جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خسروآباد

جوانمردی | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز خسروآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٤

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خسروآباد (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای خسروآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خسروآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خسروآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

دنیس ویتلی
مهمترین منتقد [ =خرده گیر ] شما، خودتان هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خسروآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خسروآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسروآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خسروآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسروآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خسروآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٥:١٠١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١٠٠٠:٢٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٢:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٤:١٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:١٨٠٠:٢١:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٤:٠٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢١:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢١:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٣:٤١١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٠:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٠:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٣:١٠١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٩:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٢:٥١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٩:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٩:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٨:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٨:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٢:٢١١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٢:١٤١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٨:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٧:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٥:٥٧١٣:٠١:٥٩١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٠٧١٣:٠١:٥٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:١٩١٣:٠١:٥٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:٣١١٣:٠١:٤٩١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٦:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٤٥١٣:٠١:٤٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٠٠١٣:٠١:٤٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١١:١٦١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٠٠٠:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خسروآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خسروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خسروآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خسروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسروآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خسروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خسروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خسروآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خسروآباد روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خسروآباد روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خسروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسروآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خسروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خسروآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٨:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٨:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٧:٤١٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٩:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٩:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٩:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٩:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢١:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٩:٣١٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢١:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢١:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢١:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٠٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٢:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٠:١٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٢:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٠:٢٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٢:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٢:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٣:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٣:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٠:٥٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٣:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:١١:٠٤٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٣:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٠:١٥١٣:١١:١١٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٠:٤٨١٣:١١:١٨٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٤:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٢٢١٣:١١:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:٥٧١٣:١١:٢٩٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٤:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٢:٣٢١٣:١١:٣٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٠٧١٣:١١:٣٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٤٣١٣:١١:٤٣٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٥:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:١٩١٣:١١:٤٧٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٥:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٤:٥٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خسروآباد روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خسروآباد روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خسروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسروآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خسروآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خسروآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خسروآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خسروآباد

روستای خسروآباد بر روی نقشه

روستای خسروآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خسروآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خسروآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خسروآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق خسروآباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خسروآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسروآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خسروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خسروآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خسروآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خسروآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسروآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو