جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خسروآباد

جوانمردی | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز خسروآباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خسروآباد (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای خسروآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خسروآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خسروآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل متی
هر حكومتی كه به دسته‌های مخالف تقسیم شود، نابودی آن حتمی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خسروآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خسروآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسروآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خسروآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خسروآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خسروآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٣:١٨١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٠٤٠٠:٢٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:١٦٠٠:١٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٩:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:١١١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠٢:٢١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٨:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٢:١٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٨:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٧:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٦١٣:٠١:٥٩١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٧:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٧:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٤:٠٨١٣:٠١:٥٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٣:٢٠١٣:٠١:٤٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٦:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:٤٧١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٦:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠١٠٦:١١:٤٩١٣:٠١:٤٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٦:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٣١٠٠:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٢٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٥٠٠:١٦:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠١:٤٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٤١٠٠:١٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠١:٤٥١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٧:١٢١٣:٠١:٥٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣١٠٠:١٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠١:٥٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:١٣٠٠:١٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٥:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خسروآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خسروآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای خسروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خسروآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٣:٤٥١١:٥٣:٠٩١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٠٥٢٣:١١:٢٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٣:٣٠١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٥٨٢٣:١١:٤٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٥:٢٦١١:٥٣:٥١١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٢:٠١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:١٦١١:٥٤:١٣١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٢٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٤:٣٦١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٢:٣٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٤:٥٩١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٣:٠٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٥:٢٣١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٣:٢١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٩:٢٩١١:٥٥:٤٧١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٤٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١٦١١:٥٦:١٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٤:٠٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٠٢١١:٥٦:٣٧١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٠٣٢٣:١٤:٢٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٤٧١١:٥٧:٠٣١٧:٠٢:١١١٧:٢١:١١٢٣:١٤:٥٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٧:٣٠١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:٢١٢٣:١٥:١٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٣:١٦١١:٥٧:٥٦١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٣٢٢٣:١٥:٤١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٨:٢٤١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٤٥٢٣:١٦:٠٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٤:٤١١١:٥٨:٥١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:٣٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٩:١٩١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:١٦٢٣:١٦:٥٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٩:٤٨١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٧:٢٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٦:٤١١٢:٠٠:١٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٧:٥٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:١٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٣:١٥٢٣:١٨:٢٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٥٥١٢:٠١:١٤١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٨:٤٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٨:٣١١٢:٠١:٤٤١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:٠١٢٣:١٩:١٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠٢:١٣١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٩:٤٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٢:٤٣١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٤:٥٤٢٣:٢٠:١٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٢٢٢٣:٢٠:٤٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٤١١٢:٠٣:٤٣١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢١:١٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠١:١٠١٢:٠٤:١٢١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:٢٣٢٣:٢١:٤٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٤:٤٢١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٥٦٢٣:٢٢:١٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٢:٠٥١٢:٠٥:١٢١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:٢٩٢٣:٢٢:٤٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٢:٣٠١٢:٠٥:٤٢١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٨:٠٤٢٣:٢٣:١٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٦:١٢١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خسروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسروآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خسروآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خسروآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خسروآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خسروآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٣٦١١:٥١:٢١١٧:٠٣:٥١١٧:٢٢:٢٤٢٣:٠٩:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٩:٢٨١١:٥١:٣٧١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٠:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٠:٢٠١١:٥١:٥٤١٧:٠٣:١٤١٧:٢١:٥١٢٣:١٠:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤١:١١١١:٥٢:١٢١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٣٧٢٣:١٠:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٢:٠٣١١:٥٢:٣٠١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٢٤٢٣:١٠:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٢:٤٩١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:١٤٢٣:١١:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٣:٤٥١١:٥٣:٠٩١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٠٥٢٣:١١:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٣:٣٠١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٥٨٢٣:١١:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٥:٢٦١١:٥٣:٥١١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٢:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:١٦١١:٥٤:١٣١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٤:٣٦١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٢:٣٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٤:٥٩١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٣:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٥:٢٣١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٣:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٩:٢٩١١:٥٥:٤٧١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١٦١١:٥٦:١٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٤:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٠٢١١:٥٦:٣٧١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٠٣٢٣:١٤:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٤٧١١:٥٧:٠٣١٧:٠٢:١١١٧:٢١:١١٢٣:١٤:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٧:٣٠١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:٢١٢٣:١٥:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٣:١٦١١:٥٧:٥٦١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٣٢٢٣:١٥:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٨:٢٤١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٤٥٢٣:١٦:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٤:٤١١١:٥٨:٥١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٩:١٩١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:١٦٢٣:١٦:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٩:٤٨١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٧:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٦:٤١١٢:٠٠:١٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٧:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:١٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٣:١٥٢٣:١٨:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٥٥١٢:٠١:١٤١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٨:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٨:٣١١٢:٠١:٤٤١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:٠١٢٣:١٩:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠٢:١٣١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٩:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٢:٤٣١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٤:٥٤٢٣:٢٠:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٣:١٣١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٢٢٢٣:٢٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خسروآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خسروآباد روستای خسروآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خسروآباد روستای خسروآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خسروآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خسروآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خسروآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خسروآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خسروآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خسروآباد

روستای خسروآباد بر روی نقشه

روستای خسروآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خسروآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خسروآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خسروآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خسروآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خسروآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خسروآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خسروآباد
زمان پخش اذان زنده به افق خسروآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خسروآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خسروآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خسروآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خسروآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خسروآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو