه
افق شرعی امروز فردا خسویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خسویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خسویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو