جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خسروی

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خسروی


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٤
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٢١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسروی (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر خسروی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر خسروی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
فراموش نكنید هر آنچه پیوسته از آن سخن می‌گویید، بر سر شما خواهد آمد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسروی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسروی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خسروی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسروی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٤٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٥:٥٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٤٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٠:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٤١:١٩١٣:٢٥:٣٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤٠:١٥١٣:٢٥:٢٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٩:١١١٣:٢٥:١٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٨:٠٩١٣:٢٥:١٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٧:٠٨١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٣٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٤:١١١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٤:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٦:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٦:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٤:١٨١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٤:٣٧٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٣٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:١١٠٦:٢١:١١١٣:٢٤:٤٩٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر خسروی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر خسروی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٤:٤٦٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢١:٠٣١٣:٢٤:٥١٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٥:٣٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٤:٥٦٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٣٥:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٣٥:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٥:٠٧٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:١٤٠٠:٣٥:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٥:١٤٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٥:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٥:٢١٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٣٥:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٨:١٢١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٣:٠٥٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٣٥:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٠١٠٠:٣٥:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٤:٤١٠٠:٣٥:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٥:٥٤٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٥:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٦:٥٠١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٥:٥٨٠٠:٣٥:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٥:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٦:١٨١٣:٢٦:٢٤٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣٥:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٦:٠٥١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٥:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٥:٥٣١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٢١٠٠:٣٥:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٥:٤٣١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٣٥:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٣٥:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٩:٢٠٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٦:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٦:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٠:١٥٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٦:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٥:١٧١٣:٢٧:٥٥٢٠:٤٠:٤١٢١:٠١:٢١٠٠:٣٦:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٥:١٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤١:٠٥٢١:٠١:٤٦٠٠:٣٦:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٥:١٧١٣:٢٨:٢٠٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٢:١٠٠٠:٣٦:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٨:٣٣٢٠:٤١:٥١٢١:٠٢:٣٣٠٠:٣٦:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:١٥:٢٤١٣:٢٨:٤٥٢٠:٤٢:١١٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٧:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٥:٣٠١٣:٢٨:٥٨٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:١٤٠٠:٣٧:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٩:١١٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٣:٣٢٠٠:٣٧:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٩:٢٤٢٠:٤٣:٠٥٢١:٠٣:٤٩٠٠:٣٧:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٩:٣٧٢٠:٤٣:٢٠٢١:٠٤:٠٤٠٠:٣٧:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٩:٥٠٢٠:٤٣:٣٤٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٨:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خسروی شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر خسروی

خُسرَوی، روستایی در دهستان الوند بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه ایران است. این روستا در نزدیکی مرز خسروی واقع شده‌است

شهر خسروی در ویکیپدیا

شهر خسروی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسروی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسروی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسروی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسروی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسروی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسروی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسروی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسروی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسروی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خسروی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خسروی
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خسروی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خسروی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خسروی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خسروی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خسروی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسروی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو