جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خسروی

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خسروی

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٥٧
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٥٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسروی (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر خسروی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر خسروی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خسروی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

وین دایر
روح از عشق بیكران و بی پایان، مایه می‌گیرد؛ و تنها آرزویش دستیابی به آرامش و سازش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسروی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسروی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خسروی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خسروی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٨:١٠١٣:٢٨:٢٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:٤٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٦:٥٤١٣:٢٨:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٤٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٥:٣٨١٣:٢٧:٥٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٠٥٠٠:٤٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٧:٤٠٢٠:٠١:٣٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:٤٣:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٣:١٠١٣:٢٧:٢٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٤٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٧:١٤٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٤٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٧:٠١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٤٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٦:٤٩٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:١٢٠٠:٤٢:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٨:٢١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٠١٠٠:٤١:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٧:١١١٣:٢٦:٢٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤١:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٦:٠٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٤١٠٠:٤١:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٦:٠٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٣١٠٠:٤١:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٣:٤٦١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٢١٠٠:٤٠:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٥:٤٥٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١١٠٠:٤٠:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٠١٠٠:٤٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٥:٢٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٩:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٥:١٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٩:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٨:٢٣١٣:٢٥:١٢٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٩:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٣٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٨:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٨:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٨:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣٠:٤٥١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٤:٣١٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٣٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر خسروی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر خسروی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خسروی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خسروی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خسروی شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خسروی شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خسروی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خسروی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٦:١٦١٣:٣٠:٠٠٢٠:٤٣:٤٣٢١:٠٤:٢٧٠٠:٣٨:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٦:٣٠١٣:٣٠:١٣٢٠:٤٣:٥٥٢١:٠٤:٣٨٠٠:٣٨:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٣٠:٢٦٢٠:٤٤:٠٤٢١:٠٤:٤٨٠٠:٣٨:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٧:٠٢١٣:٣٠:٣٩٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٤:٥٦٠٠:٣٩:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٧:٢٠١٣:٣٠:٥٢٢٠:٤٤:١٩٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٩:٢٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٧:٤٠١٣:٣١:٠٤٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:٠٦٠٠:٣٩:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٨:٠٠١٣:٣١:١٧٢٠:٤٤:٢٨٢١:٠٥:٠٩٠٠:٣٩:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٨:٢٢١٣:٣١:٢٩٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٥:١٠٠٠:٤٠:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٨:٤٥١٣:٣١:٤١٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٥:٠٩٠٠:٤٠:٢١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٩:٠٩١٣:٣١:٥٣٢٠:٤٤:٢٩٢١:٠٥:٠٧٠٠:٤٠:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٩:٣٥١٣:٣٢:٠٤٢٠:٤٤:٢٦٢١:٠٥:٠٣٠٠:٤٠:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٢٠:٠١١٣:٣٢:١٦٢٠:٤٤:٢١٢١:٠٤:٥٧٠٠:٤١:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٢٠:٢٨١٣:٣٢:٢٧٢٠:٤٤:١٤٢١:٠٤:٤٩٠٠:٤١:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٣٢:٣٧٢٠:٤٤:٠٦٢١:٠٤:٤٠٠٠:٤١:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٢١:٢٦١٣:٣٢:٤٧٢٠:٤٣:٥٧٢١:٠٤:٢٨٠٠:٤١:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٣٢:٥٧٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٤:١٥٠٠:٤٢:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢٢:٢٨١٣:٣٣:٠٧٢٠:٤٣:٣٣٢١:٠٤:٠١٠٠:٤٢:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٢٣:٠٠١٣:٣٣:١٦٢٠:٤٣:١٨٢١:٠٣:٤٤٠٠:٤٢:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٣٣:٢٥٢٠:٤٣:٠٢٢١:٠٣:٢٦٠٠:٤٣:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢٤:٠٧١٣:٣٣:٣٣٢٠:٤٢:٤٤٢١:٠٣:٠٦٠٠:٤٣:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٣٣:٤١٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٢:٤٤٠٠:٤٣:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٥:١٧١٣:٣٣:٤٩٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٢:٢١٠٠:٤٣:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٣٣:٥٦٢٠:٤١:٤٠٢١:٠١:٥٦٠٠:٤٤:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:٣٤:٠٢٢٠:٤١:١٦٢١:٠١:٢٩٠٠:٤٤:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٧:٠٨١٣:٣٤:٠٨٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠١:٠١٠٠:٤٤:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٧:٤٦١٣:٣٤:١٤٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠٠:٣١٠٠:٤٤:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٣٤:١٩٢٠:٣٩:٥٣٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٤٤:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٩:٠٤١٣:٣٤:٢٤٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٤٥:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:٣٤:٢٨٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٤٥:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٣٠:٢٥١٣:٣٤:٣١٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٨:١٤٠٠:٤٥:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٣٤:٣٤٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٤٥:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خسروی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خسروی شهر خسروی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خسروی شهر خسروی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسروی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خسروی

خُسرَوی، روستایی در دهستان الوند بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه ایران است. این روستا در نزدیکی مرز خسروی واقع شده‌است

شهر خسروی در ویکیپدیا

شهر خسروی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسروی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسروی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسروی بر روی نقشه

شهر خسروی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسروی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسروی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسروی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خسروی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خسروی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسروی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسروی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خسروی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خسروی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خسروی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خسروی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خسروی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خسروی
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسروی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسروی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسروی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو