جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خسروی

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خسروی


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٠٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسروی (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر خسروی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خسروی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

استیو چندلر
اشتباه ما در این است كه گمان می‌كنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسروی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسروی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خسروی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسروی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٤٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٥:٥٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٤٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٠:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٤١:١٩١٣:٢٥:٣٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤٠:١٥١٣:٢٥:٢٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٩:١١١٣:٢٥:١٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٨:٠٩١٣:٢٥:١٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٧:٠٨١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٣٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٤:١١١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٤:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٦:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٦:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٤:١٨١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٤:٣٧٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٣٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:١١٠٦:٢١:١١١٣:٢٤:٤٩٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر خسروی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر خسروی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٤:٣٠١٣:٣٠:٥١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٤٧:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٥:١٣١٣:٣٠:٣٥٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٤٦:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٥:٥٧١٣:٣٠:١٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٦:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٦:٤٠١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:١٢٠٠:٤٦:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٧:٢٣١٣:٢٩:٤٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:١٩:٥٣٠٠:٤٦:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٨:٠٦١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٦:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٨:٤٩١٣:٢٩:١٠١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٦:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٩:٣٢١٣:٢٨:٥٢١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٤٥:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٠:١٤١٣:٢٨:٣٣١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٣٠٠٠:٤٥:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٠:٥٧١٣:٢٨:١٥١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٥:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١١:٤٦٠٠:٤٥:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٢:٢٢١٣:٢٧:٣٦١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:٤٥:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٣:٠٤١٣:٢٧:١٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٤:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٣:٤٧١٣:٢٦:٥٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٤٤:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٤:٢٩١٣:٢٦:٣٧١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٢٠٠:٤٤:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٥:١١١٣:٢٦:١٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٤٤:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٤٣:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٦:٣٥١٣:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٨٠٠:٤٣:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٤٣:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٧:٥٩١٣:٢٤:٥٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٠٨٠٠:٤٣:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:٠٨:٤١١٣:٢٤:٣٢١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٤٢:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٩:٢٣١٣:٢٤:١٠١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:١٧٠٠:٤٢:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٠:٠٥١٣:٢٣:٤٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥١٠٠:٤٢:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٠:٤٧١٣:٢٣:٢٧١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٥٠٠:٤١:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١١:٢٩١٣:٢٣:٠٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٠٠٠:٤١:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٢:١١١٣:٢٢:٤٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٤٠٠:٤١:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٢:٢٣١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٨٠٠:٤١:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٣:٣٥١٣:٢٢:٠١١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٤٢٠٠:٤٠:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٤:١٨١٣:٢١:٤٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:١٧٠٠:٤٠:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٥:٠٠١٣:٢١:١٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٥١٠٠:١٠:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:٤٣١٢:٢٠:٥٧١٨:٢٥:٣٩١٨:٤٣:٢٦٢٣:٣٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خسروی

خُسرَوی، روستایی در دهستان الوند بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه ایران است. این روستا در نزدیکی مرز خسروی واقع شده‌است

شهر خسروی در ویکیپدیا

شهر خسروی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسروی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسروی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسروی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسروی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسروی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسروی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسروی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسروی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خسروی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خسروی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خسروی
زمان پخش اذان زنده به افق خسروی
زمان پخش اذان مستقیم به افق خسروی
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسروی
افق شرعی امروز فردا خسروی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خسروی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسروی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو