جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خزرآباد

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز خزرآباد


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٧
اذان ظهر: ١١:٤٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خزرآباد (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر خزرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر خزرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خزرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
هیچ بخشی از زندگی نیست كه درس نباشد. اگر زنده هستید، درسهایتان را نیز باید بیاموزید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خزرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خزرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خزرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خزرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خزرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خزرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٥:١٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠١:١٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٥:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٤:١٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:١١١٢:٥٤:١٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٠٥:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٦:١١١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٣٥٠٠:٠٤:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٤:١٧١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٤:٠١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:١٩٠٠:٠٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٥٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٩:٠٩١٢:٥٤:٠١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٨:٢٢١٢:٥٤:٠٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٠٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٧:٣٨١٢:٥٤:٠٥٢٠:٠١:٠١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٤:٠٨٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٠٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٥٤:١٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٠٢:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٤٥:٣٣١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٤:١١٠٠:٠٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٤٥٠٥:٤٤:٥٥١٢:٥٤:٢١٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٠٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٤:١٨١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٢:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٤:٣١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٠٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خزرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر خزرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خزرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خزرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر خزرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خزرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خزرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خزرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر خزرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خزرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خزرآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٢:٠٠١١:٤٢:٠٠١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:١٤٢٢:٥٩:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٢:٥٧١١:٤١:٥٢١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٠٢٢٢:٥٩:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٥٥١١:٤١:٤٤١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٥٢٢٢:٥٩:١٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٥٣١١:٤١:٣٨١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٤٣٢٢:٥٩:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٥:٥٢١١:٤١:٣٢١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٥:٣٤٢٢:٥٨:٥٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:٥١١١:٤١:٢٦١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٤:٢٨٢٢:٥٨:٥٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٥٠١١:٤١:٢٢١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٣:٢٢٢٢:٥٨:٤٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٨:٤٩١١:٤١:١٨١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٨٢٢:٥٨:٣٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٩:٤٩١١:٤١:١٥١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:١٤٢٢:٥٨:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٠:٤٩١١:٤١:١٣١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:١٣٢٢:٥٨:٢٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢١:٤٩١١:٤١:١٢١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٢٢٢:٥٨:١٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٢:٥٠١١:٤١:١١١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:١٣٢٢:٥٨:١٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:٥١١١:٤١:١١١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٦٢٢:٥٨:١١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٥٢١١:٤١:١٢١٦:٥٧:٠٧١٧:١٦:١٩٢٢:٥٨:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٥٣١١:٤١:١٤١٦:٥٦:٠٩١٧:١٥:٢٥٢٢:٥٨:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٦:٥٤١١:٤١:١٧١٦:٥٥:١٤١٧:١٤:٣١٢٢:٥٨:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٧:٥٦١١:٤١:٢٠١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٤٠٢٢:٥٨:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٥٧١١:٤١:٢٤١٦:٥٣:٢٧١٧:١٢:٥٠٢٢:٥٨:٠٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:٥٩١١:٤١:٢٩١٦:٥٢:٣٦١٧:١٢:٠١٢٢:٥٨:٠٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٠١١١:٤١:٣٥١٦:٥١:٤٦١٧:١١:١٤٢٢:٥٨:٠٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٢:٠٣١١:٤١:٤٢١٦:٥٠:٥٨١٧:١٠:٢٩٢٢:٥٨:١١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:٠٤١١:٤١:٥٠١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٤٥٢٢:٥٨:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٤:٠٦١١:٤١:٥٨١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٩:٠٣٢٢:٥٨:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٥:٠٨١١:٤٢:٠٨١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٨:٢٣٢٢:٥٨:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٦:١٠١١:٤٢:١٨١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٧:٤٥٢٢:٥٨:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٧:١٢١١:٤٢:٢٩١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٧:٠٨٢٢:٥٨:٣٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:١٤١١:٤٢:٤١١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:٣٣٢٢:٥٨:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:١٥١١:٤٢:٥٤١٦:٤٦:١١١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٨:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٠:١٧١١:٤٣:٠٧١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٥:٢٩٢٢:٥٩:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤١:١٨١١:٤٣:٢٢١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٠٠٢٢:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خزرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خزرآباد شهر خزرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خزرآباد شهر خزرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خزرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خزرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خزرآباد

خزرآباد یک منطقه تفریحی در شهرستان ساری است. این منطقه به‌دلیل وجود مجتمع‌های تفریحی ادارات دولتی گوناگون در آن شناخته‌شده‌است.[

شهر خزرآباد در ویکیپدیا

شهر خزرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خزرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خزرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خزرآباد بر روی نقشه

شهر خزرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خزرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر خزرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خزرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خزرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خزرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا خزرآباد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خزرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خزرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خزرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خزرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خزرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خزرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خزرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو