جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خسرو

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خسرو


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خسرو (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای خسرو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خسرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خسرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
نان را گرامی بدارید (و به آن بی‌احترامی نكنید) زیرا خداوند آن را از بركات آسمان فرستاده و از بركات زمین بیرون آورده است (یعنی از آسمان باران باریده و زمین را حاصلخیز می‌كند و از زمین نیز گندم روییده و آرد می‌شود و در نهایت تبدیل به نان می‌گردد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای خسرو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خسرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خسرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١١٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٩:١٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٩:١٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٣:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٨:٣١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٣:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:١٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٣:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٢:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٨:١٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٢:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٣١١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢١:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:١١٠٠:٢١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسرو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خسرو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خسرو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٧:٤٦١٣:١٧:٣٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٦٠٠:٣٦:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٦:٢٨١٣:١٧:١٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٣٦:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٥:١١١٣:١٦:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤١٠٠:٣٦:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٦:٣٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٢٣٠٠:٣٥:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٦:٢١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٠٥٠٠:٣٥:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠١:١٩١٣:١٦:٠٣١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٣٤:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٥:٤٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٣٤:٣٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٨:٤٥١٣:١٥:٢٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:١٢٠٠:٣٤:١٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٦:١٣١٣:١٤:٥٣١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٣:٢٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٤:٣٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٠٠٠:٣٣:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٤:١٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣٢:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٢:٢٦١٣:١٤:٠١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥١:١٢١٣:١٣:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣١:٥٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٣:٢٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١١٠٠:٣١:٣٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٣:١٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣١:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٧:٣٠١٣:١٢:٥٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٠:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٦:١٨١٣:١٢:٤١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٠:٣١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٢:٢٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٠:١٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٢:١١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٩:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٢:٤٣١٣:١١:٥٦١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٩:٢٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٣٢١٣:١١:٤٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٢٣١٣:١١:٢٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٨:٤٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٩:١٣١٣:١١:١٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٨:٢٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٨:٠٥١٣:١١:٠٢١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٨:٠٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٠:٥٠١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٧:٤٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٥:٥١١٣:١٠:٣٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٧:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٠:٢٦١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٧:١٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٠:١٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٦:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٠:٠٤١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای خسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خسرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خسرو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٥:٣١١٢:١٩:٢١١٨:٢٣:٤٠١٨:٤١:٠٢٠٠:٠٨:٤٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٤:١٤١٣:١٩:٠٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٨:٢٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٢:٥٦١٣:١٨:٤٥١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٨:٠٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٩٠٧:١١:٣٩١٣:١٨:٢٧١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٩٠٠:٣٧:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٠:٢١١٣:١٨:٠٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥١٠٠:٣٧:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٢٠٧:٠٩:٠٣١٣:١٧:٥١١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٧:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٧:٤٦١٣:١٧:٣٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٦٠٠:٣٦:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٦:٢٨١٣:١٧:١٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٣٦:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٥:١١١٣:١٦:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤١٠٠:٣٦:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٦:٣٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٢٣٠٠:٣٥:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٦:٢١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٠٥٠٠:٣٥:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠١:١٩١٣:١٦:٠٣١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٣٤:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٥:٤٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٣٤:٣٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٨:٤٥١٣:١٥:٢٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:١٢٠٠:٣٤:١٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٦:١٣١٣:١٤:٥٣١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٣:٢٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٤:٣٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٠٠٠:٣٣:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٤:١٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣٢:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٢:٢٦١٣:١٤:٠١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥١:١٢١٣:١٣:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣١:٥٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٣:٢٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١١٠٠:٣١:٣٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٣:١٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣١:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٧:٣٠١٣:١٢:٥٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٠:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٦:١٨١٣:١٢:٤١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٠:٣١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٢:٢٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٠:١٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٢:١١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٩:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٢:٤٣١٣:١١:٥٦١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٩:٢٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٣٢١٣:١١:٤٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٩:٠٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٢٣١٣:١١:٢٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٨:٤٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٩:١٣١٣:١١:١٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٨:٢٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٨:٠٥١٣:١١:٠٢١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خسرو روستای خسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خسرو روستای خسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خسرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خسرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خسرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خسرو

روستای خسرو بر روی نقشه

روستای خسرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خسرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خسرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خسرو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خسرو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای خسرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خسرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خسرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خسرو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خسرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خسرو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خسرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خسرو
افق شرعی امروز فردا خسرو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خسرو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خسرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو