جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خسروشیرین

اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خسروشیرین


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٤٧:١٧
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خسروشیرین (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر خسروشیرین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر خسروشیرین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروشیرین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

منسیوس
مرد بزرگ، كسی است كه كودكی خود را گم نكند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خسروشیرین

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خسروشیرین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروشیرین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خسروشیرین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خسروشیرین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسروشیرین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٣:٢٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٦:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٥٠٠:١٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٦:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٩:٣١١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٩:١٢١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٥:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٨٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٨:٥٨١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٥:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٥٠٠:١٤:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٨:٤١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٤:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٣:١٩١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٢:٣١١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٤:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١١:٤٣١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٣:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٠:١٢١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٣:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٣:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٣:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٨:٢١١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٣:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٨:٢١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٣:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٨:٢٣١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٨:٢٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١١٠٠:١٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:١٢:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٣٠٠:١٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خسروشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروشیرین

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر خسروشیرین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خسروشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر خسروشیرین

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر خسروشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر خسروشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر خسروشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خسروشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروشیرین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر خسروشیرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر خسروشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خسروشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر خسروشیرین

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٠:٢٩١١:٥٤:٢٩١٧:٥٨:٠٢١٨:١٥:٠٧٢٣:١٤:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥١:٠٤١١:٥٤:٠٨١٧:٥٦:٤٥١٨:١٣:٥٠٢٣:١٤:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥١:٣٩١١:٥٣:٤٨١٧:٥٥:٢٨١٨:١٢:٣٣٢٣:١٤:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٢:١٤١١:٥٣:٢٧١٧:٥٤:١٢١٨:١١:١٧٢٣:١٤:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٢:٤٩١١:٥٣:٠٦١٧:٥٢:٥٦١٨:١٠:٠٠٢٣:١٣:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٣:٢٥١١:٥٢:٤٦١٧:٥١:٤٠١٨:٠٨:٤٤٢٣:١٣:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٤:٠١١١:٥٢:٢٦١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٣:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٤:٣٧١١:٥٢:٠٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:١٣٢٣:١٢:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٥:١٣١١:٥١:٤٧١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٤:٥٨٢٣:١٢:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٥:٥٠١١:٥١:٢٨١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٢:٠٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٦:٢٦١١:٥١:٠٩١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٢:٣٠٢٣:١١:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٧:٠٣١١:٥٠:٥٠١٧:٤٤:٠٩١٨:٠١:١٦٢٣:١١:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٧:٤١١١:٥٠:٣٢١٧:٤٢:٥٦١٨:٠٠:٠٣٢٣:١١:١٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:١٨١١:٥٠:١٤١٧:٤١:٤٢١٧:٥٨:٥٠٢٣:١٠:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٨:٥٦١١:٤٩:٥٦١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٧:٣٨٢٣:١٠:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٩:٣٤١١:٤٩:٣٩١٧:٣٩:١٧١٧:٥٦:٢٦٢٣:١٠:٢١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٠:١٢١١:٤٩:٢٢١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٥:١٥٢٣:١٠:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٠:٥١١١:٤٩:٠٦١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٤:٠٥٢٣:٠٩:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠١:٣٠١١:٤٨:٥٠١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٢:٥٥٢٣:٠٩:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٢:٠٩١١:٤٨:٣٤١٧:٣٤:٣٣١٧:٥١:٤٦٢٣:٠٩:١٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٢:٤٩١١:٤٨:١٩١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٠:٣٧٢٣:٠٨:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:٢٩١١:٤٨:٠٥١٧:٣٢:١٥١٧:٤٩:٣٠٢٣:٠٨:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٤:٠٩١١:٤٧:٥١١٧:٣١:٠٧١٧:٤٨:٢٣٢٣:٠٨:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٤:٥٠١١:٤٧:٣٨١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٧:١٧٢٣:٠٨:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٥:٣١١١:٤٧:٢٥١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٦:١٢٢٣:٠٧:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٦:١٢١١:٤٧:١٣١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٥:٠٧٢٣:٠٧:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٦:٥٤١١:٤٧:٠١١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٤:٠٤٢٣:٠٧:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٧:٣٧١١:٤٦:٥٠١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٣:٠١٢٣:٠٧:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٨:١٩١١:٤٦:٤٠١٧:٢٤:٣٦١٧:٤١:٥٩٢٣:٠٧:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٠٩:٠٣١١:٤٦:٣٠١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٠:٥٩٢٣:٠٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خسروشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر خسروشیرین شهر خسروشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر خسروشیرین شهر خسروشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خسروشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خسروشیرین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خسروشیرین

این روستا یکی از روستاهای بسیار خوش آب و هوای ایران است که در شهرستان آباده از توابع استان فارس واقع شده‌است

شهر خسروشیرین در ویکیپدیا

شهر خسروشیرین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خسروشیرین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خسروشیرین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خسروشیرین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خسروشیرین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خسروشیرین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خسروشیرین
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر خسروشیرین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر خسروشیرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خسروشیرین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خسروشیرین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خسروشیرین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خسروشیرین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسروشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسروشیرین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خسروشیرین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خسروشیرین
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ خسروشیرین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خسروشیرین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خسروشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خسروشیرین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو