جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خزرآباد

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز خزرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠٢
اذان ظهر: ١١:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٠٣

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خزرآباد (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر خزرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خزرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خزرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

افلاطون
عشق تنها مرضی است كه بیمار از آن لذت می برد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خزرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خزرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خزرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خزرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خزرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خزرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٤٧١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٠٦٠٠:١٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٠١٠٠:١١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٧:١٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٥٦٠٠:١١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٥٢٠٠:١١:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٥:٥١١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٣:١٨١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٩:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٩:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٨:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٥:٢٦١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٨:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٥:١٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٨:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٧:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٧:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٤:٥١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٦:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٠٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٥:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٤:١٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٤:١٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٣٠٠٠:٠٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:١٦٠٠:٠٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٤:٠١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:١١٠٠:٠٤:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٦:٠٥٠٠:٠٤:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٣٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خزرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خزرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خزرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خزرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خزرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خزرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خزرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خزرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خزرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خزرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خزرآباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خزرآباد شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خزرآباد شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خزرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خزرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خزرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خزرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خزرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خزرآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٥:٣٧١١:٥٠:١٤١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٣٥٢٣:٠٧:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٦:٢٦١١:٤٩:٥٣١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:٠٤٢٣:٠٧:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٧:١٥١١:٤٩:٣٢١٧:٥١:١٥١٨:٠٩:٣٣٢٣:٠٧:١١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٨:٠٤١١:٤٩:١٢١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٨:٠٢٢٣:٠٦:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:٥٣١١:٤٨:٥١١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٣٢٢٣:٠٦:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٩:٤٣١١:٤٨:٣١١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٠٢٢٣:٠٦:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٠:٣٢١١:٤٨:١٠١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٣٢٢٣:٠٥:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥١:٢٢١١:٤٧:٥٠١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٠٢٢٣:٠٥:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٢:١٢١١:٤٧:٣١١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٣٢٣:٠٥:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٣:٠٢١١:٤٧:١١١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٠٥:٠٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:٥٣١١:٤٦:٥٢١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:٣٦٢٣:٠٤:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٤٤١١:٤٦:٣٣١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٠٩٢٣:٠٤:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٥:٣٥١١:٤٦:١٥١٧:٣٦:٢١١٧:٥٤:٤١٢٣:٠٤:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٦:٢٦١١:٤٥:٥٦١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:١٥٢٣:٠٣:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٧:١٧١١:٤٥:٣٩١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٤٨٢٣:٠٣:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٨:٠٩١١:٤٥:٢١١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٠:٢٣٢٣:٠٣:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٩:٠١١١:٤٥:٠٤١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٨:٥٨٢٣:٠٢:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٩:٥٤١١:٤٤:٤٨١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٣٤٢٣:٠٢:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٤٧١١:٤٤:٣٢١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٦:١٠٢٣:٠٢:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠١:٤٠١١:٤٤:١٧١٧:٢٦:٢١١٧:٤٤:٤٧٢٣:٠٢:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٢:٣٣١١:٤٤:٠٢١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:٢٥٢٣:٠١:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٣:٢٧١١:٤٣:٤٧١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٢:٠٤٢٣:٠١:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٢١١١:٤٣:٣٣١٧:٢٢:١٣١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠١:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:١٦١١:٤٣:٢٠١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٩:٢٤٢٣:٠١:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:١١١١:٤٣:٠٧١٧:١٩:٣٢١٧:٣٨:٠٥٢٣:٠٠:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٠٦١١:٤٢:٥٥١٧:١٨:١٢١٧:٣٦:٤٧٢٣:٠٠:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٨:٠٢١١:٤٢:٤٣١٧:١٦:٥٤١٧:٣٥:٣٠٢٣:٠٠:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٥٨١١:٤٢:٣٣١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:١٤٢٣:٠٠:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٥٤١١:٤٢:٢٢١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٥٩٢٣:٠٠:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:٥١١١:٤٢:١٣١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٤٥٢٢:٥٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خزرآباد شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خزرآباد شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خزرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خزرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خزرآباد

خزرآباد یک منطقه تفریحی در شهرستان ساری است. این منطقه به‌دلیل وجود مجتمع‌های تفریحی ادارات دولتی گوناگون در آن شناخته‌شده‌است.[

شهر خزرآباد در ویکیپدیا

شهر خزرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خزرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خزرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خزرآباد بر روی نقشه

شهر خزرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خزرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خزرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خزرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خزرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خزرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خزرآباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خزرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خزرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خزرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خزرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خزرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو